Navigácia

 • ORGANIZAČNÉ POKYNY K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

  Nástup na otvorenie šk. roka 2017/2018 je v pondelok, 4.9.2017. Študenti nových ročníkov (prima a 1. ročník) o 8.15 pred budovou školy a ostatní študenti o 8.30 vo svojich triedach.

  Termín konania opravných a rozdielových skúšok je  v stredu a štvrtok ( 30.8. a 31.8. 2017). Konkrétny čas a miesto konania skúšky si treba dohodnúť s vyučujúcim v pondelok 28.8 o 10.00 alebo v stredu 30.8. o 8.00.

  Náhradná maturitná skúška sa koná v utorok a stredu (5.9.  a 6.9.) o 8.00. Harmonogram zverejníme individuálne prostredníctvom mailu.

 • Oznam školskej jedálne

  Stravu na SEPTEMBER je nutné uhradiť do 25. 8.2017!

  Novoprijatí študenti uhradiť platbu bez variabilného symbolu, len do poznámky uviesť meno študenta a študijný odbor (osemročné, päťročné AJ, päťročné NJ, štvorročné).

  V záujme zjednodušenia platenia stravného ako aj odbúrania starostí o platbu, prosím rodičov, aby si zadali v banke trvalý príkaz k 20. dňu v mesiaci vopred. (S platnosťou od 20. 8. do 20.5. ) na sumu :

  1. st. 20 x 1,36 = 27,20
  2. st.  20 x 1,46 = 29,20
  (Cena obeda:  1. stupeň   1,36 eur
                         2. stupeň  1,46 eur.)

  Spôsob platby- do 25. dňa v mesiaci vopred:
  - poštovou poukážkou
  - prevodom z účtu
  - internetbanking, trvalý príkaz - číslo účtu 7000248155/8180

  Odhlasovanie a zmena obedov - deň vopred do 14.00 hod.:
  - telefonicky 02 602 975 24
  - cez internet - cez prihlasovacie meno a heslo

  - vhodiť odhlášku do schránky - meno, trieda, dátum
  - mailom - jedalen@gymbilba minimálne 24 hod vopred do 14,00 hod.

  (Vo výnimočných prípadoch ráno do 7,30 z dôvodu náhleho ochorenia.)

  Stravu je možné si vyzdvihnúť do prinesených nádob u vedúcej jedálne.

  Z dôvodu aktualizácie programu je na nový mesiac prihlásený stravník
  nielen na základe platby, ale aj do výšky aktuálneho preplatku. V prípade, ak stravník
  nechce byť automaticky prihlásený - je nutné to nahlásiť v kancelárii ŠJ.

    úradné hodiny 7.00 - 9.00 hod

  Stravovanie je možné až po zapísaní platby do systému, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Prosím uviesť vždy variabilný symbol, meno, priezvisko a triedu žiaka.
  Predpis na úhradu dostávajú stravníci do tried 15. v mesiaci vopred naďalší mesiac, stravné je povinné následne uhradiť do 20. aby platba prišla na účet do 25. Stravovať sa môžu len stravníci, ktorí majú zaplatené obedy.
  Ak má stravník uhradenú stravu, po zapísaní platby je automaticky prihlásený na obed č.1. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
  Po ukončení stravovania v školskej jedálni zákonný zástupca  požiada o vrátenie finančnej náhrady za riadne odhlásenú stravu u vedúcej zariadenia. Preplatok sa posiela na účet zákonného zástupcu.

  Ďakujem
  Beata Melišová, vedúca ŠJ

 • Hurá! Prázdniny!

  Ideme do finále! Prázdniny!

  Francúzska riviéra, korzo, Pieniny!

  Bude nám fajne, blaženo,

  žiadne vzorce, dejiny, zámeno

  nám nepokazí náladu.

  Leháro od východu slnka až do západu.

  A najviac tešíme sa na chvíle,

  keď slnko začne byť ospanlivé

  a otvorí sa brána školy.

  (Prepáčte, táram, to teplo ma asi skolí.)

  JD

 • Veľký úspech gymnázia Bilíkova!

  Víťazkou celoslovenského finále medzinárodnej súťaže „Mládež debatuje“ v nemeckom jazyku sa stala opäť  žiačka našej školy.

