Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Elektronická prihláška nenahradzuje papierovú formu, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka prostredníctvom základnej školy, slúži na lepšiu administráciu údajov uchádzačov a zabraňuje tak problémom s tým súvisiacich. 

 

Pokyny k vypĺňaniu prihlášky

  • 1. Záujemci o osemročné a štvorročné štúdium si vyberajú štúdijný odbor 7902 J gymnázium, záujemci o bilingválne štúdium si vyberajú štúdijný odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium podľa jazykového zamerania ( slovensko - nemecké alebo slovensko - anglické bilingválne štúdium )
  •  
  • 2. Záujemci o štvorročné a osemročné štúdium si vyberajú cudzí jazyk, ktorý bude preferovaný ako prvý ( s väčšou hodinovou dotáciou) , záujemci o bilingválne štúdium si nevyberajú cudzí jazyk vôbec ( je im automaticky určený, je odlišný od druhého vyučovacieho jazyka )

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: