Navigácia

Žiadosť o prestup

Uchádzači o prestup na bilingválny typ štúdia prinesú kópie vysvedčení z konca predchádzajúceho školského roka, polročné z aktuálneho školského roka, doklady o úspechoch na predmetových olympiádach a vyplnia uvedenú žiadosť.

Ziadost_o_prestup_na_bilingvalne_studium(1).docx