Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium
  Bilíkova 24
  844 19 Bratislava
  gymbil@gymbilba.sk
 • Telefón:
  Sekretariát: +421 2 602 975 58
  Riaditeľ: +421 2 602 975 59
  Pedagógovia: +421 2 602 975 + číslo klapkyMapa

Novinky

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  mestská časť Bratislava-Dúbravka, kde sídli naša škola sa opäť zapája do boja o detské ihrisko Žihadielko. Radi by sme jej pomohli a Vás touto cestou poprosili o pomoc, pretože ani nám odrastenejším nemôže byť jedno v akom prostredí žijeme.

  Krásne, nové a na prvky bohaté ihrisko môžeme získať veľmi jednoducho. Budeme však k tomu potrebovať pomoc Vás všetkých.

  Hlasuje sa v období od 14. 1.- 28. 2. 2019 na webe www.zihadielko.sk

  Hlasovať sa dá z každého mailu a po odohraní zábavnej hry získate navyše každý deň o jeden hlas viac. Veľmi dôležité je hlasovať denne!

 • Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, plných spokojnosti, radosti a čarovných chvíľ
  a v novom roku nech Vás víta a sprevádza úspech, šťastie, zdravie a láska.

  Daniel Kasala a zamestnanci našej školy

 • Prinášame Vám výsledky školského kola Biologickej olympiády s menami postupujúcich žiakov:

  Kategória D: (Pr, Se,)
  1. Dolníková Hana, S.B
  2. Strapoňová Sofia, S.B + Lička Daniel, S.B
  3. Rybárová Zuzana, S.A + Kraslanová Hana, S.B  Kategória C: (Tr, Kv.)
  1. Štorová Andrea, T.A
  2. Ostertágová Mária, T.B
  3. Klčová Lucia, K.A

  Kategória B: (Ki, Sx, I, II. III./bilingválny roč.)
  1. Hubeková Ema, III.NA
  2. Biskupičová Lenka, Ki.B
  3. Matisová Marcela, III.NB + Ružičková Katarína, III.NA


  Kategória A: (Sp, Ok, III, IV, V, roč.)
  1. Tažberik Peter, III.C

 • Záujemcov o štúdium pozývame na "Deň otvorených dverí", ktorý sa uskutoční 12.12. 2018 v čase od 10,00 do 13,30 h. Tešíme sa na Vás!

 • Študenti Bilíčky medzi kandidátmi na najúspešnejšieho športovca Bratislavy a Bratislavského kraja

  Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavské združenie telesnej kultúry vyhlasujú 26. ročník Ankety o najúspešnejšieho športovca a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja za rok 2018. Organizátori ocenia päť najúspešnejších športovcov seniorov, troch juniorov, najúspešnejší športový kolektív, troch talentovaných športovcov, trojicu najúspešnejších telesne postihnutých športovcov a primátor udelí Cenu za úspešnú športovú reprezentáciu hlavného mesta a Slovenska.

 • Dňa 23.11. 2018 sa uskutočnil v klubovni gymnázia tradičný INFOMEETING – stretnutie maturantov z bilingválneho nemeckého štúdia s absolventami z predchádzajúcich rokov.

  Bývalí Bilíčkari sa takto chodia pravidelne podeliť o svoje skúsenosti z vysokoškolského štúdia, prinášajú informácie a poznatky, ktoré môžu súčasným maturantom pomôcť pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu.

  Tohtoročné stretnutie bolo mimoriadne bohaté na absolventov, prišlo ich vyše 30, dokonca sa objavili niekoľkí úspešní vysokoškoláci, ktorí u nás maturovali až pred 4 rokmi. Mnohí študujú v zahraničí, pracujú na rôznych úspešných projektoch, majú sa čím pochváliť. Stretnutie bolo určite veľmi inšpiratívne pre všetkých študentov z V.Aa a V.Ab.

 • Dňa 9.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa súťažilo 46 žiakov v 7 rôznych kategóriách. Výsledky si môžete pozrieť na stránkach predmetovej komisie anglického jazyka.

  Odovzdávanie cien bude prebiehať v stredu 14.11.2018 cez veľkú prestávku v átriu za jedálňou.

  Za PK ANJ, M.Popluhárová

 • skúšobné testovanie – príležitosť pre našich žiakov

  Dňa 7.11.2018 na našej škole úspešne prebehlo testovanie medzinárodnej skúšky IELTS, ktorého sa zúčastnili žiaci oktávy B, IV.AA a septimy A (spolu 15 žiakov), ktorí mali jedinečnú príležitosť absolvovať až 3 časti skúšky zo 4 (okrem hovorenia). Niektorí z nich sa na túto skúšku aj pripravujú, takže využili možnosť si ju vyskúšať priamo v škole.Táto skúška je jednou z požiadaviek ako vstupná jazyková skúška na univerzity v zahraničí (aj v rámci Európskej únie) alebo ako požiadavka na rôzne druhy víz do anglicky hovoriacich krajín (Austrália, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska alebo Kanada).

 • Dňa 12.9. 2018 navštívil našu školu primátor Viedne Michael Ludwig v sprievode primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, rakúskeho veľvyslanca na Slovensku Helfrieda Carla, slovenského veľvyslanca v Rakúsku Petra Mišíka a zástupcov oboch magistrátov a médií.

