Navigácia

Konzultácie

Konzultačné hodiny

GYMNÁZIUM, BILÍKOVA 24, 844 19 BRATISLAVA
             
   
             
  2016 / 2017
             
             
  skratka deň čas
1. Mgr.  Dančík Ján denne 8,00 - 13,30
2. Mgr.  Hasonová Alžbeta Hs streda 8,55 - 9,40
3. Mgr.  Kasala Daniel Ks utorok 8,55 - 9,40
4. RNDr.  Tedla Pavol Td pondelok 8,00 - 8,55
5. Mgr.  Alakšová Miriam Al utorok 8,00 - 8,55
6. Mgr.  Baďurová Ingrid Ba streda 9,50 - 10,35
7. Mgr.  Brúder Dušan Bd štvrtok 9,50 - 10,35
8. RNDr.  Dorčáková Anna Do pondelok 8,55 - 9,40
9. Mgr.  Dzúrik Michal Dz piatok 10,55 -11,40
10. RNDr.  Fečkanová Edita Fe utorok 10,55 -11,40
11. PaedDr.  Foxová Renáta Fx streda 8,55 -9,40
12. Mgr.  Fremalová Katarína Fr pondelok 11,50 -12,35
13. RNDr.  Fuchsová Eva Fu štvrtok 8,55 -9,40
14. Ing.  Grellneth Norbert Gr štvrtok 9,50 - 10,35
15. Mgr.  Gughová Carmen Gu pondelok 12,45 -13,30
16. Mgr.  Harrison Silvia Hn utorok 9,50 - 10,35
17. Mgr.  Henssen Ľubica He pondelok 9,50 - 10,35
18. Mgr.  Herrig Esther Hi utorok 8,55 -9,40
19. Mgr.  Hofmeister Peter Hf pondelok 9,50 - 10,35
20. Mgr.  Holotňáková Zuzana Hk streda 9,50 - 10,35
21. Mgr. Holubánska                 Katarína       Hb streda 10,55 -11,40
22. Mgr. Horáková Karolína Hr pondelok 10,55 -11,40
23. PhDr.  Horváthová Katarína Ht utorok 8,55 - 9,40
24. Mgr. Hrubantová                 Dagmar Hu streda 9,50 - 10,35
25. Ing. Jirásková  Iveta Ji pondelok 8,55 - 9,40
26. Mgr. Joniaková Monika         Jo pondelok 9,50 - 10,35
27. PaedDr.  Kačániová Beáta streda 8,55 - 9,40
28. Mgr.  Kasala Daniel Ks utorok 8,55 - 9,40
29. Mgr.  Kips Peter Kp pondelok 11,50 -12,35
30. Mgr.  Klimová Iveta Ka pondelok 11,50 -12,35
31. Mgr.  Klimová Petra Km pondelok 10,55 -11,40
32. Mgr.  Klokočníková Vanda Kl streda 11,50 -12,35
33. Ing. Kolibiarová Gabriela Kb utorok 9,50 - 10,35
34. Mgr.  Koreňová Janka Kr piatok 11,50 -12,35
35. Ing.  Koval Ján Kv pondelok 8,55 - 9,40
36. Mgr.  Kovaľová Jaroslava Ko streda 8,55 - 9,40
37. Ing. Krajčírová Jana Kj pondelok 10,55 -11,40
38. RNDr.  Kubáčková Elena Ku pondelok 10,55 -11,40
39. Mgr.  Lazarčíková Katarína Lz streda 9,50 - 10,35
40. Mgr.  Majthényiová Andrea Mj pondelok 10,55 -11,40
41. Mgr. Matejčíková Diana Ma utorok 9,50 - 10,35
42. Ing.  Melišík Juraj Me štvrtok 9,50 - 10,35
43. PaedDr.  Michalcová Kristína Mi pondelok 10,55 -11,40
44. PhDr.  Mrvová Priska Mr piatok 11,50 -12,35
45. Mgr.  Němec Daniel Nc streda 8,55 -9,40
46. PaedDr.  Okšová Šárka Ok streda 8,55 - 9,40
47. RNDr.  Petraturová Ľubica Pt utorok 10,55 -11,40
48. RNDr.  Pipišková Karin Pp streda 11,50 -12,35
49. PaedDr.  Popluhárová Monika Po štvrtok 13,50 -14,35
50. Mgr.  Rybárová Ivana Ry utorok 9,50 - 10,35
51. Mgr.  Řezníčková Ľubica Re pondelok 11,50 -12,35
52. PaedDr.  Sadovská Zuzana Sd streda 9,50 - 10,35
53. PaedDr.  Selešiová Bronislava Se utorok 10,55 -11,40
54. Mgr.  Sirníková Mária Si utorok 10,55 -11,40
55. Mgr.  Sládeková Iveta Sl utorok 7,15 - 8,00
56. Mgr.  Sokolíková Ivana So pondelok 11,50 -12,35
57. PaedDr.  Svatošová Karina Sv štvrtok 9,50 - 10,35
58. Mgr.  Šošovičková Ľubica Šo pondelok 10,55 -11,40
59. Mgr.  Štefková Michaela Šk pondelok 8,55 - 9,40
60. Mgr. Ujjobbagy Katarína    Uj pondelok 9,50 - 10,35
61. Mgr.  Varju Dušan Va pondelok 10,55 -11,40
62. Mgr. Vašková Monika         Vs streda 9,50 - 10,35
63. PhDr.  Výdurková Anna Vy pondelok 11,50 -12,35
64. RNDr.  Weissensteinerová Miriam We pondelok 9,50 - 10,35
65. Mgr.  Zajacová Margaréta Zj pondelok 9,50 - 10,35
66. RNDr.  Zaťovič Martin pondelok 7,30 - 8,00
67. Mgr.  Zigová Elena Zi štvrtok 10,55 -11,40