Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Miriam Alakšová Al Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia A
malaksova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Patrik Ambrus, PhD. Am Rozvrh
Triedny učiteľ: I.AB
gymnazium.p.ambrus@gmail.com
 
 
Bc. Dominika Békesová Be Rozvrh
Učiteľka
bekesova.dominika@gmail.com
 
 
Friedrich Burrichter Bu Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Silvia Czafiková Cz Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AA
silvia.czafikova@gmail.com
 
 
Dária Čárska Čd Učiteľka
daria.carska@gmail.com
 
 
Monika Čárska Čm Učiteľka
monika.carska@gmail.com
 
 
RNDr. Anna Dorčáková Do Rozvrh
Triedna učiteľka: oktáva A
adorcakova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Natália Drabecká Dr Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.NB
Zástupca v triede: III.NB
nataliaburcakova@gmail.com
 
 
Ing. František Drabecký Učiteľ
frantisek.lee@gmail.com
 
 
Mgr. Michal Dzúrik Dz Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: kvarta A
dzurik.michal@atlas.sk
 
 
Chiara Falcone Fa Rozvrh
Učiteľka
chiaramlfalcone@gmail.com
 
 
RNDr. Edita Fečkanová Fe Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: V.NA
efeckanova@gymbilba.sk
 
 
PaedDr. Renáta Foxová Fx Rozvrh
Triedna učiteľka: II.NA
rfoxova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Katarína Fremalová Fr Rozvrh
Triedna učiteľka: V.NA
kfremalova@gymbilba.sk
 
 
RNDr. Eva Fuchsová Fu Rozvrh
Učiteľka Zástupkyňa
Zástupca v triede: IV.C
efuchsova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Tomáš Gašparovič Gp Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.C
tomas.gasparovic21@gmail.com
 
 
Mgr. Daniela Gregorová Gg Rozvrh
Učiteľka
danielagregorova24@gmail.com
 
 
Mgr. Carmen Gughová Gu Rozvrh
Triedna učiteľka: III.NA
cgughova@hotmail.com
 
 
Mgr. Pavlína Habová Ha Rozvrh
Triedna učiteľka: príma A
habova.pavlina@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Hanzlíková Hz Učiteľka
khanzlikova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Silvia Harrison Hn Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: V.AB
silvia.harrison@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Hasonová Hs Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: septima A
bhasonova@gmail.com
 
 
2 Hemisféra Učiteľ
 
 
Mgr. Ľubica Henssen He Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.NA
lhenssen@gmx.de
 
 
Mgr. Peter Hofmeister Hf Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.AB
hofino@centrum.sk
 
 
Mgr. Katarína Holubánska Hb Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: septima B
holubanska@gmail.com
 
 
PhDr. Katarína Horváthová Ht Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: kvinta A
horvathovakatka@post.sk
 
 
PhDr. Priska Hradecká Hr Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.NA
pmrvova@gmail.com
 
 
Bc. Filip Husár Hu Rozvrh
Učiteľ
martello2311@gmail.com
 
 
Mgr. Adam Jakubička Ja Rozvrh
Triedny učiteľ: II.AB
Zástupca v triede: II.AA
jakubicka.adam@gmail.com
 
 
Andrea Jenisová Učiteľ
 
 
Ing. Iveta Jirásková Ji Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta A
ivinajir@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Joniaková Jo Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.AA
Zástupca v triede: kvinta B
geografia.ucenie@gmail.com
 
 
Mgr. Radoslava Karpeľová Kp Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta B
rkarpelova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Daniel Kasala Ks Rozvrh
Učiteľ Riaditeľ
danokas@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Klimová Km Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.NA
ivetaklimova@gmail.com
 
 
Mgr. Petra Klimová Ka Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AA
klimovap@gmail.com
 
 
Mgr. Vanda Klokočníková Kl Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.NA
kloki38@yahoo.com
 
 
Ing. Gabriela Kolibiarová Kb Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: V.AA
kolibiarova@gmail.com
 
 
PaedDr. Beáta Kóňová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.NB
beata.kacani@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Koreňová Kr Rozvrh
Triedna učiteľka: septima B
janakor@centrum.sk
 
 
Ing. Barbora Kovaříková, PhD. Ko Rozvrh
Učiteľka
Barbora_kovarikova@yahoo.com
 
 
Mgr. Vladislav Král Kv Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: tercia B
kral.vladislav@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Krnáč Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: sexta B
jkrn012@gmail.com
 
 
RNDr. Elena Kubáčková Ku Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.NA
Zástupca v triede: V.NB
ekubackova@yahoo.com
 
