Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Miriam Alakšová Al Učiteľka
Zástupca v triede: sexta B
malaksova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Ingrid Baďurová Ba Učiteľka
Zástupca v triede: III.AB
Zástupca v triede: sexta A
ingridbadurova@hotmail.com
 
 
Mgr. Dušan Brúder Bd Učiteľ
Vedie krúžok: Posilňovňa
dusan.bruder@gmail.com
 
 
Gymnázium Bufet Učiteľ
 
 
Mgr. Ján Dančík Učiteľ Riaditeľ
jjdancik@gmail.com
 
 
RNDr. Anna Dorčáková Do Triedna učiteľka: sexta A
adorcakova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Michal Dzúrik Dz Učiteľka
Vedie krúžok: Debatný krúžok
Vedie krúžok: Príprava na birmovku a náboženský krúžok
dzurik.michal@atlas.sk
 
 
RNDr. Edita Fečkanová Fe Učiteľka
efeckanova@gymbilba.sk
 
 
PaedDr. Renáta Foxová Fx Učiteľka
rfoxova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Katarína Fremalová Fr Triedna učiteľka: III.NA
kfremalova@gymbilba.sk
 
 
RNDr. Eva Fuchsová Fu Triedna učiteľka: II.C
efuchsova@gymbilba.sk
 
 
Ing. Norbert Grellneth Gr Učiteľ
Vedie krúžok: Hudobné štúdio
Vedie krúžok: Programovanie
noro@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Carmen Gughová Gu Triedna učiteľka: V. A
Zástupca v triede: IV. AA
cgughova@hotmail.com
 
 
Mgr. Silvia Harrison Hn Učiteľka
silvia.harrison@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Hasonová Hs Učiteľka Zástupkyňa
haska@atlas.sk
 
 
Ľubica Henssen Hn Učiteľka
lhenssen@gmx.de
 
 
Mgr. Esther Herrig Hi Učiteľka
estherherrig@gmx.de
 
 
Mgr. Peter Hofmeister Hf Učiteľ
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
Mgr. Zuzana Holotňáková Hk Učiteľka
Zástupca v triede: IV. C
zholotnakova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Katarína Holubánska Hb Učiteľka
Zástupca v triede: septima B
Vedie krúžok: Marketing a manažment v kultúre
holubanska@gmail.com
 
 
PhDr. Katarína Horváthová Ht Triedna učiteľka: V. B
horvathovakatka@post.sk
 
 
PhDr. Dagmar Hrubantová Hu Učiteľka
hrubant@mail.t-com.sk
 
 
Ing. Iveta Jirásková Ji Triedna učiteľka: tercia A
Vedie krúžok: Anglicky jazyk pre primy
ivinajir@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Joniaková Jo Triedna učiteľka: tercia B
Vedie krúžok: Geografický krúžok
geografia.ucenie@gmail.com
 
 
PaedDr. Beáta Kačániová Triedna učiteľka: oktáva A
beata.kacani@gmail.com
 
 
Mgr. Daniel Kasala Ks Učiteľ Zástupca
Vedie krúžok: Fotografický krúžok
danokas@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Klimová Km Učiteľka
Vedie krúžok: Basketbal
Vedie krúžok: Športová streľba
ivetaklimova@gmail.com
 
 
Mgr. Petra Klimová Ka Učiteľka
Vedie krúžok: Kondičné a koordinačné cvičenia
Vedie krúžok: Volejbal
klimova.p@gmail.com
 
 
Mgr. Vanda Klokočníková Kl Triedna učiteľka: IV. AB
kloki38@yahoo.com
 
 
Ing. Gabriela Kolibiarová Kb Učiteľka
kolibiarova@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Koreňová Kr Triedna učiteľka: kvinta B
janakor@centrum.sk
 