  Napriek vyťaženému pracovnému programu prejavili obaja primátori záujem o stretnutie s našimi študentmi z nemeckých bilingválnych tried. Nemecké bilingválne štúdium na našej škole začalo v roku 1990 práve vďaka podpore rakúskeho ministerstva školstva a veľa našich absolventov študuje alebo pracuje v Rakúsku.

 • Pred odchodom na prázdniny si aktivujte dopravu, nech môžete využívať zľavy aj cez prázdniny. Pošlite SMS podľa priložených pokynov, počkajte na spätnú SMS a potom priložte ISIC kartu k terminálu pred riaditeľstvom školy.

 • Výsledky škôl v externej časti maturitných skúšok nájdete na stránke NÚCEM:

  http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml

  Dozviete sa tu, že v poradí škôl (podľa percentilu úspešnosti) sme sa umiestnili takto:

  Predmet počet hodnotených škôl/poradie našej školy v rebríčku

  Slovenský jazyk a literatúra 676/33

  Anglický jazyk úroveň C1 41/4

  Anglický jazyk úroveň B2 439/38

  Nemecký jazyk úroveň C1 6/1

  Nemecký jazyk úroveň B2 nehodnotené, mali sme len 1 žiačku

 • PISA 2018 -testovanie žiakov na našej škole

  PISA – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ

  Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky.

  Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Hlavnou testovanou oblasťou prvého cyklu štúdie OECD PISA bola čitateľská gramotnosť.

 • Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka, prijme kuchárku do školskej jedálne. Pracovná doba: pondelok - piatok 7,00 - 15,00 informácie na tel. 02 602 975 24 v čase 7,00 - 9,00 NÁSTUP 20. 8. 2018

 • Dňa 5. apríla 2018 sa konala krajská prehliadka SOČ Bratislavského kraja.

  Zúčastnili sa jej dvaja študenti nášho gymnázia,

  Tomáš Bisták z triedy sexta A

  Alexandra Mattová z triedy III.C

  Alexandra Mattová obsadila v odbore Chémia a potravinárstvo s prácou

  Zdraviu škodlivé látky vznikajúce počas vyprážania

  prvé miesto

  Tomáš Bisták obsadil v odbore Informatika

  Help Out: Mobilná aplikácia určená pre pomoc

  druhé miesto.

  Obidvaja študenti postupujú do celoštátneho kola.

  Našim študentom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v celoštátnom kole.

 • Poznávacie a jazykovo-poznávacie zájazdy do Veľkej Británie

  Predmetová komisia anglického jazyka prijala uznesenie, že sa bude snažiť uskutočňovať 2 zájazdy do Veľkej Británie počas 1 školského roku. Jeden zájazd (september/október) bude bývať poznávací, tj. bez školy a druhý zájazdy (apríl) bude jazykovo-poznávací, tj. žiaci budú navštevovať aj školu.

  Na základe veľkého záujmu o zájazdy v tomto školskom roku, Vám už ponúkame poznávací zájazd do Worthingu, v školskom roku 2018/2019. Keďže sa odchádza už v septembri, je potrebné vedieť už teraz, kto má záujem, či sa môže zájazd uskutočniť.

 • Pani Ministerka Martina Lubyová, prostredníctvom riaditeľa, ocenila prácu pedagógov Gymnázia, Bilíkova 24

 • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia, Bilíkova 24,

  opäť sa blíži zdaňovacie obdobie a znova sa k vám obraciame s prosbou o to, aby ste zákonom povolenú časť Vašich daní venovali na Nadáciu LINGUAGYMBIL, a teda pre naše gymnázium, v ktorom študujú Vaše deti alebo ktoré ste sami absolvovali.

  S potešením Vám oznamujem, že v predchádzajúcom roku ste venovali nadácii viac ako 26.000,- Eur.

  Spolu s príspevkami do rodičovského združenia nám to umožnilo podporiť mnohé projekty súvisiace s výmennými pobytmi našich študentov, nakúpiť počítače a iné multimediálne a interaktívne zariadenia, učebnice, učebné pomôcky, podporiť akcie organizované študentskou radou. Inštalovali sme nové svetlá v triedach a v niektorých toaletách sme inštalovali nové kabínky.

 • Srdečne gratulujeme nášmu študentovi, Štefanovi Bellusovi (I.AB), ktorý sa cez víkend stal majstrom Slovenska v behu na 200m a v štafete 4x200 m finišoval na prvom mieste. Gratulujeme

 • 23. februára 2018 sa triedy Kvarta a IV.B zúčastnili 73. výročia vztyčenia vlajky na Iwo Jima, kde bol jedným z veliteľov aj slovensko-rusinsko-americký vojak Michal Strank, ktorý sa narodil na Slovensku, ale neskôr spolu s rodinou emigroval do USA.

  Vďaka fotografii Joe Rosenthala, kde Michal Strank spolu s ďalšími vojakmi americkej námornej pechoty dvíhajú vlajku, sa stal slávnym a uctievaným hrdinom Ameriky. A bohužial, my sme o ňom nič nevedeli až doteraz a to vďaka dokumentárnom filme od režiséra Dušana Hudeca - Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom.

 • 21. 2. sa v našej škole znova stretli tí, čo radi čítajú a chcú pekné texty kníh sprostredkovať ľuďom okolo seba prostredníctvom prednesu. Konkurencia bola veľká a my blahoželáme víťazom, ktorí postupujú do okresných kôl.

  2. kategória - poézia 2. kategória - próza

  1. miesto: Kristína Benciová (PB) Matej Milata (PB)
  2. miesto: Rian Mitašík (PB) Natália Jíchová (PA)
  3. miesto: Elena Magdolenová (PA) Adam Kozák (PB)

  3. kategória - poézia 3. kategória - próza

 • Láska je láska...