 
Mgr. Tomáš Kuťka Kt Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: kvarta B
tomaskutka111@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Lazarčíková Lz Rozvrh
Triedna učiteľka: oktáva B
lazarcikova@hotmail.com
 
 
PaedDr. Adriána Lednická Le Rozvrh
Triedna učiteľka: príma B
lednicka.adriana@gmail.com
 
 
Mgr. Kristína Ligačová Li Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
kikus.liskova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Manczalová Mz Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda B
jana.manczalova@gmail.com
 
 
Mgr. Renáta Michalisková, PhD. Mc Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: tercia A
renatamichaliskova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Mižúrová Mi Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.C
Zástupca v triede: príma B
martina.mizurova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Mocinecová Mo Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: sekunda A
safka1@post.sk
 
 
MUDr. Ross Mowatt Mw Učiteľ
ross.mowt@gmail.com
 
 
Mgr. Daniel Němec Nc Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.AA
dnemec@gymbilba.sk
 
 
PaedDr. Šárka Okšová Ok Rozvrh
Triedna učiteľka: I.NB
s.oksova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Olejníková Ol Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AB
l.olejnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Ondrušková On Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda A
mgr.maria.ondruskova@gmail.com
 
 
RNDr. Ľubica Petraturová Pt Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
lpetraturova@gmail.com
 
 
RNDr. Karin Pipišková Pp Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.NB
pipiskovakarin@post.sk
 
 
Mgr. Michaela Práznovská Pa Rozvrh
Učiteľka
praznovskamiska@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Rybárová Ry Rozvrh
Učiteľka Zástupkyňa
ivalaryb@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Řezníčková Re Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: oktáva B
Zástupca v triede: príma A
lbreznickova@gmail.com
 
 
PaedDr. Zuzana Sadovská Sd Rozvrh
Triedna učiteľka: V.NB
zsadovska@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Martin Sári Sr Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: oktáva A
sarimatosari@gmail.com
 
 
PaedDr. Bronislava Selešiová Se Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.AA
brona.selesiova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Sirníková Si Rozvrh
Triedna učiteľka: V.AB
maria.sirnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Sládeková Sl Rozvrh
Triedna učiteľka: septima A
isladekova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Sokolíková So Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta A
sokolikova.i@gmail.com
 
 
Mgr. Csilla Soósová Ss Rozvrh
Triedna učiteľka: I.NA
csilla.soosova@gmail.com
 
 
PaedDr. Karina Svatošová Sv Rozvrh
Triedna učiteľka: V.AA
kamacurka@centrum.sk
 
 
Mgr. Martina Szabó Sz Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AA
szabo.bilikova@gmail.com
 
 
Ing. Jakub Ščasný Šč Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.AB
jakubingscasny@gmail.com
 
 
PaedDr. Petra Škultéty Diešková Šu Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.AB
skultety.dieskova@gmail.com
 
 
PaedDr. Veronika Šoltésová Šl Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: sexta A
veronikasoltesova@yahoo.de
 
 
Mgr. Ľubica Šošovičková Šo Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta B
lsosovickova@gmail.com
 
 
Mgr. Ida Špányiová Šp Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: sekunda B
spanyida.gym@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Štefková Šk Rozvrh
Triedna učiteľka: III.NB
mstefkova@gymbilba.sk
 
 
Ing. Miroslav Števák Še Rozvrh
Učiteľ
stevak.bilikova@gmail.com
 
 
PhDr. Bronislava Šturcelová Št Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia B
b.sturcelova@gmail.com
 
 
RNDr. Pavol Tedla Td Rozvrh
Učiteľ Zástupca
ptedla@gmail.com
 
 
Mgr. Sabine Till Ti Rozvrh
Triedna učiteľka: II.NB
still.skola@gmail.com
 
 
Mgr. Andrej Urbanský Ur Rozvrh
Triedny učiteľ: I.AA
andy.urbansky@gmail.com
 
 
Mgr. Dušan Varju Va Rozvrh
Triedny učiteľ: sexta A
dusanvarju@gmail.com
 
 
PhDr. Anna Výdurková Vy Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
avydurkova@gymbilba.sk
 
 
XY XY XY Učiteľ
 
 
Mgr. Margaréta Zajacová Zj Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta B
zajacovamargareta@gmail.com
 
 
RNDr. Martin Zaťovič Rozvrh
Učiteľ
martin.zatovic@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Žilinčárová Ži Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.NB
zuzana.mi@gmail.com

© aScAgenda 2020.0.1202 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.02.2020