Navigácia

Organizačná štruktúra Školský vzdelávací program Školský rok 2018/19 Naši absolventi Školský vzdelávací program-učebné plány do r.2015 Triedni učitelia v šk. roku 2018 / 2019 Hodnotiaca správa za rok 2017/18 RADA ŠKOLY Rada rodičov RZ

Rada rodičov RZ

Číslo účtu a výška príspevku v školskom roku 2018/2019

Výška príspevku je 50 Euro

na účet č.  SK71 0200 0000 0022 2764 6155 vo  VUB.

treba uviesť MENO TRIEDU ŽIAKA

Príspevok je potrebné zaplatiť do 30.11.2018.

Môžete platiť prevodom na účetvkladom na účet

Rovnako je možné dať platbu triednemu učiteľovi.