  Tejto súťaže sa zúčastnilo niekoľko tisíc žiakov z 10 európskych krajín a našu školu vynikajúco reprezentovali Kristína Šúleková z 3.Ab a Ema Marošiová zo 4.A triedy, ktoré po úspešnej kvalifikácii v školskom a krajskom kole postúpili do semifinále. Tu debatovali s ďalšími 6 postupujúcimi žiakmi z celého Slovenska o otázke, či by sa mali na Slovensku zrušiť osemročné gymnáziá. Obidve postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa konalo 9. júna v Pálffyho paláci. Tu sa debatovalo o otázke, či by sa mali na Slovensku zakázať extrémistické strany. Debata bola veľmi napínavá. Víťazkou sa stala Kristína Šúleková, ktorá bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnom finále, ktoré sa bude konať v Tallinne, hlavnom meste Estónska. Rovnako aj Ema Marošiová podala vynikajúci výkon.

  Obidvom žiačkam srdečne blahoželáme!

 • Ročenka školy 2016/2017 v predaji!!!

     Milí študenti, rodičia, absolventi, 

     od pondelka 19. júna sa v priestoroch pri vchode do školy začne predávať dlho očakávaná ročenka školy za školský rok 2016/2017. Okrem spomienok na najdôležitejšie udalosti končiaceho školského roku v nej nájdete aj spoločné fotografie tried či maturantov. Upozorňujeme, že ročenka vyšla v obmedzenom náklade, preto neváhajte s jej nákupom. Cena je 3 eurá. 

   

 • SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

  SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ
   

  Ako dlhoročná tradícia na našom gymnáziu velí, v pondelok po maturitnom týždni, podvečer v DK Dúbravka, sa konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení čerstvým maturantom, už  absolventom našej školy. Slávnostne oblečení spolu so svojimi najbližšími si z rúk p. riaditeľa a triednej učiteľky prevzali maturitné vysvedčenie, vysvedčenie za posledný ročník, diplom a plaketu nášho gymnázia. Najlepší študenti každej triedy boli ocenení aj finančne, knižnou poukážkou. Zo všetkých študentov maturitného ročníka boli zvlášť ocenené dve najlepšie študentky, s najlepšími študijnými výsledkami počas celého štúdia. V bilingválnom štúdiu získala toto ocenenie Daria Čárska z V.A a v štvorročnom štúdiu Paula Čerňanská zo IV.C triedy. Obidve dostali cenu riaditeľa školy spolu s finančnou odmenou 100 €. Všetky ceny boli poskytnuté vďaka podpore nadácie LINGUAGYM a Rodičovského združenia. Našim čerstvým absolventom želáme veľa ďalších, nielen študijných, úspechov v živote.

 • 2. 6. 2017

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  od 1.6.2017 je môžné predĺžiť si platnosť licencie ISIC, ktorá Vám umožní šetriť peniaze na zľavách poskytovaných rôznymi spoločnosťami. Pre tých, ktorí ešte neviete, ISIC má už aj svoju aplikáciu pre všetky operačné systémy mobilných telefónov, takže zoznam prevádzok môžete mať stále poruke - aplikácia Vám pomôže zistiť zľavy v tom okolí, v ktorom sa práve nachádzate. Bližsie informácie o prolongácii a využitiu zliav nájdete na našej stránke - v ľavom paneli - Preukaz ISIC/EURO<26.

 • Medzinárodný deň detí

  Milé žiačky, žiaci, milé naše deti,

  dovoľte aby som v rámci osláv, ktoré vás dnes čakajú, prečítal zápis z odpovede žiaka na maturitnej skúške, ktorá sa včera skončila. Citujem:

  Motto: Deti, deti, kde ste sa tu vzali, či vás bocian našiel,  či rodičia inú robotu nemali.

  Máme krásne detstvo, naši rodičia a učitelia sa o nás starajú, lebo vedia, že na starosť budú na nás odkázaní.

  Nemusíme chodiť do školy v sobotu, ani v nedeľu, ani cez vianočné sviatky, ani keď si napíšeme ospravedlnenku.

  Nemusíme nosiť do školy vši, ani inú háveď.

