Navigácia

 • Komisionálne skúšky za 1.polrok 2019/2020

  Komisionálne skúšky za 1. polrok sa uskutočnia v týždni od 10.2. do 14.2.2020 podľa nasledovného harmonogramu:

  Pondelok 10.2.

  SJL 8,00 hod. v zborovni

  DEJ 10,00 hod. v zborovni

   

  Utorok 11.2.

  ANJ,  RJ - 8,00 v zborovni

   

  Streda 12.2. - OBN 8,00 v zborovni

  CHE - 9,45 - v zborovni

   

  Štvrtok 13.2. - BIO 8,00 v zborovni

  NEJ - 9,45 v zborovni

  FYZ - 10,55 

   

  Piatok 14.2. - INF, NEJ - 8,00 hod. v zborovni

   

 • SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

         S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že v piatok, 10.1.2020, nás navždy náhle opustil náš kolega a učiteľ Ing. Miroslav Števák.

         Patril k novým členom nášho  učiteľského  zboru, napriek tomu zanechal veľmi pozitívnu stopu u svojich študentov aj u nás, jeho kolegov. Bude nám všetkým veľmi chýbať. Česť jeho  pamiatke.

 • Krásne Vianoce a šťastný nový rok

  Milí študenti, rodičia a priaznivci našej školy.

  V mene svojom i v mene kolegov Vám želám krásne a radostné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia, šťastia a splnených prianí v novom roku.

  Daniel Kasala


 • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 2019/2020

  V utorok 3.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády, kde súťažili naši študenti prím až kvárt. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a celkovo sa zapojilo 25 študentov. V kategórii F spomedzi pätnástich študentov sa na prvých troch miestach umiestnili (od najvyššej pozície): 1. Michael Šimkovič (S.A), 2. Šimon Barančok (P.B), 3. Martin Krajčovič (S.A). V kategórii E, kde súťažili študenti tercii a kvárt sa na prvých troch miestach umiestnili: 1. Milan Gál (T.B), 2. Kristián Behún (K.A), 3. Filip Gröne (T.B). Všetkým výhercom gratulujeme a držíme päste na okresnom kole.

 • Súťaž iBobor

  V dňoch od 11.11. do 14.11.2019 sa naša škola zapojila do celoštátnej infomatickej súťaže
  iBobor. Súťaž je zameraná na riešenie logických úloh. Súťažiaci zo školských počítačov
  prihlásili na stránku iBobor, kde riešili úlohy online. Celkovo sa z našej školy zapojilo 130
  študentov. Pri naozaj ťažkých úlohach oproti minulým ročníkom bolo v rámci školy celkovo
  66 úspešných riešiteľov. V kategórii Benjamín (kde súťažili žiaci prímy a sekundy) bolo 22
  úsešných riešiteľov, v kategórii Kadet (žiaci tercie a kvarty) 18 úsešných riešiteľov, v
  kategorii Junior (žiaci prvého, druhého ročníka, kvinty,sexty) 24 úsešných riešiteľov a v kategorii
  Senior (vyššie ročníky) boli traja úspešní riešitelia. Výnimočne úspešnými súťažiacimi, ktorí
  dosiahli plný počet bodov boli: Ivana Varsányiová z K.B, Andrea Štorová z K.A (v kategórii
  Kadet) a Lukáš Sasai z 1.NB (v kategórii Junior). 

  Všetkým účastníkom ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným súťažiacim gratulujeme.

   

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 11.12.2019 sa v našej škole uskutoční "Deň otvorených dverí" v čase od 10,00 do 13.00 hod. Ak sa chcete dozvedieť viac a vidieť na vlastné oči priestory gymnázia (špecializované laboratóriá,  triedy s interaktívnu technikou, hudobné štúdio, telovýchovné priestory atď.), zúčastniť sa otvorených hodín, neváhajte a príďte nás navštíviť.

  Tešíme sa na Vás :)

 • ZASPOMÍNALI SME NA NEŽNÚ...