 
Ing. Ján Koval Kv Učiteľ
Vedie krúžok: Matematika v NJ
Vedie krúžok: Riešenia úloh z fyziky v Nj
Vedie krúžok: Vyššia matematika pre maturantov v Nj
jkoval@gymbilba.sk
 
 
Ing. Jana Krajčírová Kj Učiteľka
j.krajcirova75@gmail.com
 
 
RNDr. Elena Kubáčková Ku Triedna učiteľka: IV. AA
Zástupca v triede: V. A
ekubackova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Dominika Lacušková Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Lazarčíková Lz Triedna učiteľka: sexta B
Zástupca v triede: kvinta B
lazarcikova@hotmail.com
 
 
Mgr. Andrea Majthényiová Mj Učiteľka
andrea.majthenyiova@gmail.com
 
 
Mgr. Diana Matejčíková Ma Učiteľka
 
 
PaedDr. Kristína Michalcová Mi Triedna učiteľka: II.AA
Zástupca v triede: III.C
michalcova.kristina@gmail.com
 
 
PhDr. Priska Mrvová Mr Triedna učiteľka: II.NA
pmrvova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniel Nemec Nc Učiteľ
Zástupca v triede: V. B
Vedie krúžok: Powwow - konverzačný krúžok v Aj
dnemec@gymbilba.sk
 
 
PaedDr. Šárka Okšová Ok Triedna učiteľka: IV. C
s.oksova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Olejníková Ol Učiteľ
l.olejnikova@gmail.com
 
 
RNDr. Ľubica Petraturová Pt Učiteľka
Vedie krúžok: Chémia pre maturantov
lpetraturova@gmail.com
 
 
RNDr. Karin Pipišková Pp Triedna učiteľka: II.NB
pipiskovakarin@post.sk
 
 
PaedDr. Monika Popluhárová Po Učiteľka
mpopluharova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Rybárová Ry Triedna učiteľka: septima A
irybarova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Ľubica Řezníčková Re Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Bedminton
Vedie krúžok: Píšeme všetkými 10-mi
Vedie krúžok: Vybíjaná
lbreznickova@gmail.com
 
 
PaedDr. Zuzana Sadovská Sd Triedna učiteľka: III.NB
Vedie krúžok: Chémia v Nj
zsadovska@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Martin Sári Sr Učiteľ
sarimatosari@gmail.com
 
 
PaedDr. Bronislava Selešiová Se Triedna učiteľka: septima B
brona.selesiova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Sirníková Si Triedna učiteľka: III.AB
maria.sirnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Sládeková Sl Triedna učiteľka: kvinta A
Zástupca v triede: kvarta B
isladekova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Ivana Sokolíková So Triedna učiteľka: sekunda A
Zástupca v triede: kvinta A
Vedie krúžok: Filmový klub
sokolikova.i@gmail.com
 
 
PaedDr. Karina Svatošová Sv Triedna učiteľka: III.AA
Zástupca v triede: IV. B
kamacurka@centrum.sk
 
 
Mgr. Ľubica Šošovičková Šo Triedna učiteľka: kvarta B
lsosovickova@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Štefková Šk Učiteľka
Zástupca v triede: III.NA
mstefkova@gymbilba.sk
 
 
RNDr. Pavol Tedla Td Učiteľ
ptedla@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Ujjobbagy Uj Triedna učiteľka: IV. B
kujjobbagy@gmail.com
 
 
Mgr. Dušan Varju Va Triedny učiteľ: kvarta A
Vedie krúžok: Matematika pre maturantov
dusanvarju@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Vašková Vs Učiteľka
mvaskova@gymbilba.sk
 
 
PhDr. Anna Výdurková Vy Učiteľka
avydurkova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Miriam Weissensteinerová We Učiteľka
mweissensteinerova@gmail.com
 
 
Mgr. Margaréta Zajacová Zj Triedna učiteľka: sekunda B
zajacovamargareta@gmail.com
 
 
RNDr. Martin Zaťovič Učiteľ
martin.zatovic@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.08.2017