Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Miriam Alakšová Al Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda A
Zástupca v triede: septima B
malaksova@zoznam.sk
 
 
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD. Ba Rozvrh
Učiteľ
lbartosovic@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia Czafiková Cz Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.AA
Vedie krúžok: Španielčina
silvia.czafikova@gmail.com
 
 
RNDr. Anna Dorčáková Do Rozvrh
Triedna učiteľka: septima A
adorcakova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Michal Dzúrik Dz Rozvrh
Triedny učiteľ: V.B
Vedie krúžok: Fotografický krúžok
Vedie krúžok: Hudobné štúdio
Vedie krúžok: Príprava na birmovku a náboženský krúžok
dzurik.michal@atlas.sk
 
 
Mgr. Zuzana Fančalská Fa Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: tercia A
zfancalska@gmail.com
 
 
RNDr. Edita Fečkanová Fe Rozvrh
Učiteľka
efeckanova@gymbilba.sk
 
 
PaedDr. Renáta Foxová Fx Rozvrh
Triedna učiteľka: I.NA
rfoxova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Katarína Fremalová Fr Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.NA
Zástupca v triede: IV.NB
kfremalova@gymbilba.sk
 
 
RNDr. Eva Fuchsová Fu Rozvrh
Učiteľka Zástupkyňa
Zástupca v triede: III.C
efuchsova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Theda Garen Ga Rozvrh
Učiteľka
thedagaren28@gmail.com
 
 
Mgr. Tomáš Gašparovič Gp Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
tgasparovic@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Daniela Gregorová Gg Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.AB
danielagregorova24@gmail.com
 
 
Ing. Norbert Grellneth Gr Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.AA
Vedie krúžok: Programovanie
noro@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Carmen Gughová Gu Rozvrh
Triedna učiteľka: II.NA
Zástupca v triede: V.AA
cgughova@hotmail.com
 
 
Mgr. Iveta Halamová Hl Rozvrh
Učiteľka
halamova24@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia Harrison Hn Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.AB
silvia.harrison@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Hasonová Hs Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: sexta A
bhasonova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Henssen He Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.NB
lhenssen@gmx.de
 
 
Mgr. Peter Hofmeister Hf Rozvrh
Učiteľ
hofino@centrum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Holotňáková Hk Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: kvinta A
zholotnakova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Katarína Holubánska Hb Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: oktáva B
Zástupca v triede: septima A
Vedie krúžok: Marketing a manažment v kultúre
holubanska@gmail.com
 
 
PhDr. Katarína Horváthová Ht Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta A
Zástupca v triede: kvarta A
horvathovakatka@post.sk
 
 
PhDr. Dagmar Hrubantová Hu Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: príma B
dhrubantova@gmail.com
 
 
Ing. Iveta Jirásková Ji Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta A
ivinajir@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Joniaková Jo Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta B
Vedie krúžok: Geografico-turistický
geografia.ucenie@gmail.com
 
 
Mgr. Patrícia Jurašková Ju Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.AB
pjuraskova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Radoslava Karpeľová Kp Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Prírodovedný
rkarpelova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Daniel Kasala Ks Rozvrh
Učiteľ Riaditeľ
danokas@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Klimová Km Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.NA
Vedie krúžok: Basketbal
Vedie krúžok: Športová streľba
ivetaklimova@gmail.com
 
 
Mgr. Petra Klimová Ka Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.AA
Vedie krúžok: Kondičné a koordinačné cvičenia
Vedie krúžok: Volejbal
klimova.p@gmail.com
 
 
Mgr. Vanda Klokočníková Kl Rozvrh
Triedna učiteľka: V.AB
kloki38@yahoo.com
 
 
Ing. Gabriela Kolibiarová Kb Rozvrh
Učiteľka
kolibiarova@gmail.com
 
 
PaedDr. Beáta Kóňová Rozvrh
Triedna učiteľka: oktáva A
Zástupca v triede: V.AB
beata.kacani@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Koreňová Kr Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta B
janakor@centrum.sk
 
 
Ing. Barbora Kovaříková, PhD. Ko Rozvrh
Učiteľka
Barbora_kovarikova@yahoo.com
 
 
Mgr. Vladislav Král Kv Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: sekunda B
kral.vladislav@gmail.com
 
 
RNDr. Elena Kubáčková Ku Rozvrh
Triedna učiteľka: V.AA
Zástupca v triede: II.NA
Vedie krúžok: Vyššia matematika pre maturantov v Nj
ekubackova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Nikola Kubincová Kn Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AA
nkubincova@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Tomáš Kuťka Kt Rozvrh
Učiteľ
tomaskutka111@gmail.com
 