  Zaspomínali sme na NEŽNÚ...

  Tak ako v celej spoločnosti, aj v našej škole sme si pripomenuli 30.výročie Nežnej revolúcie. 17.november bol deň, keď sa začal rúcať nedemokratický, autoritatívny režim vo vtedajšom Československu a najmä udalosti, ktoré nastali v ďalších dňoch, priniesli našej spoločnosti slobodu (v najširšom slova zmysle), demokraciu a dôstojné miesto medzi európskymi národmi. Nasledujúce roky nám otvorili cestu do demokratickej Európy, do jej demokratických štruktúr. Otvorila sa cesta k možnostiam slobodného cestovania, štúdia, k slobodnému výberu spôsobu života. Aby sme my starší nezabudli a vy mladší ste si slobodu vážili, je treba si aj takéto udalosti pripomínať. Pripomenuli sme si ich plagátmi na chodbách školy, ktoré evokujú atmosféru „tých“ dní. Prebehol Filmový večer – Nežná 30 – premietal sa film Občiansky preukaz. Nasledujúci deň bola debata – November 89 – s bývalými študentami našej školy. Martin Zaťovič, Martina Mlichová, Marek Vagovič, Dušan Deák a Martin Ištvánffy našim študentom priblížili udalosti a atmosféru na našej škole v revolučných časoch novembra 1989. A napokon pripomienkové akcie ukončili dve besedy - jedna s priamym účastníkom demonštrácií v novembri 1989 a tvárou revolúcie Jánom Budajom a druhá s Milanom Novotným a Radoslavom Števčíkom, organizátormi prvej študentskej demonštrácie 16.novembra 1989. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k akciám počas novembra, študentom za tvorbu plagátov a všetkým, ktorí organizovali akcie a besedy.

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  V stredu 20.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v NJ. Tento rok ONJ slávi jubilejné 30.výročie. Študenti predviedli zručnosť v písomnom a ústnom prejave. Všetkým gratulujeme a držíme im palce  pri reprezentácii našej školy v okresom a krajskom kole. Bližšie informácie o umiestnení v jednotlivých kategóriách nájdete na stránke školy v sekcii predmety.

   

 • INFOMEETING 2019

  V piatok 22.11.2019 sa uskutočnil INFOMEETING 2019, tradičné stretnutie bývalých študentov nášho gymnázia - absolventov bilingválneho štúdia -  s maturantami. Záujem oboch strán o stretnutie je vždy veľký, aj tentoraz prišlo veľa absolventov, ktorí študujú na vysokých školách nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Rakúsku či Nemecku.

  Starší prichádzajú svojich mladších spolužiakov informovať o skúsenostiach,  zážitkoch, úskaliach a pocitoch zo štúdia na VŠ.

  Stretnutie je najmä pre maturantov veľmi inšpiratívne, majú možnosť dostať odpovede aj na otázky, ktoré im žiadne študijné oddelenie vysokej školy nedá.

 • Súťaž v recitácii nemeckej poézie

  Vybraní študenti z I.NA (Olívia Andrea Trnková a Peter Pifko), I.NB (Daniel Vohnout) a II.AB (Lenka Holomková) sa dňa 14.11. 2019 zúčastnili súťaže bratislavských gymnázií v recitácii nemeckej poézie, organizovanej Karpatsko-nemeckým spolkom.

  Blahoželáme víťazom – Peter Pifko obsadil 1. miesto a Olívia Andrea Trnková získala 3.miesto

 • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) aj už aj na našom na Gymnáziu

  S potešením oznamujeme našim študentom, že už aj na našej škole sa môžu zapojiť do programu DofE. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

  Záujemcovia o podrobnejšie informácie či priamo o zapojenie do programu kontaktujte uvedených kolegov:
  • Mgr. Margaréta Zajacová  (B 210 K  – 2. poschodie) – zajacovamargareta@gmail.sk
  • Mgr. Michaela Štefková  (B 210 K  – 2. poschodie) - mstefkova@gymbilba.sk

  Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
  Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

 • Ďalší vynikajúci úspech našich študentov.

