Navigácia

 • Návšteva primátorov a veľvyslancov

  Dňa 12.9. 2018 navštívil našu školu primátor Viedne Michael Ludwig v sprievode primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, rakúskeho veľvyslanca na Slovensku Helfrieda Carla, slovenského veľvyslanca v Rakúsku Petra Mišíka a zástupcov oboch magistrátov a médií.

  Napriek vyťaženému pracovnému programu  prejavili obaja primátori záujem o stretnutie s našimi študentmi z nemeckých bilingválnych tried. Nemecké bilingválne štúdium na našej škole začalo v roku 1990 práve vďaka podpore rakúskeho ministerstva školstva a veľa našich absolventov študuje alebo pracuje v Rakúsku.

  Naši maturanti z bilingválnych tried V.AA a V.AB diskutovali  so vzácnymi hosťami o aktuálnych témach. Zaujímali ich predovšetkým spoločné projekty oboch miest, dosiahnuté úspechy, migrácia študentov a  plány hlavne v oblasti dopravy ( bikesharing, prepojenie našich letísk či rozvoj lodnej dopravy).

  Návšteva Bratislavy bola prvou zahraničnou cestou viedenského primátora. Symbolicky pricestoval vlakom, aby podporil umelecký projekt „T.R.A.M. – cesta časom Viedeň – Bratislava“, ktorý iniciovalo rakúske veľvyslanectvo v Bratislave a ktorého cieľom je podpora kultúrnej mobility medzi našimi krajinami. V štyroch vozňoch vlakovej súpravy sú inštalované výstavy súčasného rakúskeho a slovenského umenia.

  Tento zážitok si môžete vychutnať aj vy, milí žiaci a rodičia, ak pocestujete do Viedne vlakom do konca novembra.

   

 • ISIC a doprava

  Pred odchodom na prázdniny si aktivujte dopravu, nech môžete využívať zľavy aj cez prázdniny. Pošlite SMS podľa priložených pokynov, počkajte na spätnú SMS a potom priložte ISIC kartu k terminálu pred riaditeľstvom školy.

 • Hodnotenie slovenských škôl v externej maturitnej skúške

  Výsledky škôl v externej časti maturitných skúšok nájdete na stránke NÚCEM:

   

  http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml

   

  Dozviete sa tu, že v poradí škôl (podľa percentilu úspešnosti) sme sa umiestnili takto:

   

  Predmet                             počet hodnotených škôl/poradie našej školy v rebríčku

  Slovenský jazyk a literatúra                         676/33

  Anglický jazyk úroveň C1                              41/4

  Anglický jazyk úroveň B2                              439/38

  Nemecký jazyk úroveň C1                           6/1

  Nemecký jazyk úroveň B2            nehodnotené, mali sme len 1 žiačku

  Matematika                                                      344/1

   

  Prezentované výsledky dokumentujú vysokú úroveň poskytovaných vedomostí študentom našimi pedagógmi a veľkú mieru vedomostí, ktoré študenti našej školy preukázali na EČ MS 2018.  Za tieto dosiahnuté výsledky patrí veľká vďaka v prvom rade našim maturantom a v neposlednom rade aj pedagógom, ktorí ich počas stredoškolského štúdia viedli a odovzdávali im vedomosti. 

   

  Ján Dančík

 • Aktivity a projekty pod záštitou PK anglického jazyka

 • TESTOVANIE PISA 2018 na našej škole.

  PISA 2018 -testovanie žiakov na našej škole

   

  PISA – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ

  Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky.

  Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Hlavnou testovanou oblasťou prvého cyklu štúdie OECD PISA bola čitateľská gramotnosť.

  Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 2003, keď bola hlavnou sledovanou oblasťou matematická gramotnosť.

  Poslednou z troch obmieňaných oblastí je prírodovedná gramotnosť, ktorá sa prvýkrát stala hlavnou skúmanou oblasťou v roku 2006. Každý cyklus štúdie OECD PISA skúma všetky tri oblasti (gramotnosti), jednu ako hlavnú a dve ako doplnkové.

