Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Silvia Czafiková Cz
 
 
Tomáš Gašparovič Gp
 
 
Daniela Gregorová Gg
 
 
 Král Kv
 
 
Eva Kupková La
 
 
Tomáš Kuťka Kt
 
 
Mária Ondrušková On
 
 
Csilla Soósová Sc
 
 
Mgr. Miriam Alakšová Al Triedna učiteľka: sekunda A
Zástupca v triede: septima B
malaksova@zoznam.sk
 
 
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD. Ba Učiteľ
lbartosovic@gmail.com
 
 
Mgr. Dušan Brúder Bd Učiteľ
Vedie krúžok: Posilňovňa
dusan.bruder@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Dančík Učiteľ Riaditeľ
jjdancik@gmail.com
 
 
PaedDr. Petra Diešková Dk Triedna učiteľka: I.AA
Zástupca v triede: II.AA
 
 
RNDr. Anna Dorčáková Do Triedna učiteľka: septima A
adorcakova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Michal Dzúrik Dz Triedna učiteľka: V.B
Vedie krúžok: Debatný krúžok
Vedie krúžok: Hudobné štúdio
Vedie krúžok: Príprava na birmovku a náboženský krúžok
dzurik.michal@atlas.sk
 
 
RNDr. Edita Fečkanová Fe Učiteľka
efeckanova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Marián Florovič Fl Učiteľ
Zástupca v triede: kvarta B
 
 
PaedDr. Renáta Foxová Fx Triedna učiteľka: I.NA
rfoxova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Katarína Fremalová Fr Triedna učiteľka: IV.NA
kfremalova@gymbilba.sk
 
 
RNDr. Eva Fuchsová Fu Učiteľka
efuchsova@gymbilba.sk
 
 
Theda Garen Ga Učiteľka
 
 
Ing. Norbert Grellneth Gr Učiteľ
Zástupca v triede: III.AA
Vedie krúžok: Programovanie
noro@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Carmen Gughová Gu Triedna učiteľka: II.NA
Zástupca v triede: V. AA
cgughova@hotmail.com
 
 
Mgr. Iveta Halamová Hl Učiteľka
 
 
Mgr. Silvia Harrison Hn Učiteľka
Zástupca v triede: III.C
silvia.harrison@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Hasonová Hs Učiteľka Zástupkyňa
haska@atlas.sk
 
 
Ľubica Henssen He Učiteľka
lhenssen@gmx.de
 
 
Mgr. Peter Hofmeister Hf Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Holotňáková Hk Učiteľka
zholotnakova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Katarína Holubánska Hb Učiteľ
Vedie krúžok: Marketing a manažment v kultúre
holubanska@gmail.com
 
 
PhDr. K. Horváthová Ht Učiteľka
horvathovakatka@post.sk
 
 
PhDr. Dagmar Hrubantová Hu Učiteľka
Zástupca v triede: kvarta A
dhrubantova@gmail.com
 
 
Ing. Iveta Jirásková Ji Triedna učiteľka: kvarta A
ivinajir@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Joniaková Jo Triedna učiteľka: kvarta B
Zástupca v triede: tercia B
Vedie krúžok: Geografický krúžok
geografia.ucenie@gmail.com
 
 
Mgr. Patrícia Jurašková Ju Učiteľka
Zástupca v triede: II.AB
pjuraskova@gymbilba.sk
 
 
PaedDr. Beáta Kačániová Triedna učiteľka: oktáva A
beata.kacani@gmail.com
 
 
Mgr. Daniel Kasala Ks Učiteľ Zástupca
Zástupca v triede: V.AB
Vedie krúžok: Fotografický krúžok
danokas@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Klimová Km Učiteľka
Zástupca v triede: II.NA
Vedie krúžok: Basketbal
Vedie krúžok: Športová streľba
ivetaklimova@gmail.com
 
 
Mgr. P. Klimová Ka Učiteľka
Vedie krúžok: Kondičné a koordinačné cvičenia
Vedie krúžok: Volejbal
klimova.p@gmail.com
 
 
Mgr. Vanda Klokočníková Kl Triedna učiteľka: V.AB
kloki38@yahoo.com
 
 
Ing. Gabriela Kolibiarová Kb Učiteľka
kolibiarova@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Koreňová Kr Triedna učiteľka: sexta B
janakor@centrum.sk
 