  Keď ťa nájde, zapáli sa aj stará vráska...

  Nevieš vypovedať, čo chceš, čo by si chcela,

  zasiahol šíp presne do svojho cieľa.

  Nechaj ho, vydrž, je to len trieska...

  Všetko je o konci, tam bič plieska.

  Pekného Valentínka všetkým Bilíčkárom!

  JD

 • Nový úspech našej školy:

  1.miesto v kat.A: Júlia Hlaváčová (OkA)
  2.miesto v kat.B: Marcela Matisová (II.NB)

  Súťaž: Krajské kolo Olympiády zo Sj a L
  Kolo: Krajské kolo


  Srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v celoslovenskom kole.

 • Súčasťou žiadosti je kópia vysvedčení z konca šk.r.2016/17 a tohtoročného polroka a kópie diplomov relevantných súťaží. Uvedené treba spolu so žiadosťou doručiť na sekretariát školy do 28.02.2018. Formulár žiadosti o prestup nájdete tu

 • INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV - počet tried pre školský rok 2018/2019 a elektronická prihláška

  Na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Odboru školstva budeme v nasledujúcom školskom roku otvárať:

  dve triedy 5-ročného bilingválneho štúdia slovensko-nemeckého zamerania (spolu 56 žiakov)

  dve triedy 5-ročného bilingválneho štúdia slovensko-anglického zamerania (spolu 56 žiakov)

  jednu triedu štvorročného štúdia (28 žiakov)

  dve triedy osemročného štúdia (spolu 52 žiakov)

  Záujemcov o štúdium prosíme aj o vyplnenie elektronickej prihlášky (na stranke školy - v časti "Pre uchádzačov"). Elektronická prihláška nenahradzuje papierovú formu, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka prostredníctvom základnej školy, slúži na lepšiu administráciu údajov uchádzačov a zabraňuje tak problémom s tým súvisiacich. Za pochopenie ďakujeme.

 • Naša škola umožňuje realizovať časti študentov externú formu maturitnej skúšky zo Slovenského jazyka a Matematiky aj elektronickou formou. Pokiaľ by ste nad touto formou uvažovali, prihláste sa na Generálnu skúšku e-maturity 2018, ktorá sa uskutoční v dňoch 6.-7.2. 2018. Zapísať sa môžete osobne na sekratariáte školy dnes a v pondelok budúci týždeň.

 • Wanna make a little effort to reap the benefits of your English? Wanna give it a try? You've got the chance NOW!!! Informácie pre študentov o rôznych aktivitách u nás i v zahraničí ponúkaných rôznymi nadáciami nájdete na našej stránke anglického jazyka

 • Milí študenti, rodičia, kolegovia,
  od dnes (9.1.2018) začína na škole fungovať nové číslovanie miestností, ktoré v rámci SOČ vytvorila dvojica našich študentov Sebastián Šillík a Lukáš Cisárik z Oktávy A. Pri jeho tvorbe vychádzali z používaných moderných informačných systémov a konzultovali ho s odborníkmi z praxe. Je to pre nás veľká zmena a práve preto by sme vám chceli cez ich argumenty zdôvodniť prečo je nové číslovanie vhodnejšie a logickejšie ako doteraz používané a zároveň vysvetliť jeho princípy na príklade. Označenie učebne A 201 U predstavuje nasledovné: prvé písmeno znamená v ktorom bloku sa daná učebňa nachádza (naša škola je rozdelená na 4 bloky - A-blok smerom k telocvičniam, B-blok s jedálňou, zborovňou atď., C-blok v pravo za jedálňou so suterénom, D- budova bývalej ZŠ). Prvé číslo je číslo podlažia v danom bloku (prízemie má číslo 1) a nasledujúce dvojčíslie je priamo číslo dverí. Posledné doplnkové písmeno U - učebňa, K - kabinet, S - šatňa, X - špeciálna miestnosť. Uvedomujeme si, že zvyknúť si na nové číslovanie vyžaduje trochu času,ale tak ako jeho tvorcovia veríme v jeho význam. Grafické stvárnenie čoskoro vylepšíme tak aby sa podobalo pôvodnej podobe, k dočasnému riešeniu museli študenti pristúpiť z dôvodu termínu realizácie projektu SOČ. Tvorcom ďakujeme za vynaložený čas a energiu a držíme im palce aj v samotnej súťaži.

 • Biologická olympiáda

  Dňa 12. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády. Teší nás, že sa v štyroch kategóriách zúčastnilo vyše 70 študentov. Gratulujeme víťazom aj úspešným riešiteľom a prajeme veľa ďalších úspechov.
  PK BIOLÓGIE

  Kategória D: (Prima, Sekunda)

  1. Ufnárová Michaela
  2. Figeľová Eva
  3. Michalková Lujza

  Kategória C: (Tercia, Kvarta)

  1. Biskupičová Lenka
  2. Ódorová Nicole
  3. Linda Hoang Thi Minh Trang

  Kategória B: (Kvinta, Sexta, 1. a 2. ročník, I., II. a III. bilingválny ročník)

  1. Hubeková Ema
  2. Štolcová Michaela
  3. Gašpar René

  Kategória A: (Septima, Oktáva, 3.ročník, IV. a V. bilingválny ročník)

  1. Mayerová Nikolet

 • Ďalší rok zmizol do dejín a my sa pýtame aký bude ten nový?

