Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Basketbal Krúžok pre priaznivcon basketbalu
Bedminton Krúžok stále populárnejšieho športu
Debatný krúžok Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť otvorene debatovať
Filmový klub Filmovýklub pre 1. až 4 r. a kvinty až oktávy - Premietanie sfilmovaných diel slovenskej a svetovej literatúry
Florbal - chlapci Florbal - chlapci
Fotografický krúžok Tvorba a spracovanie fotografií a videa - V školskom roku 2017/2018 bude krúžok prebiehať každú v stredu o 14,00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo u vyučujúceho (D.Kasala) alebo mailom (danokas@gmail.com) . Prvé stretnutie bude 4.10. 2017.
Geografický krúžok Kruzok zameraný na pripravu na olympiadu, ci tvorbu a hranie geografickych hier, pracu v terene.
Hudobné štúdio Krúžok poskytujúci mladým hudobníkom možnosť sa realizovať v oblasti modernej hudby formou hudobných skupín
Chémia v Nj Chémia v Nj
Kondičné a koordinačné cvičenia Kondičné a koordinačné cvičenia
Marketing a manažment v kultúre Krúžok "MARKETING A MANAŽMENT v KULTÚRE" pre žiakov 4. ročníkov, kvínt a oktáv, ktorý sa venuje témam ako napríklad: marketing a manažment vo svete a v kultúre, manažment ako činnosť, rozhodovanie, informácie, plánovanie, kontrola, trh a biznis v kultúre, príprava a realizácia kultúrneho podujatia či festivalu, vedenie a tím, manažér a manažérskej zručnosti, motivácia, dramaturgia, dramaturgický plán a kto je dramaturg, kto je producent, logo a jeho umiestnenie na pozvánke, plagáte, webovej stránke, reklama, reklamná kampaň pred kultúrnou akciou, sponzorstvo: sponzor, partner, reklamný či mediálny partner, inštitúcie a iné zaujímavé i užitočné informácie z oblasti kultúry
Píšeme všetkými 10-mi Krúžok, ktorý Vás naučí písať na klávesnici nielen rýchlo ale hlavne efektívne
Posilňovňa Posilňovňa
Príprava na birmovku a náboženský krúžok Príprava na birmovku a náboženský krúžok
Programovanie Programovanie pre 3. a 4. ročník
Športová streľba Športová streľba
Turistický krúžok Krúžok pre záujemcov o turistiku
Volejbal Volejbal pre chlapcov aj dievčatá
Vyššia matematika pre maturantov Matematika pre maturantov

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.07.2018