Navigácia

Predmetová komisia anglického jazyka 2019/2020 AKTIVITY Jazykové a poznávacie pobyty Olympiáda v anglickom jazyku Olympiáda v anglickom jazyku 2019/2020 Úspechy našich študentov

Stránky predmetovej komisie - anglický jazyk

Predmetová komisia anglického jazyka 2019/2020

Vedúca predmetovej komisie:                               PaedDr. Petra Škultéty Diešková

 

Koordinátorka ANJ bilingválneho štúdia:            Mgr. Ľubica Olejníková

 

 

Členovia predmetovej komisie:                            Mgr.Patrik Ambrus, PhD.

                                                                                    Mgr. Silvia Czafiková

                                                                                    Dr. Chiara Falcone

                                                                                    Mgr. Tomáš Gašparovič

                                                                                    Mgr. Daniela Gregorová

                                                                                    Mgr. Silvia Harrison

                                                                                    PhDr. Katarína Horvátová

                                                                                    Ing. Iveta Jirásková

                                                                                    Mgr. Nikola Kubincová

                                                                                    Mgr. Kristína Ligačová

                                                                                    Mgr. Daniel Nemec

                                                                                    Mgr. Mária Ondrušková

                                                                                    Mgr. Mária Sírniková

                                                                                    Mgr. Martina Szabó

                                                                                    Mgr. Andrej Urbanský

                                                                                    Mgr. Zuzana Žilinčárová