 
Mgr. Dominika Lacušková Lu Rozvrh
Triedna učiteľka: príma A
Zástupca v triede: II.C
dominika.lacuskova@gmail.com
 
 
Bc. Barbora Laštíková Lk Rozvrh
Učiteľka
lastikova.barbora@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Laurincová La Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: tercia B
eva12kupkova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Lazarčíková Lz Rozvrh
Triedna učiteľka: septima B
lazarcikova@hotmail.com
 
 
Bc. Kristína Líšková Li Rozvrh
Učiteľka
kikus.liskova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Manczalová Mz Rozvrh
Triedna učiteľka: príma B
jana.manczalova@gmail.com
 
 
PaedDr. Kristína Michalcová Mi Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AA
Zástupca v triede: IV.C
michalcova.kristina@gmail.com
 
 
PhDr. Priska Mrvová Mr Rozvrh
Triedna učiteľka: III.NA
Zástupca v triede: III.NB
pmrvova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniel Nemec Nc Rozvrh
Učiteľ
dnemec@gymbilba.sk
 
 
PaedDr. Šárka Okšová Ok Rozvrh
Triedna učiteľka: I.NB
s.oksova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Olejníková Ol Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AB
l.olejnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Ondrušková On Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: kvarta B
Zástupca v triede: príma A
mgr.maria.ondruskova@gmail.com
 
 
RNDr. Ľubica Petraturová Pt Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Zástupca v triede: I.C
lpetraturova@gmail.com
 
 
RNDr. Karin Pipišková Pp Rozvrh
Triedna učiteľka: III.NB
Zástupca v triede: III.NA
pipiskovakarin@post.sk
 
 
PaedDr. Monika Popluhárová Po Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: oktáva A
mpopluharova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Rybárová Ry Rozvrh
Učiteľka Zástupkyňa
ivalaryb@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Řezníčková Re Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Bedminton
lbreznickova@gmail.com
 
 
PaedDr. Zuzana Sadovská Sd Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.NB
Zástupca v triede: IV.NA
zsadovska@gymbilba.sk
 
 
Mgr. Martin Sári Sr Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Posilňovňa
sarimatosari@gmail.com
 
 
PaedDr. Bronislava Selešiová Se Rozvrh
Triedna učiteľka: oktáva B
brona.selesiova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Sírniková Si Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AB
maria.sirnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Sládeková Sl Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta A
Zástupca v triede: kvinta B
Vedie krúžok: Filmový klub
isladekova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Sokolíková So Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia A
sokolikova.i@gmail.com
 
 
Mgr. Csilla Soósová Ss Rozvrh
Učiteľka
csilla.soosova@gmail.com
 
 
PaedDr. Karina Svatošová Sv Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AA
Zástupca v triede: V.B
Vedie krúžok: Turistický krúžok
kamacurka@centrum.sk
 
 
Mgr. Martina Szabó Sz Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.NB
szabo.bilikova@gmail.com
 
 
PaedDr. Petra Škultéty Diešková Šu Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AA
Zástupca v triede: II.AA
skultety.dieskova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Šošovičková Šo Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta B
lsosovickova@gmail.com
 
 
Mgr. Ida Špányiová Šp Rozvrh
Učiteľka
spanyida.gym@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Štefková Šk Rozvrh
Triedna učiteľka: II.NB
mstefkova@gymbilba.sk
 
 
PhDr. Bronislava Šturcelová Št Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda B
Zástupca v triede: sekunda A
b.sturcelova@gmail.com
 
 
RNDr. Pavol Tedla Td Rozvrh
Učiteľ Zástupca
ptedla@gmail.com
 
 
Mgr. Sabine Till Ti Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: sexta B
still.skola@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Ujjobbágy Uj Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AB
kujjobbagy@gmail.com
 
 
Mgr. Andrej Urbanský Ur Rozvrh
Učiteľ
andy.urbansky@gmail.com
 
 
Mgr. Dušan Varju Va Rozvrh
Triedny učiteľ: kvinta A
dusanvarju@gmail.com
 
 
PhDr. Anna Vydurková Vy Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
avydurkova@gymbilba.sk
 
 
Y X Učiteľ
 
 
Mgr. Margaréta Zajacová Zj Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia B
zajacovamargareta@gmail.com
 
 
RNDr. Martin Zaťovič Rozvrh
Učiteľ
martin.zatovic@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2018