Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Miriam Alakšová Al Rozvrh
Triedna učiteľka: oktáva A
Zástupca v triede: kvinta B
malaksova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Ingrid Baďurová Ba Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.AB
Zástupca v triede: kvinta A
ingridbadurova@hotmail.com
 
 
Mgr. Dušan Brúder Bd Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: oktáva A
Vedie krúžok: Posilňovňa
dusan.bruder@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Dančík Rozvrh
Učiteľ Riaditeľ
jjdancik@gmail.com
 
 
RNDr. Anna Dorčáková Do Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta A
adorcakova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Michal Dzúrik Dz Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: V. A
Vedie krúžok: Debatný krúžok
Vedie krúžok: Príprava na birmovku a náboženský krúžok
dzurik.michal@atlas.sk
 
 
RNDr. Edita Fečkanová Fe Rozvrh
Triedna učiteľka: V. B
efeckanova@gymbilba.sk
 
 
PaedDr. Renáta Foxová Fx Rozvrh
Triedna učiteľka: I.NA
rfoxova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Katarína Fremalová Fr Rozvrh
Triedna učiteľka: II.NA
kfremalova@gymbilba.sk
 
 
RNDr. Eva Fuchsová Fu Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
efuchsova@gymbilba.sk
 
 
Ing. Norbert Grellneth Gr Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Hudobné štúdio
Vedie krúžok: Programovanie
noro@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Carmen Gughová Gu Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
Zástupca v triede: III. AA
cgughova@hotmail.com
 
 
Mgr. Silvia Harrison Hn Rozvrh
Učiteľka
silvia.harrison@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Hasonová Hs Rozvrh
Učiteľka Zástupkyňa
haska@atlas.sk
 
 
Ľubica Henssen Hn Rozvrh
Učiteľka
lhenssen@gmx.de
 
 
Mgr. Esther Herrig Hi Rozvrh
Učiteľka
estherherrig@gmx.de
 
 
Mgr. Peter Hofmeister Hf Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
Mgr. Zuzana Holotňáková Hk Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III. C
zholotnakova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Katarína Holubánska Hb Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: sexta B
Vedie krúžok: Marketing a manažment v kultúre
holubanska@gmail.com
 
 
PhDr. Katarína Horváthová Ht Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
horvathovakatka@post.sk
 
 
PhDr. Dagmar Hrubantová Hu Rozvrh
Učiteľka
hrubant@mail.t-com.sk
 
 
Ing. Iveta Jirásková Ji Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda A
Vedie krúžok: Anglicky jazyk pre primy
ivinajir@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Joniaková Jo Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda B
Vedie krúžok: Geografický krúžok
geografia.ucenie@gmail.com
 
 
PaedDr. Beáta Kačániová Rozvrh
Triedna učiteľka: septima A
beata.kacani@gmail.com
 
 
Mgr. Daniel Kasala Ks Rozvrh
Učiteľ Zástupca
Vedie krúžok: Fotografický krúžok
danokas@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Klimová Km Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Basketbal
Vedie krúžok: Športová streľba
ivetaklimova@gmail.com
 
 
Mgr. Petra Klimová Ka Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Kondičné a koordinačné cvičenia
Vedie krúžok: Volejbal
klimova.p@gmail.com
 
 
Mgr. Vanda Klokočníková Kl Rozvrh
Triedna učiteľka: III. AB
kloki38@yahoo.com
 
 
Ing. Gabriela Kolibiarová Kb Rozvrh
Učiteľka
kolibiarova@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Koreňová Kr Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta B
janakor@centrum.sk
 
 
Ing. Ján Koval Kv Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Matematika v NJ
Vedie krúžok: Riešenia úloh z fyziky v Nj
Vedie krúžok: Vyššia matematika pre maturantov v Nj
jkoval@gymbilba.sk
 
 
Ing. Jana Krajčírová Kj Rozvrh
Učiteľka
j.krajcirova75@gmail.com
 
 
RNDr. Elena Kubáčková Ku Rozvrh
Triedna učiteľka: III. AA
Zástupca v triede: IV. A
ekubackova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Katarína Lazarčíková Lz Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta B
Zástupca v triede: kvarta B
lazarcikova@hotmail.com
 
 
Mgr. Andrea Majthényiová Mj Rozvrh
Učiteľka
andrea.majthenyiova@gmail.com
 
 
Mgr. Diana Matejčíková Ma Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AA
 
 
Ing. Juraj Melišík Ml Rozvrh
Učiteľ
melisik@gmail.com
 
 
PaedDr. Kristína Michalcová Mi Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.C
michalcova.kristina@gmail.com
 
 
PhDr. Priska Mrvová Mr Rozvrh
Učiteľka
pmrvova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniel Nemec Nc Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV. B
Vedie krúžok: Powwow - konverzačný krúžok v Aj
dnemec@gymbilba.sk
 
 
PaedDr. Šárka Okšová Ok Rozvrh
Triedna učiteľka: III. C
s.oksova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Olejníková Ol Rozvrh
Učiteľ
l.olejnikova@gmail.com
 
 
RNDr. Ľubica Petraturová Pt Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. C
Vedie krúžok: Chémia pre maturantov
lpetraturova@gmail.com
 
 
RNDr. Karin Pipišková Pp Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
pipiskovakarin@post.sk
 
 
PaedDr. Monika Popluhárová Po Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: V. B
mpopluharova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Rybárová Ry Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta A
irybarova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Ľubica Řezníčková Re Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Bedminton
Vedie krúžok: Píšeme všetkými 10-mi
Vedie krúžok: Vybíjaná
lbreznickova@gmail.com
 
 
PaedDr. Zuzana Sadovská Sd Rozvrh
Triedna učiteľka: II.NB
Vedie krúžok: Chémia v Nj
zsadovska@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Martin Sári Sr Rozvrh
Učiteľ
sarimatosari@gmail.com
 
 
PaedDr. Bronislava Selešiová Se Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta B
brona.selesiova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Sirníková Si Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AB
maria.sirnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Sládeková Sl Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta A
Zástupca v triede: tercia B
isladekova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Ivana Sokolíková So Rozvrh
Triedna učiteľka: príma A
Zástupca v triede: kvarta A
Vedie krúžok: Filmový klub
sokolikova.i@gmail.com
 
 
PaedDr. Karina Svatošová Sv Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AA
Zástupca v triede: III. B
kamacurka@centrum.sk
 
 
Mgr. Ľubica Šošovičková Šo Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia B
lsosovickova@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Štefková Šk Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.NA
mstefkova@gymbilba.sk
 
 
PaedDr. Bronislava Šturcelová Učiteľka
 
 
RNDr. Pavol Tedla Td Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV. C
ptedla@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Ujjobbagy Uj Rozvrh
Triedna učiteľka: III. B
kujjobbagy@gmail.com
 
 
Mgr. Dušan Varju Va Rozvrh
Triedny učiteľ: tercia A
Vedie krúžok: Matematika pre maturantov
dusanvarju@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Vašková Vs Rozvrh
Učiteľka
mvaskova@gymbilba.sk
 
 
PhDr. Anna Vydurková Vy Rozvrh
Triedna učiteľka: I.NB
avydurkova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Miriam Weissensteinerová We Rozvrh
Učiteľka
mweissensteinerova@gmail.com
 
 
Mgr. Margaréta Zajacová Zj Rozvrh
Triedna učiteľka: príma B
zajacovamargareta@gmail.com
 
 
RNDr. Martin Zaťovič Rozvrh
Učiteľ
martin.zatovic@gmail.com

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017