  Od roku 2012 sa Slovensko zúčastňuje testovania aj novo pridaných testovaných domén - finančná gramotnosťelektronické testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti a riešenia problémov. Počnúc hlavným testovaním PISA 2015 bude testovanie na Slovensku prebiehať kompletne v elektronickej podobe.

  Všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na okolnosti vzdelávania (zisťované dotazníkmi) a spracovávajú z pohľadu OECD (napr. výsledné priemery sa počítajú len z dát členských krajín OECD).

  Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.

  V tohtoročnom testovaní PISA 2018 bola naša škola vybratá zo všetkých relevantných škôl na Slovensku a naši vybraní žiaci (ústavom NÚCEM) sa ho zúčastnia. Testovanie bude prebiehať vo štvrtok, 26.4.2018, v doobedňajších hodinách, teda počas vyučovania. Test bude viacúrovňový, zameraný na široké spektrum vedomostí, skúseností a zručností. Netreba sa naň nijako špeciálne pripravovať, ide o komplexný pohľad na vzorku študentov 15-ročných detí.   Ani výstup z testovania nebude adresný, bude len poskytovať celkový obraz o vedomostiach, skúsenostiach a kompetenciách študentov. Celý bude prebiehať elektronickou formou v počítačovej učebni, pod dozorom vyškoleného administrátora (pedagóga našej školy).

 • Pracovné miesto

  Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka, prijme kuchárku do školskej jedálne. Pracovná doba: pondelok - piatok 7,00 - 15,00 informácie na tel. 02 602 975 24 v čase 7,00 - 9,00 NÁSTUP 20. 8. 2018

 • Postup našich študentov do štátneho kola SOČ

  Dňa 5. apríla 2018 sa konala krajská prehliadka SOČ Bratislavského kraja.

  Zúčastnili sa jej dvaja študenti nášho gymnázia,

  Tomáš Bisták z triedy sexta A

  Alexandra Mattová z triedy III.C

   

  Alexandra Mattová obsadila v odbore Chémia a potravinárstvo  s prácou

  Zdraviu škodlivé látky vznikajúce počas vyprážania

  prvé miesto

   

  Tomáš Bisták  obsadil v odbore Informatika

  Help Out: Mobilná aplikácia určená pre pomoc

  druhé miesto.

  Obidvaja študenti postupujú do celoštátneho kola.

  Našim študentom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy  a želáme veľa úspechov v celoštátnom kole.

   

 • ISIC - Doprava - trojmesačník/prázdniny

  Vážení žiaci,

  prichádza čas, kedy si možno budete chcieť zakúpiť 3-mesačný cestovný lístok na dopravu (integrovaná/MHD) a systém Vás, ak ste to skúšali niekedy doteraz, možno nepustil.

  Dnes sme aktivovali databázu dopravy do 31.8.2018, takže si môžete prísť na terminál v respíriu pri riaditeľni "nabiť" ISIC, aby sa Vám aktivoval čip a systém nákupu cestovných lístkov Váš ISIC rozoznal. Toto neplatí pre maturantov, ktorým končí platnosť dopravy 30.6.2018.

 • September/október 2018 - poznávací pobyt vo Veľkej Británii

  Poznávacie a jazykovo-poznávacie zájazdy do Veľkej Británie

  Predmetová komisia anglického jazyka prijala uznesenie, že sa bude snažiť uskutočňovať 2 zájazdy do Veľkej Británie počas 1 školského roku. Jeden zájazd (september/október) bude bývať poznávací, tj. bez školy a druhý zájazdy (apríl) bude jazykovo-poznávací, tj. žiaci budú navštevovať aj školu.

  Na základe veľkého záujmu o zájazdy v tomto školskom roku, Vám už ponúkame poznávací zájazd do Worthingu, v školskom roku 2018/2019. Keďže sa odchádza už v septembri, je potrebné vedieť už teraz, kto má záujem, či sa môže zájazd uskutočniť.

