Navigácia

 • Úradné hodiny počas prázdnin

  Úradné hodiny počas prázdnin sú od 15.8.2018 v pracovných dňoch od 9,00 do 12,00.  Ďakujeme

 • ISIC a doprava

  Pred odchodom na prázdniny si aktivujte dopravu, nech môžete využívať zľavy aj cez prázdniny. Pošlite SMS podľa priložených pokynov, počkajte na spätnú SMS a potom priložte ISIC kartu k terminálu pred riaditeľstvom školy.

 • Oznamy - záver šk. roku

  Obedy v školskej jedálni sa vydávajú v stredu a štvrtok od 11,30 do 13,30 hod. V piatok obedy nie sú a program tried - odovzdávanie vysvedčení sa končí o 9,00 hod. 

 • STRETNUTIE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH ŽIAKOV V ŠK.ROKU 2018/2019

  Pozývame rodičov novoprijatých žiakov do primy a prvého ročníka gymnaziálneho štúdia v šk.roku 2018/2019. 

  Uskutoční sa v PONDELOK, 18.6. v jedálni na prízemí  o:

  17:00 pre primu a prvý ročník štvorročného štúdia

  18:00 pre prvý ročník päťročného štúdia

   

  Pred stretnutím bude možné zakúpiť si minuloročnú ročenku školy (5,-€) a podporiť tak Nadáciu LINGUAGYMBIL.

   

  Ján Dančík, riaditeľ školy

   

   

   

 • SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

  SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

  Ako dlhoročná tradícia na našom gymnáziu velí, v pondelok po maturitnom týždni, podvečer v DK Dúbravka, sa konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení čerstvým maturantom, už  absolventom našej školy. Slávnostne oblečení,  spolu so svojimi najbližšími si z rúk p. riaditeľa a triednej učiteľky prevzali maturitné vysvedčenie, vysvedčenie za posledný ročník, diplom a plaketu nášho gymnázia. Najlepší študenti každej triedy boli ocenení aj finančne, knižnou poukážkou. Zo všetkých študentov maturitného ročníka boli zvlášť ocenení dvaja najlepší študenti, s najlepšími študijnými výsledkami počas celého stredoškolského štúdia. V bilingválnom štúdiu získal toto ocenenie Matej Boros z V.A a v štvorročnom štúdiu Silvia Lenerová zo OkA triedy. Obidvaja dostali cenu riaditeľa školy spolu s finančnou odmenou 100 €. Všetky ceny boli poskytnuté vďaka podpore nadácie LINGUAGYMBIL a Rodičovského združenia. Našim čerstvým absolventom želáme veľa ďalších, nielen študijných, úspechov v živote.

 • Hodnotenie slovenských škôl v externej maturitnej skúške

  Výsledky škôl v externej časti maturitných skúšok nájdete na stránke NÚCEM:

   

  http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml

   

  Dozviete sa tu, že v poradí škôl (podľa percentilu úspešnosti) sme sa umiestnili takto:

   

  Predmet                             počet hodnotených škôl/poradie našej školy v rebríčku

  Slovenský jazyk a literatúra                         676/33

  Anglický jazyk úroveň C1                              41/4

  Anglický jazyk úroveň B2                              439/38

  Nemecký jazyk úroveň C1                           6/1

  Nemecký jazyk úroveň B2            nehodnotené, mali sme len 1 žiačku

  Matematika                                                      344/1

   

  Prezentované výsledky dokumentujú vysokú úroveň poskytovaných vedomostí študentom našimi pedagógmi a veľkú mieru vedomostí, ktoré študenti našej školy preukázali na EČ MS 2018.  Za tieto dosiahnuté výsledky patrí veľká vďaka v prvom rade našim maturantom a v neposlednom rade aj pedagógom, ktorí ich počas stredoškolského štúdia viedli a odovzdávali im vedomosti. 

   

  Ján Dančík

 • Bilíčkári idú na ples !

  Už ťa nudí každý deň sedieť doma a pozerať Netflix ? Nechceš ísť už po piaty krát von so svojim psom, len pre to, aby si vypadol v piatok z domu ? Ver mi, že sa o mesiac už nebudeš chcieť nudiť.Preto príď na náš školský ples Veľkého Gatsbyho, ktorý sa bude konať 8.6. v Kultúrnom Dome Dúbravka.. Čaká ťa brutálny program, v ktorom ťa zabavia napríklad mladí jazzoví hudobníci z Janáčkovej Akadémie Muzických umení v Brne.

  Dreskódu sa neboj ! Nebudeme striktní ! Chalanom stačí košeľa, oblek a samozrejme fešný účes a babám sa stačí trochu inšpirovať 20. rokmi Ameriky (napr. šaty so strapcami alebo čelenky s pierkom, ligotavé prvky, umelá kožušina...) , avšak nemusia mať z toho veľké starosti, aj jednoduchosť vie zapôsobiť. Z nedodržaného dreskódu sa nebude strieľať, ale ak chceš pomôcť naladiť správnu atmosféru, tak poď do toho  !