  Nuž, len taký, na aký si trúfneme, na aký máme vlohy.

  Nebudeme si klásť nízke ciele, to Bilíčkári nerobia :-)

  Ak si naberú ťažší náklad, oddýchnu si a z pleca na plece si ho prehodia.

  PF 2018

  JD

 • ...a prišiel...

  https://www.ta3.com/clanok/1118563/prezident-volal-nasim-vojakom-stretol-sa-aj-so-studentmi.html

 • Tradičný Infomeeting - stretnutie absolventov Bilíčky s maturantmi sa v tomto roku uskutočnil v piatok 8.decembra. Vysokoškoláci sa prišli podeliť o svoje skúsenosti a zážitky súvisiace so štúdiom, pochváliť sa úspechmi a najmä poradiť svojim mladším spolužiakom pri výbere štúdia. V bohatej diskusii odpovedali na mnohé otázky maturantov z bilingválnej 5.A triedy.

 • Ďakujeme všetkým záujemcom o štúdium za návštevu a tešíme sa na stretnutie na prijímacích skúškach

  Ján Dančík

 • Naša žiačka Karolína Kollárová z II.NB sa tento mesiac zúčastnila literárnej súťaže usporiadanej ministrom obrany Petrom Gajdošom. Z 210 súťažných prác na tému NAŠA BEZPEČNOSŤ NIE JE SAMOZREJMOSŤOU postúpila do druhého kola, kde si vybojovala 2. miesto.

  Srdečne gratulujeme!

 • Dňa 21. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Potešil nás veľký záujem žiakov dokázať svoje vedomosti a tvorivé schopnosti v materinskom jazyku. Víťazom školského kola gratulujeme a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať v krajskom kole.

  Kategória A:

  1. Júlia Hlaváčová OkA

  2. Patrícia Tornócziová 4.B

  3. Juliana Potoczká 4.B

  Kategória B:

  1. Marcela Matisová 2.NB

  2. Michaela Štolcová KiA

  3. Emma Papánková 1.NB

 • Naša škola sa zapojila do projektu s názvom „Vianočná pohľadnica“ Cieľom je potešiť klientov domovov seniorov doručením vianočnej pohľadnice, deťmi vytvorenej a zohľadňujúcej záujmy konkrétneho seniora, spolu s malým darčekom od detí s možnosťou pokračovania korešpondencie v prípade záujmu.

  Generálnym riaditeľom občianskeho združenia AKTIVPRO je náš absolvent Filip Turan.

  Na škole koordinuje túto akciu Chiara Ianos z 2.NA

  Sme radi, že sa môžeme takýmto spôsobom podieľať na spríjemnení Vianoc starším ľuďom, ktorí už nemajú možnosti byť v úzkom kontakte s okolitým prostredím a ďakujeme organizátorom aj za nich.

 • https://www.facebook.com/groups/384174288261777/

 • Vážená pani učiteľka, rada by som Vám oznámila, že Váš študent - Samuel Kováč, ktorý sa v termíne od 25. do 29.10. 2017 zúčastnil Majstrovstiev sveta v karate WTKA v meste Carrara v Taliansku, získal tituly Majstrov sveta vo viacerých kategóriách. Tým úspešne v silnej konkurencii reprezentoval Slovensko.Zároveň by som sa chcela touto cestou poďakovať aj Vašej škole, že umožnila tomuto študentovi - reprezentantovi SR, zúčastniť sa tohto významného športového podujatia.

  S pozdravom Erika Letková, trénerka a reprezentačný kouč

 • Gymnázium, Bilíkova 24 Bratislava-Dúbravka

  prijme pomocnú pracovnú silu do školskej jedálne.

  Pracovná doba: pondelok – piatok (7,00 – 15,00).

  Informácie na tel.č. 02 602 975 24 v čase 7,00 – 9,00

  NÁSTUP IHNEĎ.

 • 2. 11. 2017

  Milí žiaci, milé žiačky,

  v tomto školskom roku organizuje predmetová komisia anglického jazyka 2 zájazdy do Veľkej Británie pre žiakov všetkých typov štúdií od ročníka kvarta až oktáva a všetky ročníky 4 a 5-ročného štúdia. Bližšie informácie o zájazdoch nájdete na našej stránke

 • 27. 10. 2017

  Olympiáda v anglickom jazyku, súťaž Juvenes Translatores a iné súťaže. Informácie o jazykovo-poznávacích pobytoch v najbližších dňoch. Navštívte našu stránku a dozviete sa viac

 • Výstava Anna Franková - odkaz dejín dnešku

       V piatok 6.októbra bola na našej škole v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku slávnostne otvorená putovná výstava Anna Franková - odkaz dejín dnešku.  Výstava je tvorená 30 veľkorozmernými panelmi, ktoré spolu s odborným výkladom našich študentov pojednáva o životnom príbehu Anny Frankovej, ktorý je vsadený do kontextu historických udalostí v Nemecku a v Európe. Cez jej myšlienky a názory, ktoré zvečnila vo svojom denníku, núti ľudí aj v súčasnosti sa zamyslieť nad svetom okolo nás.  Jej výpoveď totiž nie je len spoveďou mladého človeka opisujúcou jedno  z najhorších období dejín cez osobné zážitky plné strachu a úzkosti, ale je to  zároveň a možno ešte viac vyjadrená viera v ľudské dobro a víťazstvo morálnych hodnôt a porozumenia medzi ľuďmi.