  Miesto:Anglicko - Worthing

  Dátum: 28.9.- 5.10.2018

  Typ zájazdu:poznávací

  Počet dní:8

  Informácie a prihlášky: p. Škultéty-Diešková, kab. ANJ   C 208 K

  Info o  zájazde TU  8_denny_Worthing___Disneyland__BIlikova.doc

  Prihláška - nezáväzná:   Prihláška Worthing sept 2018

  Záloha do 20.4.2018     150 €

 • Výsledky prijímacieho a prestupového konania

   Výsledky prijímacieho a prestupového konania

  Výsledky prijímacieho a prestupového konania zverejňujeme v uvedených súboroch podľa odborov:

  Zápis úspešných uchádzačov bude v dňoch 4.,5. a 6. apríla 2018 v čase od 8,00 do 14,00.

 • Medaila Sv. Gorazda

  Pani Ministerka Martina Lubyová, prostredníctvom riaditeľa, ocenila prácu pedagógov Gymnázia, Bilíkova 24

 • Prijímacie skúšky na bilingválne štúdium

  Vážení uchádzači o bilingválne štúdium,

  prijímacie skúšky sa budú konať 26. marca 2018 o 9,00 hod.

  Zraz je pri škole 8,15 hod., treba si doniesť písacie a rysovacie potreby, kalkulačka nie je povolená.

  Písomnú pozvánku dostanete do 16.3.2018

  Ján Dančík

 • Školské kolo súťaže Stredoškolská odborná činnosť

  V utorok, 20. februára 2018 sa v klubovni našej školy uskutočnilo školské kolo súťaže Stredoškolská odborná činnosť.
  Svoje práce obhajovali študenti:

  Tomáš Bisták z triedy SxA, práca z odboru informatika

  Help Out: Mobilná aplikácia určená na pomoc

  Alexandra Mattová z triedy III.C , práca z odboru chémia a potravinárstvo

  Zdraviu škodlivé látky vznikajúce počas vyprážania

  Obidve práce riešili súčasné problémy na vysoko odbornej úrovni a splnili požiadavky na postup do Krajskej prehliadky SOČ, ktorá sa uskutoční 5. apríla 2018 .

  Obidvom blahoželáme a prajeme úspech v krajskej prehliadke.

 • 2% z Vašich daní

  Vážení rodičia a priatelia Gymnázia, Bilíkova 24,

  opäť sa blíži zdaňovacie obdobie a znova sa k vám obraciame s prosbou o to, aby ste zákonom povolenú časť Vašich daní venovali na Nadáciu LINGUAGYMBIL, a teda pre naše gymnázium, v ktorom študujú Vaše deti alebo ktoré ste sami absolvovali.

  S potešením Vám oznamujem, že v predchádzajúcom roku ste venovali nadácii viac ako 26.000,- Eur.

  Spolu s príspevkami do rodičovského združenia nám to umožnilo podporiť mnohé projekty súvisiace s výmennými pobytmi našich študentov, nakúpiť počítače a iné multimediálne a interaktívne zariadenia, učebnice, učebné pomôcky, podporiť akcie organizované študentskou radou. Inštalovali sme nové svetlá v triedach a v niektorých toaletách sme inštalovali nové kabínky.

  Veľmi pekne Vám za to chcem poďakovať.

  Som rád, že môžem konštatovať, že aj štát sa ukázal byť v závere kalendárneho roka ako starostlivý zriaďovateľ a poskytol nám sumu 250 000,-Eur na výmenu radiátorov, okien a kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení v telovýchovnom trakte.

  V tomto roku chceme pokračovať v modernizácii tried. Chceme dokončiť vybavenie všetkých tried dataprojektormi napojenými na počítač a internet, dokončiť osvetlenie tried. Chceme sa pustiť do rekonštrukcie starej plavárne na účely športového a kultúrneho centra, nakoľko rekonštrukcia na pôvodný účel je príliš nákladná a prevádzka nerentabilná.

  Okrem toho budeme podporovať všetky vyššie spomenuté projekty.

  Ešte raz Vám všetkým ďakujeme a pripomíname možnosť poukázať 2% daní. Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

 •  Štefan Bellus - ​​​​​​​MAJSTER SLOVENSKA

  Srdečne gratulujeme nášmu študentovi, Štefanovi Bellusovi (I.AB),  ktorý sa cez víkend stal majstrom Slovenska v behu na 200m  a v štafete 4x200 m finišoval na prvom mieste. Gratulujeme

 • Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom

  23. februára 2018 sa triedy Kvarta a IV.B zúčastnili 73. výročia vztyčenia vlajky na Iwo Jima, kde bol jedným z veliteľov aj slovensko-rusinsko-americký vojak Michal Strank, ktorý sa narodil na Slovensku, ale neskôr spolu s rodinou emigroval do USA.