  Môžeme sa platanicky zamilovať. Platan je druh javora, javor je strom, strom rastie v lese, les je na to, aby sme mohli dýchať vzduch s kyslíkom. Kyslík sa viaže na hemoglobín v krvi a odovzdáva sa tkanivám. Poznáme malý pľúcny obeh krvi a veľký, telový. Keď sa platanicky zamilujeme to znamená, že máme radi stromy, to znamená, že máme radi prírodu, a teda aj rastliny aj živočíchy, a teda aj človeka a sami seba.

  Ja som sa platonicky zamiloval do učiteľky.

  Platón bol grécky učenec, najvýznamnejší filozof, dualista, veril, že hmatateľné veci sú len odrazom ideí, ktoré existujú v oddelenom svete, ja som jeho nasledovník a budem študovať planktón, teda drobné morské živočíchy. Najradšej študujem tak, že hľadím dlho na plafón až kým nevyhladnem a idem si dať praženicu.

  Koniec citátu maturanta.

  Milé dietky, keď budete pilne pracovať, tiež budete mať pri maturitnej skúške čo povedať. Prajeme vám, aby ste boli zdraví a aby ste zvládli úspešne záver školského roka.

  JD

 • 2% dane

  Posledná príležitosť odovzdať 2% z Vašich daní - ďakujeme.

  Ján Dančík

 • Krajská prehliadka SOČ Bratislavského kraja

  Dňa 5. apríla 2017 sa konala krajská prehliadka SOČ Bratislavského kraja.

  Zúčastnili sa jej dvaja študenti nášho gymnázia:

  Barbora Cibulová z triedy sexta A obsadila v odbore Zdravotníctvo a farmakológia  s prácou Bioenergetika mitochondrií pečene a koncentrácia CoQ po podávaní simvastatínu 3. miesto.

  Stanislav Olša z triedy septima A obsadil v odbore História, filozofia a právne vedy  s prácou Slovenská armáda (1939 – 1945) : Hrdinovia alebo kolaboranti? 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola .

  Našim študentom blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

   

 • Úspech na celoslovenskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

   

   

   

   

   

   

  2. miesto v naozaj silnej konkurencii najlepších študentov SJL v Slovenskej republike v kategórii A získala naša žiačka Júlia Hlaváčová zo SpA. 
  Srdečne blahoželáme!

 • Školské kolo súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín

       Ešte stále sú medzi nami takí, ktorí si aj v dnešnej uponáhľanej dobe nájdu čas na dobré knižky, prečítajú ich, ale tým sa to pre nich nekončí. Majú ešte aj chuť podeliť sa s úryvkami z nich aj so svojím okolím prostredníctvom umeleckého prednesu. Do školského kola sa zapojilo celkom 26 žiakov v 3 kategóriách. Víťazi nás budú reprezentovať v obvodných kolách. Blahoželáme!

  2. kategória – poézia:                                               2. kategória - próza

  1. miesto - neudelené                                               1. miesto - Andrej Kapacska 
  2. miesto  - Veronika Šmotláková                             2. miesto - Johanna Keeble
  3. miesto -  Andrej Černek                                        3. miesto - Veronika Drobová,Timo Kotúľ

  3. kategória – poézia:                                               3. kategória - próza

  1. miesto - Lenka Biskupičová                                  1. miesto - Paula Knížatová 
  2. miesto  -  Sára Pivková                                         2. miesto - Martina Špačková
  3. miesto -   Janka Petková, Nina Viteková              3. miesto - neudelené

  4. kategória – poézia:                                               4. kategória - próza

  1. miesto - Ella Harrison, Martina Dragúňová            1. miesto - Patrícia Rotterová 
  2. miesto  -  neudelené                                              2. miesto - Veronika Sedmáková
  3. miesto -  Hubeková Emma                                    3. miesto - Karolína Kollárová

   

   

 • Valentín

  Buďme zamilovaní, včera, dnes aj zajtra!

  Či si príman, maturant, môže byť aj kvarta.

  Láska má rôzne podoby a prejavy,

  niekedy reálna, niekedy deja vu.

  Keď práve nie si zaláskovaný,

  miluj sám seba, splň si svoje sny! J

   

  Šťastného Valentína všetkým Bilíčkárom!

 • ZA NAŠOU KOLEGYŇOU ELENKOU ZIGOVOU

  S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že v piatok 3.2.2017 nás navždy opustila naša kolegyňa a učiteľka  Mgr. Elena Zigová.