 •  

  8. - 14.1. 2018     1.AA+1.Na             Lokalita - Spálená         54 žiakov (4 inštruktori + 1 lekár)

  14. - 20.1. 2018   1.AB                       Lokalita - Spálená         22 žiakov (2 inštruktori + 1 lekár)

  20. - 27.1.2018    TA                          Lokalita - Čertov            26 žiakov (2 inštruktori + 1 lekár)

  27.1. - 3.2. 2018  TB+1.C                  Lokalita - Čertov            31 žiakov (3 inštruktori + 1 lekár)

  11. - 16.2.2018     1.NB + KiA +KiB   Lokalita - Mýto pod Ď.   73 žiakov (6 inštruktori + 1 lekár)

 • Tešíme sa z úspechu Lucie Jašíčkovej - Obrázok 1  Na začiatku júna sa naša študentka, Lucia Jašíčková, z terajšej II.NA triedy,
  zúčastnila celoročnej súťaže nemeckého časopisu Freundschaft 2016/2017.
  Náplň súťaže pozostávala s otázok týkajúcich sa rakúskych regiónov Nieder-
  /Oberösterreich.
  V kategórii jednotlivcov sa ako jediná zo Slovenska umiestnila na 2.mieste, následne
  sa zúčastnila odovzdávania cien v Prahe, po ktorom nasledovalo osobné stretnutie s
  rakúskym veľvyslancom. Príjemný program ponúkal možnosť porozprávať sa s
  veľvyslancom po nemecky, pýtať sa ho rôzne otázky a odfotiť sa s ním. 
  Srdečne blahoželáme a tešíme sa, že máme šikovných študentov, ktorí sú ochotní
  robiť aj viacej, ako sú ich povinnosti.

 • Na začiatku  augusta sa náš študent, FILIP PRÁŠIL, zo súčasnej III.NA triedy,  zúčastnil Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO – International Geography Olympiad) 2017 v srbskom Belehrade. Spolu s troma ďalšími slovenskými študentami tvorili naše reprezentačné družstvo a v konkurencii 43 takýchto družstiev zo všetkých kontinentov dosiahli  skvelý výsledok. Medzi jednotlivcami spomedzi 174 účastníkov získal zlato Michal Vitkovič a družstvo v zložení:  Pavol Draganovský, Ján Maťufka, Filip Prášil a Michal Vitkovič obsadilo v prezentácii a propagácii Slovenska tretie miesto zo 43 zúčastnených štátov.  Našim reprezentantom, mladým geografom,  a Filipovi zvlášť srdečne gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska i našej školy.

 • Dobré ráno škola! Rád som ťa nevidel, ale už si mi chýbala.

  Tá atmosféra, ktorá je tak jedinečná ma k sebe volala.

  Tvárim sa, že mi je to jedno, ale nie je, že vás opäť vidím kamaráti.

  Ja to ešte nechápem, že čas a s ním mladosť sa nikdy nevráti.

   

  Vidím tu nové tváre, no veď aj my sme boli zobáci.

  Akí sú nervózni, nebudem ich strašiť, mám aj iné na práci.

  Ach, už ju vidím, bože zas je krajšia, nemám šancu.

  Možno na stužkovej sa odvážim vyzvať ju k tancu.

   

  Zdravím vás študenti, som váš pedagóg aj keď nemusím.

 • Ideme do finále! Prázdniny!

  Francúzska riviéra, korzo, Pieniny!

  Bude nám fajne, blaženo,

  žiadne vzorce, dejiny, zámeno

  nám nepokazí náladu.

  Leháro od východu slnka až do západu.

  A najviac tešíme sa na chvíle,

  keď slnko začne byť ospanlivé

  a otvorí sa brána školy.

  (Prepáčte, táram, to teplo ma asi skolí.)

  JD

 • Veľký úspech gymnázia Bilíkova! - Obrázok 1Veľký úspech gymnázia Bilíkova! - Obrázok 2

  Víťazkou celoslovenského finále medzinárodnej súťaže „Mládež debatuje“ v nemeckom jazyku sa stala opäť  žiačka našej školy.

  Tejto súťaže sa zúčastnilo niekoľko tisíc žiakov z 10 európskych krajín a našu školu vynikajúco reprezentovali Kristína Šúleková z 3.Ab a Ema Marošiová zo 4.A triedy, ktoré po úspešnej kvalifikácii v školskom a krajskom kole postúpili do semifinále. Tu debatovali s ďalšími 6 postupujúcimi žiakmi z celého Slovenska o otázke, či by sa mali na Slovensku zrušiť osemročné gymnáziá. Obidve postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa konalo 9. júna v Pálffyho paláci. Tu sa debatovalo o otázke, či by sa mali na Slovensku zakázať extrémistické strany. Debata bola veľmi napínavá. Víťazkou sa stala Kristína Šúleková, ktorá bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnom finále, ktoré sa bude konať v Tallinne, hlavnom meste Estónska. Rovnako aj Ema Marošiová podala vynikajúci výkon.

 • Ročenka školy 2016/2017 v predaji!!! - Obrázok 1   Milí študenti, rodičia, absolventi, 

     od pondelka 19. júna sa v priestoroch pri vchode do školy začne predávať dlho očakávaná ročenka školy za školský rok 2016/2017. Okrem spomienok na najdôležitejšie udalosti končiaceho školského roku v nej nájdete aj spoločné fotografie tried či maturantov. Upozorňujeme, že ročenka vyšla v obmedzenom náklade, preto neváhajte s jej nákupom. Cena je 3 eurá. 