  Ďalšie info čakajte v utorok...Vaši organizátori :P..

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie dňa 14.5.2018:

  16,00 Výbor RRZ v riaditeľni

  16,30 Rada RZ v zborovni

  17,00 Triedne schôdzky

  17,30 Rada RZ v zborovni.

  Tešíme sa.

  Mgr. Ján Dančík

 • Prijímacie skúšky - štvorročné a osemročné štúdium

  Vážení uchádzači o štvorročné a osemročné štúdium,

  prijímacie skúšky sa budú konať 14. a 17.mája  2018 o 9,00 hod. (podľa zvoleného termínu - viď pozvánka).

  Zraz je pred budovou školy o 8,15 hod., treba si doniesť písacie a rysovacie potreby, kalkulačka  je povolená len pre uchádzačov o štvorročné štúdium.

  Ján Dančík

 • Aktivity a projekty pod záštitou PK anglického jazyka

 • TESTOVANIE PISA 2018 na našej škole.

  PISA 2018 -testovanie žiakov na našej škole

   

  PISA – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ

  Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky.

  Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Hlavnou testovanou oblasťou prvého cyklu štúdie OECD PISA bola čitateľská gramotnosť.

  Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 2003, keď bola hlavnou sledovanou oblasťou matematická gramotnosť.

  Poslednou z troch obmieňaných oblastí je prírodovedná gramotnosť, ktorá sa prvýkrát stala hlavnou skúmanou oblasťou v roku 2006. Každý cyklus štúdie OECD PISA skúma všetky tri oblasti (gramotnosti), jednu ako hlavnú a dve ako doplnkové.

  Od roku 2012 sa Slovensko zúčastňuje testovania aj novo pridaných testovaných domén - finančná gramotnosťelektronické testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti a riešenia problémov. Počnúc hlavným testovaním PISA 2015 bude testovanie na Slovensku prebiehať kompletne v elektronickej podobe.

  Všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na okolnosti vzdelávania (zisťované dotazníkmi) a spracovávajú z pohľadu OECD (napr. výsledné priemery sa počítajú len z dát členských krajín OECD).

  Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.

  V tohtoročnom testovaní PISA 2018 bola naša škola vybratá zo všetkých relevantných škôl na Slovensku a naši vybraní žiaci (ústavom NÚCEM) sa ho zúčastnia. Testovanie bude prebiehať vo štvrtok, 26.4.2018, v doobedňajších hodinách, teda počas vyučovania. Test bude viacúrovňový, zameraný na široké spektrum vedomostí, skúseností a zručností. Netreba sa naň nijako špeciálne pripravovať, ide o komplexný pohľad na vzorku študentov 15-ročných detí.   Ani výstup z testovania nebude adresný, bude len poskytovať celkový obraz o vedomostiach, skúsenostiach a kompetenciách študentov. Celý bude prebiehať elektronickou formou v počítačovej učebni, pod dozorom vyškoleného administrátora (pedagóga našej školy).

 • Pracovné miesto

  Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka, prijme kuchárku do školskej jedálne. Pracovná doba: pondelok - piatok 7,00 - 15,00 informácie na tel. 02 602 975 24 v čase 7,00 - 9,00 NÁSTUP 20. 8. 2018

 • Postup našich študentov do štátneho kola SOČ

  Dňa 5. apríla 2018 sa konala krajská prehliadka SOČ Bratislavského kraja.

  Zúčastnili sa jej dvaja študenti nášho gymnázia,

  Tomáš Bisták z triedy sexta A

  Alexandra Mattová z triedy III.C

   

  Alexandra Mattová obsadila v odbore Chémia a potravinárstvo  s prácou

  Zdraviu škodlivé látky vznikajúce počas vyprážania

  prvé miesto

   

  Tomáš Bisták  obsadil v odbore Informatika

  Help Out: Mobilná aplikácia určená pre pomoc

  druhé miesto.

  Obidvaja študenti postupujú do celoštátneho kola.

  Našim študentom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy  a želáme veľa úspechov v celoštátnom kole.

   

 • ISIC - Doprava - trojmesačník/prázdniny

  Vážení žiaci,

  prichádza čas, kedy si možno budete chcieť zakúpiť 3-mesačný cestovný lístok na dopravu (integrovaná/MHD) a systém Vás, ak ste to skúšali niekedy doteraz, možno nepustil.

  Dnes sme aktivovali databázu dopravy do 31.8.2018, takže si môžete prísť na terminál v respíriu pri riaditeľni "nabiť" ISIC, aby sa Vám aktivoval čip a systém nákupu cestovných lístkov Váš ISIC rozoznal. Toto neplatí pre maturantov, ktorým končí platnosť dopravy 30.6.2018.