  Súťažný tím "Bilíčka", v zložení Jakub Horáček (IV.AA), Richard Malovec (III.NB), Richard Šafárik (SpA), Filip Lepieš (III.NB) a Peter Tazberík (III.C), na základe veľmi profesionálne novo-vytvoreného návrhu zákona a jeho racionálnej obhajobe v semifinálovom kole, postúpil do finále celoslovenského kola prvého ročníka Simulovaného rokovania NR SR, kde v silnej konkurencii šestnástich najlepších tímov gymnázií Slovenska vybojovali v stredu 12. júna prvé miesto a získali putovný pohár. Blahoželáme. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Úspech v celoštátnom kole súťaze Hviezdoslavov Kubín

  Anna Lehotská (V.AA) získala 3. miesto v zlatom pásme. Srdečne blahoželáme.

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Úspechy v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

  Ďakujeme našim študentkám – Nataši Zemanovej (II.NB), Paulíne Knížatovej (KiB) a Anne Lehotskej (V.AA) za reprezentáciu našej školy v krajskom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

  Blahoželáme Anne Lehotskej k 1. miestu a postupu do celoslovenského kola a Paulíne Knížatovej k 3. miestu. Tešíme sa, že obstáli v naozaj tvrdej konkurencii a držíme palce ďalej.

  Pripájame ďalší pekný úspech našej študentky:

  Celoštátne kolo Olympiády zo SJL

  Marcela Matisová (III.NB) získala v celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry diplom úspešného riešiteľa. Ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy!


 • Tak sa to podarilo!!! Ťažké je vyhrať, ešte ťažšie obhájiť!

   Po minuloročnom úspechu v Krajskej prehliadke SOČ sa našej študentke Alexandre
  Mattovej (4.C) podarilo opäť zabodovať a prebojovať sa do celoštátneho kola tejto
  odbornej súťaže.
  Alexandra v odbore Chémia a potravinárstvo prácou Využitie odpadovej biomasy rakytníka rešetliakového v potravinárskych výrobkoch a jej obhajobou presvedčila odbornú porotu a obsadila 1. miesto.
  Tešíme sa z tohto opakovaného úspechu a držíme palce v celoštátnom kole.
  Ľ.Petraturová koordinátor SOČ

 • 2% z dane - Nadácia LINGUAGYMBIL

  Vážení rodičia a priatelia Gymnázia, Bilíkova 24,


     opäť sa blíži zdaňovacie obdobie a znova sa k vám obraciame s prosbou o to, aby ste zákonom povolenú časť Vašich daní venovali na Nadáciu LINGUAGYMBIL, teda pre naše gymnázium, v ktorom študujú Vaše deti alebo ktoré ste sami absolvovali.

  Získané prostriedky nám umožnili podporiť mnohé projekty súvisiace s výmennými pobytmi našich študentov v zahraničí, nakúpiť počítače a iné multimediálne a interaktívne zariadenia, učebnice, učebné pomôcky, podporiť akcie organizované študentskou radou. Vďaka Vašej podpore sme pokračovali vo výmene svietidiel v učebniach a úprave sociálnych zariadení pre žiakov.

     Jedným z najdôležitejších projektov podporovaných v nasledujúcom období z prostriedkov nadácie bude realizácia prestavby priestorov bývalej plavárne na spoločenskú multimediálnu sálu, ktorú naša škola s vyše tisíc žiakmi veľmi potrebuje.  Uvedený priestor si každoročne vyžaduje nemalé prostriedky na udržiavanie a je bez reálneho využitia. Naša nadácia je hlavným investorom realizácie projektovej dokumentácie prestavby a bude dôležitým partnerom aj pri financovaní stavby. Zo štátneho rozpočtu máme predbežný prísľub zodpovedajúci tretine predpokladaných nákladov, zvyšnú časť si musí škola zabezpečiť z vonkajších zdrojov. Preto okrem podpory cez poukázanie 2% dane  uvítame akúkoľvek pomoc či už formou mimoriadnych príspevkov alebo kontaktov na ďalších partnerov s reálnou možnosťou pomoci. Na to, aby naše gymnázium malo vlastný priestor, vhodný pre organizovanie spoločenských podujatí a prednáškovú činnosť, bude potrebné vyvinúť veľa úsilia a bez Vašej podpory a to nielen finančnej to nedokážeme. 

