Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium
  Bilíkova 24
  844 19 Bratislava
  gymbil@gymbilba.sk
 • Telefón:
  Sekretariát: +421 2 602 975 58
  Riaditeľ: +421 2 602 975 59
  Pedagógovia: +421 2 602 975 + číslo klapkyMapa

Novinky

 • 21. 2. sa v našej škole znova stretli tí, čo radi čítajú a chcú pekné texty kníh sprostredkovať ľuďom okolo seba prostredníctvom prednesu. Konkurencia bola veľká a my blahoželáme víťazom, ktorí postupujú do okresných kôl.

  2. kategória - poézia 2. kategória - próza

  1. miesto: Kristína Benciová (PB) Matej Milata (PB)
  2. miesto: Rian Mitašík (PB) Natália Jíchová (PA)
  3. miesto: Elena Magdolenová (PA) Adam Kozák (PB)

  3. kategória - poézia 3. kategória - próza

 • Láska je láska...

  Keď ťa nájde, zapáli sa aj stará vráska...

  Nevieš vypovedať, čo chceš, čo by si chcela,

  zasiahol šíp presne do svojho cieľa.

  Nechaj ho, vydrž, je to len trieska...

  Všetko je o konci, tam bič plieska.

  Pekného Valentínka všetkým Bilíčkárom!

  JD

 • Nový úspech našej školy:

  1.miesto v kat.A: Júlia Hlaváčová (OkA)
  2.miesto v kat.B: Marcela Matisová (II.NB)

  Súťaž: Krajské kolo Olympiády zo Sj a L
  Kolo: Krajské kolo


  Srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v celoslovenskom kole.

 • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia, Bilíkova 24,

  opäť sa blíži zdaňovacie obdobie a znova sa k vám obraciame s prosbou o to, aby ste zákonom povolenú časť Vašich daní venovali na Nadáciu LINGUAGYMBIL, a teda pre naše gymnázium, v ktorom študujú Vaše deti alebo ktoré ste sami absolvovali.

  S potešením Vám oznamujem, že v predchádzajúcom roku ste venovali nadácii viac ako 26.000,- Eur.

  Spolu s príspevkami do rodičovského združenia nám to umožnilo podporiť mnohé projekty súvisiace s výmennými pobytmi našich študentov, nakúpiť počítače a iné multimediálne a interaktívne zariadenia, učebnice, učebné pomôcky, podporiť akcie organizované študentskou radou. Inštalovali sme nové svetlá v triedach a v niektorých toaletách sme inštalovali nové kabínky.

 • Súčasťou žiadosti je kópia vysvedčení z konca šk.r.2016/17 a tohtoročného polroka a kópie diplomov relevantných súťaží. Uvedené treba spolu so žiadosťou doručiť na sekretariát školy do 28.02.2018. Formulár žiadosti o prestup nájdete tu

 • INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV - počet tried pre školský rok 2018/2019 a elektronická prihláška

  Na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Odboru školstva budeme v nasledujúcom školskom roku otvárať:

  dve triedy 5-ročného bilingválneho štúdia slovensko-nemeckého zamerania (spolu 56 žiakov)

  dve triedy 5-ročného bilingválneho štúdia slovensko-anglického zamerania (spolu 56 žiakov)

  jednu triedu štvorročného štúdia (28 žiakov)

  dve triedy osemročného štúdia (spolu 52 žiakov)

  Záujemcov o štúdium prosíme aj o vyplnenie elektronickej prihlášky (na stranke školy - v časti "Pre uchádzačov"). Elektronická prihláška nenahradzuje papierovú formu, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka prostredníctvom základnej školy, slúži na lepšiu administráciu údajov uchádzačov a zabraňuje tak problémom s tým súvisiacich. Za pochopenie ďakujeme.

 • Naša škola umožňuje realizovať časti študentov externú formu maturitnej skúšky zo Slovenského jazyka a Matematiky aj elektronickou formou. Pokiaľ by ste nad touto formou uvažovali, prihláste sa na Generálnu skúšku e-maturity 2018, ktorá sa uskutoční v dňoch 6.-7.2. 2018. Zapísať sa môžete osobne na sekratariáte školy dnes a v pondelok budúci týždeň.

 • Wanna make a little effort to reap the benefits of your English? Wanna give it a try? You've got the chance NOW!!! Informácie pre študentov o rôznych aktivitách u nás i v zahraničí ponúkaných rôznymi nadáciami nájdete na našej stránke anglického jazyka

 • Milí študenti, rodičia, kolegovia,
  od dnes (9.1.2018) začína na škole fungovať nové číslovanie miestností, ktoré v rámci SOČ vytvorila dvojica našich študentov Sebastián Šillík a Lukáš Cisárik z Oktávy A. Pri jeho tvorbe vychádzali z používaných moderných informačných systémov a konzultovali ho s odborníkmi z praxe. Je to pre nás veľká zmena a práve preto by sme vám chceli cez ich argumenty zdôvodniť prečo je nové číslovanie vhodnejšie a logickejšie ako doteraz používané a zároveň vysvetliť jeho princípy na príklade. Označenie učebne A 201 U predstavuje nasledovné: prvé písmeno znamená v ktorom bloku sa daná učebňa nachádza (naša škola je rozdelená na 4 bloky - A-blok smerom k telocvičniam, B-blok s jedálňou, zborovňou atď., C-blok v pravo za jedálňou so suterénom, D- budova bývalej ZŠ). Prvé číslo je číslo podlažia v danom bloku (prízemie má číslo 1) a nasledujúce dvojčíslie je priamo číslo dverí. Posledné doplnkové písmeno U - učebňa, K - kabinet, S - šatňa, X - špeciálna miestnosť. Uvedomujeme si, že zvyknúť si na nové číslovanie vyžaduje trochu času,ale tak ako jeho tvorcovia veríme v jeho význam. Grafické stvárnenie čoskoro vylepšíme tak aby sa podobalo pôvodnej podobe, k dočasnému riešeniu museli študenti pristúpiť z dôvodu termínu realizácie projektu SOČ. Tvorcom ďakujeme za vynaložený čas a energiu a držíme im palce aj v samotnej súťaži.

 • Biologická olympiáda

  Dňa 12. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády. Teší nás, že sa v štyroch kategóriách zúčastnilo vyše 70 študentov. Gratulujeme víťazom aj úspešným riešiteľom a prajeme veľa ďalších úspechov.
  PK BIOLÓGIE

  Kategória D: (Prima, Sekunda)

  1. Ufnárová Michaela
  2. Figeľová Eva
  3. Michalková Lujza

  Kategória C: (Tercia, Kvarta)

  1. Biskupičová Lenka
  2. Ódorová Nicole
  3. Linda Hoang Thi Minh Trang

  Kategória B: (Kvinta, Sexta, 1. a 2. ročník, I., II. a III. bilingválny ročník)

  1. Hubeková Ema
  2. Štolcová Michaela
  3. Gašpar René

  Kategória A: (Septima, Oktáva, 3.ročník, IV. a V. bilingválny ročník)

  1. Mayerová Nikolet

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
Sobota 24. 2. 2018

Partneri