   

 • SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ
   

  Ako dlhoročná tradícia na našom gymnáziu velí, v pondelok po maturitnom týždni, podvečer v DK Dúbravka, sa konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení čerstvým maturantom, už  absolventom našej školy. Slávnostne oblečení spolu so svojimi najbližšími si z rúk p. riaditeľa a triednej učiteľky prevzali maturitné vysvedčenie, vysvedčenie za posledný ročník, diplom a plaketu nášho gymnázia. Najlepší študenti každej triedy boli ocenení aj finančne, knižnou poukážkou. Zo všetkých študentov maturitného ročníka boli zvlášť ocenené dve najlepšie študentky, s najlepšími študijnými výsledkami počas celého štúdia. V bilingválnom štúdiu získala toto ocenenie Daria Čárska z V.A a v štvorročnom štúdiu Paula Čerňanská zo IV.C triedy. Obidve dostali cenu riaditeľa školy spolu s finančnou odmenou 100 €. Všetky ceny boli poskytnuté vďaka podpore nadácie LINGUAGYM a Rodičovského združenia. Našim čerstvým absolventom želáme veľa ďalších, nielen študijných, úspechov v živote.

 • ISIC - prolongácia 2017/2018
  2. 6. 2017

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  od 1.6.2017 je môžné predĺžiť si platnosť licencie ISIC, ktorá Vám umožní šetriť peniaze na zľavách poskytovaných rôznymi spoločnosťami. Pre tých, ktorí ešte neviete, ISIC má už aj svoju aplikáciu pre všetky operačné systémy mobilných telefónov, takže zoznam prevádzok môžete mať stále poruke - aplikácia Vám pomôže zistiť zľavy v tom okolí, v ktorom sa práve nachádzate. Bližsie informácie o prolongácii a využitiu zliav nájdete na našej stránke - v ľavom paneli - Preukaz ISIC/EURO<26.

 • Posledná príležitosť odovzdať 2% z Vašich daní - ďakujeme.

  Ján Dančík

 • Dňa 5. apríla 2017 sa konala krajská prehliadka SOČ Bratislavského kraja.

  Zúčastnili sa jej dvaja študenti nášho gymnázia:

  Barbora Cibulová z triedy sexta A obsadila v odbore Zdravotníctvo a farmakológia  s prácou Bioenergetika mitochondrií pečene a koncentrácia CoQ po podávaní simvastatínu 3. miesto.

  Stanislav Olša z triedy septima A obsadil v odbore História, filozofia a právne vedy  s prácou Slovenská armáda (1939 – 1945) : Hrdinovia alebo kolaboranti? 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola .

 • Úspech na celoslovenskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - Obrázok 1

   

   

   

   

   

   

  2. miesto v naozaj silnej konkurencii najlepších študentov SJL v Slovenskej republike v kategórii A získala naša žiačka Júlia Hlaváčová zo SpA. 
  Srdečne blahoželáme!

 •     Školské kolo súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín - Obrázok 1 Ešte stále sú medzi nami takí, ktorí si aj v dnešnej uponáhľanej dobe nájdu čas na dobré knižky, prečítajú ich, ale tým sa to pre nich nekončí. Majú ešte aj chuť podeliť sa s úryvkami z nich aj so svojím okolím prostredníctvom umeleckého prednesu. Do školského kola sa zapojilo celkom 26 žiakov v 3 kategóriách. Víťazi nás budú reprezentovať v obvodných kolách. Blahoželáme!

  2. kategória – poézia:        2. kategória - próza

  1. miesto - neudelené                  1. miesto - Andrej Kapacska 
  2. miesto  - Veronika Šmotláková          2. miesto - Johanna Keeble
  3. miesto -  Andrej Černek           3. miesto - Veronika Drobová,Timo Kotúľ

 • ZA NAŠOU KOLEGYŇOU ELENKOU ZIGOVOU - Obrázok 1

  S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že v piatok 3.2.2017 nás navždy opustila naša kolegyňa a učiteľka  Mgr. Elena Zigová.

  Patrila k prvému profesorskému zboru, ktorým sa začínala písať história nášho gymnázia. Svoje bohaté vedomosti a pedagogické majstrovstvo odovzdala stovkám absolventov a tiež súčasným študentom našej školy. Bude nám všetkým veľmi chýbať. Česť jej pamiatke.

 •  

  Dňa 1. 2. 2017 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kde nás úspešne reprezentovala a 1. miesto vo svojej kategórii získala JÚLIA HLAVÁČOVÁ zo SpA. K úspechu srdečne blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole!

 •  

  Dňa 26.1.2017 sa na našej škole uskutočnila beseda s historikom Mgr. Ľubomírom Morbacherom , PhD. a hercami SND Henrietou Mičkovicovou, Alexandrom Bártom a RIchardom Stankem o totalitných režimoch, systéme práce ŠTB na Slovensku od roku 1948  a súdobých politických procesoch. Historik objasnil žiakom politické pozadie bývalého režimu a herci prispeli aj svojimi osobnými skúsenosťami a pohľadmi k pochopeniu vtedajšej doby. Toto podujatie sa uskutočnilo vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju a občianskemu združeniu Living Memory, ktoré cyklom prednášok pomáha  žiakom základných a stredných škôl rozširovať ich historické vedomosti o Slovensku. Občianske združenie Living Memory sa dlhodobo zaoberá históriou a fungovaním totalitných režimov, ktorého poslaním je pochopiť minulosť, poučiť sa z nej a ponúknuť mládeži vyvarovať sa deformácii dejín. 