  Vďaka fotografii Joe Rosenthala,  kde Michal Strank spolu s ďalšími vojakmi americkej námornej pechoty dvíhajú vlajku,  sa stal slávnym a uctievaným hrdinom Ameriky. A bohužial,  my sme o ňom nič nevedeli až doteraz a to vďaka dokumentárnom filme od režiséra Dušana Hudeca - Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom.

  https://www.csfd.cz/film/ 503234-chlapec-ktory-chcel- byt-prezidentom/komentare/

  https://www.youtube.com/watch? v=MCR5RjWGJCA

  Mali sme možnosť nielen vidieť tento výnimočný film, ale zúčastniť sa besedy so samotným režíserom Dušanom Hudecom, ktorý ochotne odpovedal na otázky študentov,  ako aj podrobnejšie opísal povahu a činy Michala Stranka a odporučil nám aj iný film venovaný II. svetovej vojne -  Neznámi hrdinovia, o amerických letcov zostrelených nad Slovenskom a ich slovenským záchrancom.

  http://www.finalmission.eu/

  Pán režiser sa potešil záujmu študentov a v prípade záujmu, rád pride aj do školy na diskusiu

  Patrícia Jurašková

   

 • Školské kolo súťaže v umeleckom prednese HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

   

  21. 2. sa v našej škole znova stretli tí, čo radi čítajú a chcú pekné texty kníh sprostredkovať ľuďom okolo seba prostredníctvom prednesu. Konkurencia bola veľká a my blahoželáme víťazom, ktorí postupujú do okresných kôl.

   

  2. kategória - poézia                         2. kategória -  próza

  1. miesto:        Kristína Benciová (PB)                        Matej Milata (PB)
  2. miesto:       Rian Mitašík (PB)                                Natália Jíchová (PA)
  3. miesto:        Elena Magdolenová (PA)                   Adam Kozák (PB)

   

                          3. kategória - poézia                         3. kategória - próza  

  1. miesto:        Sára Pivková (TA)                               Lenka Biskupičová (KB)
  2. miesto:        neudelené                                         Mária Rašková (KB)
  3. miesto:       Nina Vitteková (TA)                           Andrej Kapacska (SB)
                                                                                     Viktória Valkovičová (SA)
   

                          4. kategória - poézia                         4. kategória - próza

  1. miesto:       neudelené                                         Tereza Dostálová (4.C)
                                                                                     Diana Hanzelová (SxB)
  2. miesto:        Martina Dragúňová (SxA)                  Nataša Zemanová (1. NB)
  3. miesto:        neudelené                                         Veronika Petrušková (1. NA)

   

   

 • 14.február

  Láska je láska...

  Keď ťa nájde, zapáli sa aj stará vráska...

  Nevieš vypovedať, čo chceš, čo by si chcela,

  zasiahol šíp presne do svojho cieľa.

  Nechaj ho, vydrž, je to len trieska...

  Všetko je o konci, tam bič plieska.

   

  Pekného Valentínka všetkým Bilíčkárom!

  JD

 • Krajské kolo Olympiády zo Sj a L

  Nový úspech našej školy:

  1.miesto v kat.A: Júlia Hlaváčová (OkA)
  2.miesto v kat.B: Marcela Matisová (II.NB)

  Súťaž: Krajské kolo Olympiády zo Sj a L
  Kolo: Krajské kolo


  Srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v celoslovenskom kole.

 • Pre žiakov 8 ročných gymnázií, ktorí chcú prestúpiť na bilingválne štúdium.

  Súčasťou žiadosti je kópia vysvedčení z konca šk.r.2016/17 a tohtoročného polroka a kópie diplomov relevantných súťaží. Uvedené treba spolu so žiadosťou doručiť na sekretariát školy do 28.02.2018. Formulár žiadosti o prestup nájdete tu