  Patrila k prvému profesorskému zboru, ktorým sa začínala písať história nášho gymnázia. Svoje bohaté vedomosti a pedagogické majstrovstvo odovzdala stovkám absolventov a tiež súčasným študentom našej školy. Bude nám všetkým veľmi chýbať. Česť jej pamiatke.

 • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

   

  Dňa 1. 2. 2017 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kde nás úspešne reprezentovala a 1. miesto vo svojej kategórii získala JÚLIA HLAVÁČOVÁ zo SpA. K úspechu srdečne blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole!

 • Beseda s historikom a hercami SND

   

  Dňa 26.1.2017 sa na našej škole uskutočnila beseda s historikom Mgr. Ľubomírom Morbacherom , PhD. a hercami SND Henrietou Mičkovicovou, Alexandrom Bártom a RIchardom Stankem o totalitných režimoch, systéme práce ŠTB na Slovensku od roku 1948  a súdobých politických procesoch. Historik objasnil žiakom politické pozadie bývalého režimu a herci prispeli aj svojimi osobnými skúsenosťami a pohľadmi k pochopeniu vtedajšej doby. Toto podujatie sa uskutočnilo vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju a občianskemu združeniu Living Memory, ktoré cyklom prednášok pomáha  žiakom základných a stredných škôl rozširovať ich historické vedomosti o Slovensku. Občianske združenie Living Memory sa dlhodobo zaoberá históriou a fungovaním totalitných režimov, ktorého poslaním je pochopiť minulosť, poučiť sa z nej a ponúknuť mládeži vyvarovať sa deformácii dejín. 

  Ďakujeme, že aj naša škola mala možnosť sa zaradiť medzi školy v BSK, ktoré študentom pravidelne spestrujú hodiny dejepisu. Na základe pozitívnych ohlasov sa tešíme na budúcu spoluprácu!

  http://www.livingmemory.sk/

 • Prezentácia druhej najstaršej českej univerzity na našej škole

  Dňa 18.1.2017 a na našej škole uskutočnila prezentácia  Univerzity Palackého v Olomouci za účasti samotného rektora Univerzity Prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D.  a predstaviteľov Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku reprezentovaných zástupcom veľvyslankyne JUDr. Pavlem Sladkým, PhD. a  prvým tajomníkom Mgr. Ondřejem Pometlem.  Našu školu si táto prestížna univerzita  vybrala spomedzi všetkých stredných škôl na Slovensku na základe našich výsledkov v posledných rokoch na predstavenie možnosti vysokoškolského štúdia v metropole Hané. Rektor druhej najstaršej vysokej školy v Českej republike Jaroslav Miller uviedol, že motívom návštevy je tiež záujem univerzity neustále skvalitňovať svoju vedecko-výskumnú činnosť a už na strednej škole tak osloviť budúcich nádejných adeptov štúdia. Na základe dojmov a reakcií zúčastnených študentov a všetkých zúčastnených strán môžeme konštatovať úspešnosť celého podujatia a na základe toho predpokladáme aj ďalšiu úspešnú spoluprácu medzi našim Gymnáziom a Univerzitou Palackého v Olomouci. 

   http://www.teraz.sk/regiony/univerzita-v-olomouci-ma-dobru-skusen/238905-clanok.html

   

   

 • Prestup na bilingválne štúdium

  Vážení rodičia terciánov a kvartánov, ktorí máte záujem prestúpiť  na 5 ročnú formu štúdia s bilingválnym zameraním, nájdete vzor žiadosti na prestup na stránke školy v časti Pre rodičov a žiakov /Tlačivá a potvrdenia.

 • Oznam pre maturantov

  Milí maturanti, na stránke školy v sekcii Pre rodičov a žiakov sme pre Vás vytvorili záložku VŠ štúdium - informácie, kde nájdete vzory vyplnených prihlášok na VŠ. Ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať.

 • Schovaj uši

  Chodiť v zime s holou hlavou, nie je veru žiadnou slávou.

  Omrznú ti uši, aj kôra mozgová, keď hypofýza sa pod čiapku neschová.

  Preto milé deti, okrem separovania smetí,

  noste čiapky, hoc aj krivo, nebude vám s chrípkou clivo.

  J.D.