Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Basketbal Krúžok pre priaznivcon basketbalu
Bedminton Krúžok stále populárnejšieho športu
Filmový klub
Fotografický krúžok Tvorba a spracovanie fotografií a videa
Geografico-turistický Kruzok zameraný na pripravu na olympiadu, ci tvorbu a hranie geografickych hier, pracu v terene.
Hudobné štúdio Krúžok poskytujúci mladým hudobníkom možnosť sa realizovať v oblasti modernej hudby formou hudobných skupín
Kondičné a koordinačné cvičenia Kondičné a koordinačné cvičenia
Marketing a manažment v kultúre Krúžok "MARKETING A MANAŽMENT v KULTÚRE" pre žiakov 4. ročníkov, kvínt a oktáv, ktorý sa venuje témam ako napríklad: marketing a manažment vo svete a v kultúre, manažment ako činnosť, rozhodovanie, informácie, plánovanie, kontrola, trh a biznis v kultúre, príprava a realizácia kultúrneho podujatia či festivalu, vedenie a tím, manažér a manažérskej zručnosti, motivácia, dramaturgia, dramaturgický plán a kto je dramaturg, kto je producent, logo a jeho umiestnenie na pozvánke, plagáte, webovej stránke, reklama, reklamná kampaň pred kultúrnou akciou, sponzorstvo: sponzor, partner, reklamný či mediálny partner, inštitúcie a iné zaujímavé i užitočné informácie z oblasti kultúry
Posilňovňa Posilňovňa
Príprava na birmovku a náboženský krúžok Príprava na birmovku a náboženský krúžok
Prírodovedný
Programovanie Programovanie pre 3. a 4. ročník
Španielčina
Športová streľba Športová streľba
Turistický krúžok Krúžok pre záujemcov o turistiku
Volejbal Volejbal pre chlapcov aj dievčatá
Vyššia matematika pre maturantov v Nj Vyššia matematika pre maturantov v Nemeckom jazyku

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019