 
RNDr. Elena Kubáčková Ku Triedna učiteľka: V. AA
Triedna učiteľka: V.AA
ekubackova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Nikola Kubincová Kn Triedna učiteľka: II.AA
nkubincova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Dominika Lacušková Lu Triedna učiteľka: príma A
Zástupca v triede: II.C
 
 
Mgr. Katarína Lazarčíková Lz Triedna učiteľka: septima B
Zástupca v triede: sexta B
lazarcikova@hotmail.com
 
 
Mgr. Oľga Lužová Učiteľka
olgaluzova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Manczalová Mz Triedna učiteľka: príma B
Zástupca v triede: II.NB
jana.manczalova@gmail.com
 
 
PaedDr. Kristína Michalcová Mi Triedna učiteľka: III.AA
Zástupca v triede: IV.C
michalcova.kristina@gmail.com
 
 
PhDr. Priska Mrvová Mr Triedna učiteľka: III.NA
Zástupca v triede: III.NB
pmrvova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniel Nemec Nc Učiteľ
dnemec@gymbilba.sk
 
 
PaedDr. Šárka Okšová Ok Triedna učiteľka: I.NB
s.oksova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Olejníková Ol Triedna učiteľka: II.AB
l.olejnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Ondrušková On Učiteľ
 
 
RNDr. Ľubica Petraturová Pt Triedna učiteľka: II.C
lpetraturova@gmail.com
 
 
RNDr. Karin Pipišková Pp Triedna učiteľka: III.NB
Zástupca v triede: III.NA
pipiskovakarin@post.sk
 
 
PaedDr. Monika Popluhárová Po Triedna učiteľka: III.C
Zástupca v triede: oktáva A
mpopluharova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Rybárová Ry Učiteľka
irybarova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Ľubica Řezníčková Re Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Bedminton
Vedie krúžok: Píšeme všetkými 10-mi
lbreznickova@gmail.com
 
 
PaedDr. Zuzana Sadovská Sd Triedna učiteľka: IV.NB
Vedie krúžok: Chémia v Nj
zsadovska@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Martin Sári Sr Učiteľ
Zástupca v triede: septima A
Vedie krúžok: Florbal - chlapci
sarimatosari@gmail.com
 
 
PaedDr. Bronislava Selešiová Se Triedna učiteľka: oktáva B
brona.selesiova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Sírniková Si Triedna učiteľka: IV.AB
maria.sirnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Sládeková Sl Triedna učiteľka: sexta A
Zástupca v triede: kvinta B
isladekova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Ivana Sokolíková So Triedna učiteľka: tercia A
Zástupca v triede: sexta A
Vedie krúžok: Filmový klub
sokolikova.i@gmail.com
 
 
Matej Surový Učiteľ
 
 
PaedDr. Karina Svatošová Sv Triedna učiteľka: IV.AA
Zástupca v triede: V. B
Vedie krúžok: Turistický krúžok
kamacurka@centrum.sk
 
 
Mgr. Martina Szabó Sz Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica Šošovičková Šo Triedna učiteľka: kvinta B
lsosovickova@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Štefková Šk Triedna učiteľka: II.NB
Zástupca v triede: IV.NA
mstefkova@gymbilba.sk
 
 
PhDr. Bronislava Šturcelová Št Triedna učiteľka: sekunda B
b.sturcelova@gmail.com
 
 
RNDr. Pavol Tedla Td Učiteľ
ptedla@gmail.com
 
 
Sabine Till Ti Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Ujjobbagy Uj Triedna učiteľka: I.AB
Triedna učiteľka: V. B
Zástupca v triede: IV.AB
kujjobbagy@gmail.com
 
 
Mgr. Andrej Urbanský Ur Učiteľka
 
 
Mgr. Dušan Varju Va Triedny učiteľ: kvinta A
Vedie krúžok: Vyššia matematika pre maturantov
dusanvarju@gmail.com
 
 
PhDr. Anna Vydurková Vy Triedna učiteľka: I.C
avydurkova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Margaréta Zajacová Zj Triedna učiteľka: tercia B
zajacovamargareta@gmail.com
 
 
RNDr. Martin Zaťovič Učiteľ
martin.zatovic@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.07.2018