 • September/október 2018 - poznávací pobyt vo Veľkej Británii

  Poznávacie a jazykovo-poznávacie zájazdy do Veľkej Británie

  Predmetová komisia anglického jazyka prijala uznesenie, že sa bude snažiť uskutočňovať 2 zájazdy do Veľkej Británie počas 1 školského roku. Jeden zájazd (september/október) bude bývať poznávací, tj. bez školy a druhý zájazdy (apríl) bude jazykovo-poznávací, tj. žiaci budú navštevovať aj školu.

  Na základe veľkého záujmu o zájazdy v tomto školskom roku, Vám už ponúkame poznávací zájazd do Worthingu, v školskom roku 2018/2019. Keďže sa odchádza už v septembri, je potrebné vedieť už teraz, kto má záujem, či sa môže zájazd uskutočniť.

  Miesto:Anglicko - Worthing

  Dátum: 28.9.- 5.10.2018

  Typ zájazdu:poznávací

  Počet dní:8

  Informácie a prihlášky: p. Škultéty-Diešková, kab. ANJ   C 208 K

  Info o  zájazde TU  8_denny_Worthing___Disneyland__BIlikova.doc

  Prihláška - nezáväzná:   Prihláška Worthing sept 2018

  Záloha do 20.4.2018     150 €

 • Výsledky prijímacieho a prestupového konania

   Výsledky prijímacieho a prestupového konania

  Výsledky prijímacieho a prestupového konania zverejňujeme v uvedených súboroch podľa odborov:

  Zápis úspešných uchádzačov bude v dňoch 4.,5. a 6. apríla 2018 v čase od 8,00 do 14,00.

 • Medaila Sv. Gorazda

  Pani Ministerka Martina Lubyová, prostredníctvom riaditeľa, ocenila prácu pedagógov Gymnázia, Bilíkova 24

 • Prijímacie skúšky na bilingválne štúdium

  Vážení uchádzači o bilingválne štúdium,

  prijímacie skúšky sa budú konať 26. marca 2018 o 9,00 hod.

  Zraz je pri škole 8,15 hod., treba si doniesť písacie a rysovacie potreby, kalkulačka nie je povolená.

  Písomnú pozvánku dostanete do 16.3.2018

  Ján Dančík

 • Školské kolo súťaže Stredoškolská odborná činnosť

  V utorok, 20. februára 2018 sa v klubovni našej školy uskutočnilo školské kolo súťaže Stredoškolská odborná činnosť.
  Svoje práce obhajovali študenti:

  Tomáš Bisták z triedy SxA, práca z odboru informatika

  Help Out: Mobilná aplikácia určená na pomoc

  Alexandra Mattová z triedy III.C , práca z odboru chémia a potravinárstvo

  Zdraviu škodlivé látky vznikajúce počas vyprážania

  Obidve práce riešili súčasné problémy na vysoko odbornej úrovni a splnili požiadavky na postup do Krajskej prehliadky SOČ, ktorá sa uskutoční 5. apríla 2018 .

  Obidvom blahoželáme a prajeme úspech v krajskej prehliadke.

 • 2% z Vašich daní

  Vážení rodičia a priatelia Gymnázia, Bilíkova 24,

  opäť sa blíži zdaňovacie obdobie a znova sa k vám obraciame s prosbou o to, aby ste zákonom povolenú časť Vašich daní venovali na Nadáciu LINGUAGYMBIL, a teda pre naše gymnázium, v ktorom študujú Vaše deti alebo ktoré ste sami absolvovali.

  S potešením Vám oznamujem, že v predchádzajúcom roku ste venovali nadácii viac ako 26.000,- Eur.

  Spolu s príspevkami do rodičovského združenia nám to umožnilo podporiť mnohé projekty súvisiace s výmennými pobytmi našich študentov, nakúpiť počítače a iné multimediálne a interaktívne zariadenia, učebnice, učebné pomôcky, podporiť akcie organizované študentskou radou. Inštalovali sme nové svetlá v triedach a v niektorých toaletách sme inštalovali nové kabínky.

  Veľmi pekne Vám za to chcem poďakovať.

  Som rád, že môžem konštatovať, že aj štát sa ukázal byť v závere kalendárneho roka ako starostlivý zriaďovateľ a poskytol nám sumu 250 000,-Eur na výmenu radiátorov, okien a kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení v telovýchovnom trakte.

  V tomto roku chceme pokračovať v modernizácii tried. Chceme dokončiť vybavenie všetkých tried dataprojektormi napojenými na počítač a internet, dokončiť osvetlenie tried. Chceme sa pustiť do rekonštrukcie starej plavárne na účely športového a kultúrneho centra, nakoľko rekonštrukcia na pôvodný účel je príliš nákladná a prevádzka nerentabilná.

  Okrem toho budeme podporovať všetky vyššie spomenuté projekty.

  Ešte raz Vám všetkým ďakujeme a pripomíname možnosť poukázať 2% daní. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: