Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Miriam Alakšová Al Rozvrh
Triedna učiteľka: príma A
Zástupca v triede: sexta B
malaksova@zoznam.sk
 
 
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD. Ba Rozvrh
Učiteľ
lbartosovic@gmail.com
 
 
Mgr. Dušan Brúder Bd Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Posilňovňa
dusan.bruder@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Dančík Rozvrh
Učiteľ Riaditeľ
jjdancik@gmail.com
 
 
RNDr. Anna Dorčáková Do Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta A
adorcakova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Michal Dzúrik Dz Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Debatný krúžok
Vedie krúžok: Hudobné štúdio
Vedie krúžok: Príprava na birmovku a náboženský krúžok
dzurik.michal@atlas.sk
 
 
RNDr. Edita Fečkanová Fe Rozvrh
Učiteľka
efeckanova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Marián Florovič Fl Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: tercia B
 
 
PaedDr. Renáta Foxová Fx Rozvrh
Triedna učiteľka: I.NA
rfoxova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Katarína Fremalová Fr Rozvrh
Triedna učiteľka: III.NA
kfremalova@gymbilba.sk
 
 
RNDr. Eva Fuchsová Fu Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
efuchsova@gymbilba.sk
 
 
Theda Garen Ga Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Norbert Grellneth Gr Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.AA
Vedie krúžok: Programovanie
noro@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Carmen Gughová Gu Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
Zástupca v triede: IV. AA
cgughova@hotmail.com
 
 
Mgr. Iveta Halamová Hl Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Silvia Harrison Hn Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.C
silvia.harrison@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Hasonová Hs Rozvrh
Učiteľka Zástupkyňa
haska@atlas.sk
 
 
Ľubica Henssen He Rozvrh
Učiteľka
lhenssen@gmx.de
 
 
Mgr. Peter Hofmeister Hf Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Holotňáková Hk Rozvrh
Učiteľka
zholotnakova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Katarína Holubánska Hb Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: V. B
Vedie krúžok: Marketing a manažment v kultúre
holubanska@gmail.com
 
 
PhDr. Katarína Horváthová Ht Rozvrh
Triedna učiteľka: V. B
horvathovakatka@post.sk
 
 
PhDr. Dagmar Hrubantová Hu Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: tercia A
dhrubantova@gmail.com
 
 
Ing. Iveta Jirásková Ji Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia A
ivinajir@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Joniaková Jo Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia B
Zástupca v triede: sekunda B
Vedie krúžok: Geografický krúžok
geografia.ucenie@gmail.com
 
 
Mgr. Patrícia Jurašková Ju Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.AB
pjuraskova@gymbilba.sk
 
 
PaedDr. Beáta Kačániová Rozvrh
Triedna učiteľka: oktáva A
beata.kacani@gmail.com
 
 
Mgr. Daniel Kasala Ks Rozvrh
Učiteľ Zástupca
Zástupca v triede: IV.AB
Vedie krúžok: Fotografický krúžok
danokas@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Klimová Km Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.NA
Vedie krúžok: Basketbal
Vedie krúžok: Športová streľba
ivetaklimova@gmail.com
 
 
Mgr. Petra Klimová Ka Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Kondičné a koordinačné cvičenia
Vedie krúžok: Volejbal
klimova.p@gmail.com
 
 
Mgr. Vanda Klokočníková Kl Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AB
kloki38@yahoo.com
 
 
Ing. Gabriela Kolibiarová Kb Rozvrh
Učiteľka
kolibiarova@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Koreňová Kr Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta B
janakor@centrum.sk
 
 
RNDr. Elena Kubáčková Ku Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. AA
Zástupca v triede: V. A
ekubackova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Nikola Kubincová Kn Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AA
nkubincova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Dominika Lacušková Lu Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.C
 
 
Mgr. Katarína Lazarčíková Lz Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta B
Zástupca v triede: kvinta B
Zástupca v triede: oktáva A
lazarcikova@hotmail.com
 
 
Mgr. Oľga Lužová Rozvrh
Učiteľka
olgaluzova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Manczalová Mz Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.NB
jana.manczalova@gmail.com
 
 
PaedDr. Kristína Michalcová Mi Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AA
Zástupca v triede: III.C
michalcova.kristina@gmail.com
 
 
PhDr. Priska Mrvová Mr Rozvrh
Triedna učiteľka: II.NA
Zástupca v triede: II.NB
pmrvova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniel Nemec Nc Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV. C
dnemec@gymbilba.sk
 
 
PaedDr. Šárka Okšová Ok Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. C
s.oksova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Olejníková Ol Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AB
l.olejnikova@gmail.com
 
 
RNDr. Ľubica Petraturová Pt Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
lpetraturova@gmail.com
 
 
RNDr. Karin Pipišková Pp Rozvrh
Triedna učiteľka: II.NB
Zástupca v triede: II.NA
pipiskovakarin@post.sk
 
 
PaedDr. Monika Popluhárová Po Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: septima A
mpopluharova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Rybárová Ry Rozvrh
Triedna učiteľka: septima A
irybarova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Ľubica Řezníčková Re Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Bedminton
Vedie krúžok: Píšeme všetkými 10-mi
lbreznickova@gmail.com
 
 
PaedDr. Zuzana Sadovská Sd Rozvrh
Triedna učiteľka: III.NB
Vedie krúžok: Chémia v Nj
zsadovska@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Martin Sári Sr Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: sexta A
Vedie krúžok: Florbal - chlapci
sarimatosari@gmail.com
 
 
PaedDr. Bronislava Selešiová Se Rozvrh
Triedna učiteľka: septima B
brona.selesiova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Sirníková Si Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AB
maria.sirnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Sládeková Sl Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta A
Zástupca v triede: kvarta B
isladekova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Ivana Sokolíková So Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda A
Zástupca v triede: kvinta A
Vedie krúžok: Filmový klub
sokolikova.i@gmail.com
 
 
Matej Surový Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Karina Svatošová Sv Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AA
Zástupca v triede: IV. B
Vedie krúžok: Turistický krúžok
kamacurka@centrum.sk
 
 
Mgr. Martina Szabó Sz Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Petra Škultéty Diešková Dk Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.AA
 
 
Mgr. Ľubica Šošovičková Šo Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta B
lsosovickova@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Štefková Šk Rozvrh
Triedna učiteľka: I.NB
Zástupca v triede: III.NA
mstefkova@gymbilba.sk
 
 
PhDr. Bronislava Šturcelová Št Rozvrh
Triedna učiteľka: príma B
b.sturcelova@gmail.com
 
 
RNDr. Pavol Tedla Td Rozvrh
Učiteľ
ptedla@gmail.com
 
 
Sabine Till Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Ujjobbágy Uj Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
Zástupca v triede: III.AB
kujjobbagy@gmail.com
 
 
Mgr. Andrej Urbanský Ur Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Dušan Varju Va Rozvrh
Triedny učiteľ: kvarta A
Vedie krúžok: Vyššia matematika pre maturantov
dusanvarju@gmail.com
 
 
PhDr. Anna Výdurková Vy Rozvrh
Učiteľka
avydurkova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Margaréta Zajacová Zj Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda B
zajacovamargareta@gmail.com
 
 
RNDr. Martin Zaťovič Rozvrh
Učiteľ
martin.zatovic@gmail.com
 
 
Maliari Majstri Majster

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018