  Veľmi pekne Vám zároveň chceme poďakovať za predchádzajúcu podporu a urobíme všetko preto, aby sme si ju zaslúžili aj  naďalej. 


  Spolu s poďakovaním pripomíname možnosť poukázať 2% daní. Editovateľné tlačivo nájdete tu: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf


  Ing, Daniela Lecká, predsedníčka správnej rady nadácie

  Mgr. Ján Dančík, správca nadácie

  Mgr. Daniel Kasala, riaditeľ školy


  Údaje pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:


  Nadácia LINGUAGYMBIL

  Právna forma: nadácia

  IČO:  000030849926

  Obchodné meno: Nadácia LINGUAGYMBIL

  Sídlo:Ulica: Bilíkova

  Číslo: 24

  PSČ: 84419

  Obec: Bratislava


 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Vo štvrtok 14.2.2019 sa uskutočnilo na našej škole krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1B sa umiestnil na 1. mieste Andrej Černek z T.A a v kategórii 1A sa umiestnila na 2. mieste Adela Mináriková zo S.B. Gratulujeme!

 • Výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2019

  Výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2019

   

  II. kategória – poézia:                                             

  1. miesto: neudelené

  2. miesto: Andrej Kummer (PB)

  3. miesto: Renáta Vargová (PA)

   

  II. kategória - próza

  1. miesto: neudelené

  2. miesto: neudelené

  3. miesto: Tobiáš Surový (PB)

   

  III. kategória – poézia                                              

  1. miesto: Mária Rašková (KB)

  2. miesto: Ivana Varsányiová (TB)

  3. miesto: Kristína Benciová (SB)

   

  III. kategória - próza 

  1. miesto: Matej Milata (SB)

  2. miesto: Mária Ostertágová (TB)

  2. miesto: Natália Jíchová (SA)

  3. miesto: Emma Grigerová (SA)

   

  IV. kategória – poézia                                              

  1. miesto: Patrícia Rotterová (IV.NA)

  1. miesto: Paulína Knížatová (KiB)

  2. miesto: neudelené

  3. miesto: neudelené

   

  IV. kategória - próza 

  1. miesto: Nataša Zemanová (2.NB)

  2. miesto: Lenka Biskupičová (KiB)

  2. miesto: katarína Mesiarkinová (2. NB)

  3. miesto: Martina Špačková (KiB)

   

  Výhercovia nás budú reprezentovať v okresných kolách. Blahoželáme!

 • Úspech v Olympiáde zo SJL

  Blahoželanie k úspechu

  V krajskom kole Olympiády zo SJL nás reprezentovali Michaela Štolcová (SxA) a Marcela Matisová (III.NB). Marcela sa umiestnila na krásnom 1. mieste a bude nás ďalej reprezentovať v celoslovenskom kole. Držíme palce!

 • Úspechy našich študentov na okresnom kole v AJ

  V stredu 16.1.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku na Spojenej škole na Tilgnerovej ul. v  Bratislave. V kategórii 2A sa umiestnil na 1. mieste Filip Vrábel z KiA a postupuje do krajského kola. V kategórii 2B sa umiestnila na 2. mieste  Diana Hanzelová z SpA a v 2C2 kategórii, Matej Jankovich tiež na 2. mieste. Gratulujeme všetkým!

  Za PK ANJ,  Patrícia Jurašková

strana: