Navigácia

Telefónne čísla zamestnancov

Telefónne čísla

GYMNÁZIUM, BILÍKOVA 24, 844 19 BRATISLAVA
           
   
           
  2016 /2017
           
  02/602 975xx  (klapka)      
  skratka klapka
1. Mgr.  Dančík Ján 59
2. Mgr.  Hasonová Alžbeta Hs 28
3. Mgr.  Kasala Daniel Ks 28
4. RNDr.  Tedla Pavol Td 53, 28
5. Mgr.  Alakšová Miriam Al 31
6. Mgr.  Baďurová Ingrid Ba 15
7. Mgr.  Brúder Dušan Bd 12
8. RNDr.  Dorčáková Anna Do 55
9. Mgr.  Dzúrik Michal Dz 53
10. RNDr.  Fečkanová Edita Fe 22
11. PaedDr.  Foxová Renáta Fx 30
12. Mgr.  Fremalová Katarína Fr 25
13. RNDr.  Fuchsová Eva Fu 41
14. Ing.  Grellneth Norbert Gr 52
15. Mgr.  Gughová Carmen Gu 37
16. Mgr.  Harrison Silvia Hn 39
17. Mgr.  Herrig Esther Hi 30
18. Mgr.  Henssen Ľubica He  
19. Mgr.  Hofmeister Peter Hf 20
20. Mgr.  Holotňáková Zuzana Hk 52
21. Mgr. Holubánska                 Katarína       Hb 16
22. Mgr. Horáková Karolína Hr 33
23. PhDr.  Horváthová Katarína Ht 36
24. Mgr. Hrubantová                 Dagmar Hu 16
25. Ing. Jirásková  Iveta Ji 16
26. Mgr. Joniaková Monika         Jo 10
27. PaedDr.  Kačániová Beáta 31
28. Mgr.  Kasala Daniel Ks 28
29. Mgr.  Kips Peter Kp 13
30. Mgr.  Klimová Iveta Ka 12
31. Mgr.  Klimová Petra Km 12
32. Mgr.  Klokočníková Vanda Kl 31
33. Ing. Kolibiarová Gabriela Kb 22
34. Mgr.  Koreňová Janka Kr 25
35. Ing.  Koval Ján Kv 22
36. Mgr.  Kovaľová Jaroslava Ko 38
37. Ing. Krajčírová Jana Kj 36
38. RNDr.  Kubáčková Elena Ku 35
39. Mgr.  Lazarčíková Katarína Lz 35
40. Mgr.  Majthényiová Andrea Mj 38
41. Mgr. Matejčíková Diana Ma 36
42. Ing. Melišík Juraj Me 52
43. PaedDr.  Michalcová Kristína Mi 55
44. PhDr.  Mrvová Priska Mr 37
45. Mgr.  Němec Daniel Nc 16
46. PaedDr.  Okšová Šárka Ok 19
47. RNDr.  Petraturová Ľubica Pt 41
48. RNDr.  Pipišková Karin Pp 55
49. PaedDr.  Popluhárová Monika Po 38
50. Mgr.  Rybárová Ivana Ry 10
51. Mgr.  Řezníčková Ľubica Re 27
52. PaedDr.  Sadovská Zuzana Sd 14
53. PaedDr.  Selešiová Bronislava Se 33
54. Mgr.  Sirníková Mária Si 39
55. Mgr.  Sládeková Iveta Sl 34
56. Mgr.  Sokolíková Ivana So 34
57. PaedDr.  Svatošová Karina Sv 34
58. Mgr.  Šošovičková Ľubica Šo 51
59. Mgr.  Štefková Michaela Šk 30
60. Mgr. Ujjobbagy  Katarína  Uj 39
61. Mgr.  Varju Dušan Va 51
62. Mgr. Vašková Monika         Vs 19
63. PhDr.  Výdurková Anna Vy 25
64. Mgr.  Weissensteinerová Miriam We 39
65. Mgr.  Zajacová Margaréta Zj 33
66. RNDr.  Zaťovič Martin 53
67. Mgr.  Zigová Elena Zi 22
68.          
69.          
70.          
           
  vrátnica       11
  školník Čavojský Peter   44
  jedáleň Melišová Beata   24
  ekonóm Tiklová Zuzana   50
  ekonóm Sáriová Milada   50
  sekretariát Jelínková Marta   58
  IT technik Zakuťanský Vlado   23
  knižnica Puškelová Priska   21
  zubárka   02 / 64 369 202    
           
  e-mail: gymbil@gymbilba.sk
  tel: 02 / 602 975xx,  02/644 61 200,   fax: 02 / 644 61 200  
  IČO: 000 605 751
  adresa: Bilíkova 24, 844 19 Bratislava