 • Prezentácia druhej najstaršej českej univerzity na našej škole

  Dňa 18.1.2017 a na našej škole uskutočnila prezentácia  Univerzity Palackého v Olomouci za účasti samotného rektora Univerzity Prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D.  a predstaviteľov Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku reprezentovaných zástupcom veľvyslankyne JUDr. Pavlem Sladkým, PhD. a  prvým tajomníkom Mgr. Ondřejem Pometlem.  Našu školu si táto prestížna univerzita  vybrala spomedzi všetkých stredných škôl na Slovensku na základe našich výsledkov v posledných rokoch na predstavenie možnosti vysokoškolského štúdia v metropole Hané. Rektor druhej najstaršej vysokej školy v Českej republike Jaroslav Miller uviedol, že motívom návštevy je tiež záujem univerzity neustále skvalitňovať svoju vedecko-výskumnú činnosť a už na strednej škole tak osloviť budúcich nádejných adeptov štúdia. Na základe dojmov a reakcií zúčastnených študentov a všetkých zúčastnených strán môžeme konštatovať úspešnosť celého podujatia a na základe toho predpokladáme aj ďalšiu úspešnú spoluprácu medzi našim Gymnáziom a Univerzitou Palackého v Olomouci. 

 • Vážení rodičia terciánov a kvartánov, ktorí máte záujem prestúpiť  na 5 ročnú formu štúdia s bilingválnym zameraním, nájdete vzor žiadosti na prestup na stránke školy v časti Pre rodičov a žiakov /Tlačivá a potvrdenia.

 • Milí maturanti, na stránke školy v sekcii Pre rodičov a žiakov sme pre Vás vytvorili záložku VŠ štúdium - informácie, kde nájdete vzory vyplnených prihlášok na VŠ. Ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať.

 • Chodiť v zime s holou hlavou, nie je veru žiadnou slávou.

  Omrznú ti uši, aj kôra mozgová, keď hypofýza sa pod čiapku neschová.

  Preto milé deti, okrem separovania smetí,

  noste čiapky, hoc aj krivo, nebude vám s chrípkou clivo.

  J.D.

 • 21. 11. 2016

  Školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka

  Dňa 21.11.2016 sa na škole uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.

  Výsledky:

   

  kategória 1A

  1.miesto          Černek Andrej   postup do okresného kola

  2.miesto          Odorová Nicol

  3.miesto          Némethová Noemi

   

  kategória 1B

  1.miesto          Bošňáková Paulína     postup do okresného kola

  2.miesto          Balogová Petra postup do okresného kola

  3.miesto          Poloncová Lenka

   

  kategória 1C

 • Olympiáda v anglickom jazyku
  24. 11. 2016

  Dňa 24.11.2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 62 žiakov v 6 kategóriách. Kompletný výsledkový servis nájdete na stránke predmetu Anglický jazyk  Vyhodnotenie a odovzdanie cien sa uskutoční budúci týždeň - vyhlásime rozhlasom.

  Gratulujeme víťazom a tešíme sa na ďalší ročník. Predmetová komisia anglického jazyka.

 • V uplynulom týždni sa v našom gymnáziu konalo školské kolo

  Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, tentoraz v kategóriách A a B.

  Výsledky:

  kategória A

  1,Hlaváčová Júlia SpA (postup do krajského kola)

  2.Dzubáková Hana 4.B

  3.Feketeová Katarína 4.B

   

  kategória B

  1.Babinská Martina SxA (postup do krajského kola)

  2.Rotterová Patrícia 2.NA

     Kopčová Simona 2.AA

  3.Matisová Marcela 1.NB

     Prášil Filip 2.NA

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme!

 •  

  Lenka Malinowska, KiA: preborník SR na 1500 PP ( čo je juniorský majster  SR), vicemajsterka v tejto disciplíne medzi ženami, druhá vicemajsterka SR na 400 PP a preborník SR na 800 PP (juniorský majster  SR) a  v  štafete 4 x 100 PP sú majsterky Slovenska, v dištančnom ( diaľkovom)  plávaní je v B kategórii ( juniorky) majsterka  SR  (druhá celkovo medzi ženami).

   

  Lukáš Častven, KA: reprezentant SR v plutvovom plávaní, zaplával v štafete 4 x 100m PP nový slovenský rekord

   

  Dominik Osuský, SpB: reprezentant SR v plutvovom plávaní,  zaplával v štafete 4 x 100m PP nový slovenský rekord, účastník  19. Majstrovstiev sveta seniorov 2016 v gréckom Volose

 • Každý rok postupujeme, tešíme sa.

   

  http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2016&ts=Gym&k=1&l=0&u=&h=skore&ms=0

 • Úspešné študentky v projekte „Jugend debattiert international“ - Obrázok 1Jugend debattiert international je súťaž v debatovaní v nemeckom

  jazyku. Projektu sa zúčastnilo 10 krajín  Európskej únie. Ema

  Bohumelová a Kristína Doubková zo 4.A triedy sa kvalifikovali cez

  školské a krajské kolo na celoslovenské finále, ktoré sa konalo 17.

  júna v Bratislave. Vo finále predviedli Ema a Kristína výborný výkon a

  obsadili 1. a 2. miesto. Vďaka tomu budú reprezentovať Slovensko v

  medzinárodnom finále v Prahe v septembri 2016.

  Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • ISIC - doprava ISIC - maturanti
  9. 6. 2016

  Vážení študenti,

  platnosť ISIC-u pre dopravu je do 30.6.2016

  Všetci, ktorí pokračujete v štúdiu na našej škole máte od 1.6.2016 možnosť predĺžiť si platnosť dopravy zaslaním textovej správy podľa týchto pokynov. Ak si teraz chcete zakúpiť mesačný lístok a nemáte aktivovanú dopravu na ďalší školský rok, tak to nebude možné.

  Maturanti - absolventi, Vaša licencia ISIC (zľavy v obchodoch a pod.) platí do 30.9.2016. Doprava do 30.6.2016.

 • S radosťou oznamujeme, že naša žiačka Michaela Čavargová z triedy 4.B, získala na prestížnej Medzinárodnej jazykovej súťaži v rakúskom St. Pöltene v kategórii Nemčina ako cudzí jazyk vynikajúce 3. miesto. Tešíme sa z jej úspechu a blahoželáme!

 • Milí študenti,

  dávame vám do pozornosti link na školský časopis.
  Zároveň vás prosíme o aktívnu účasť na jeho tvorbe. Príspevky, články a fotografie zasielajte na adresu bilimagazin@outlook.com.

   

 • Dňa 10.2.2016 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, v ktorom nás reprezentovali až 3 naše žiačky.

  Andrea Gofjárová (4.A) získala 3. miesto v kategórii 2C2 - GRATULUJEME!

  Lujza Harmanová (sekunda B) a Michaela Čavargová (4.B) získali za svoje vedomosti čestné uznanie, ikeď Michaelu delilo iba pol bodu od 3.miesta. ĎAKUJEME dievčatám za úspešnú reprezentáciu školy. PK AJ

 • Vyhlásenie štrajkujúcich  učiteľov Gymnázia, Bilíkova 24, Bratislava

  Vážení rodičia a milí žiaci,

  vstúpili sme do tretieho týždňa štrajku.

  Ďakujeme Vám za trpezlivosť a podporu počas uplynulých týždňov. Od 9.2.2016 pokračujeme v štrajku štafetovou formou. Dávame tým najavo, že naša škola naďalej nefunguje v normálnom režime, my učitelia sa nevzdávame a očakávame konkrétne odpovede vlády SR na naše požiadavky.

  Ak Vám záleží na učiteľoch Vašich detí a stave súčasného školstva, podporte nás aktívnou účasťou na „mítingu ZRPŠ“ na Nám. SNP v stredu 10. 2. 2016 o 17.00, ktorú považujeme za veľmi dôležitú. Ďakujeme.

 • Vážení rodičia,

  naozaj je mi veľmi nepríjemné odpovedať  na Vaše legitímne otázky ako je to vlastne so štrajkom na našej škole. Napríklad, prečo nútime žiakov ísť do školy, keď potom majú viac suplovaných hodín ako tých druhých a podobne.

  Celá táto situácia je veľmi ťažká pre všetkých učiteľov, či už štrajkujú alebo nie, zaťažuje žiakov aj rodičov a ja len dúfam, že skoro skončí.

  Naša škola sa snaží zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre všetkých žiakov, napriek tomu je ešte veľa učiteľov, ktorí v štrajku zotrvávajú a aj vzhľadom na ich počet aj zo solidarity k nim dostávajú  priestor na stránke našej školy.

 • Milí študenti,

  vzhľadom na situáciu rušíme plánované školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín (9.2.2016)

  Organizátori

 • Milí študenti, 

  zapojte sa  do školského kola geografickej olympiády kategórie Z, ktoré prebieha online na internete, teda z pohodlia vášho domova.

  Uskutoční sa dňa 5. 2. 2016 v piatok od 15.00 do 16.00. Registrovať sa teba medzi 12:00 a 15:10 hod. 

  Môžu sa zapojiť žiaci všetkých ročníkov kvinty až oktávy a 1.-5. ročníka. Viac informácií nájdete v nasledujúcom dokumente:https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/go/44.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk%201516/pokyny/g44%C5%A1kzpok16.pdf
  Verím

 • Vážení rodičia

  výsledky polročnej klasifikácie nájdete na internetovej žiackej knižke. Nebudeme vydávať výpisy osobne, okrem prípadov kedy si rodič alebo plnoletý žiak o to požiada.

  Ďakujeme.

  Pekný deň

  Ján Dančík

 • Streda  3.2. 2016

  2 -3 hodina:    TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA - OkA, OkB, OkC, IV.A, IV.B, IV.C  (vo svojich kmeňových triedach)

  4 - 5 hodina    TEST Z NEMECKÉHO JAZYKA  (prihlásení na písomnú maturitnú skúšku) -

                                                                                    OkA - uč. č.10

                                                                                    V.A - uč. č. 24

                                                                                    OkB, OkC, IV.C - uč. č.12  

 • Vážení rodičia, milí študenti, kolegovia. 

  V stredu 3.2.2016 o 17,30 hod sa v priestoroch jedálne našej školy uskutoční neformálne stretnutie a diskusia za účasti všetkých, ktorým nie je ľahostajná situácia v slovenskom školstve. Bližšie informácie nájdete tuplagat_Bilikova.pdf 

   

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  v utorok pokračujeme v obmedzenom režime prevádzky školy. Do školy prídu len maturitné triedy a 4.A, 4.B. Rozvrh pre tieto triedy nájdete v dokumente rozvrh_2_2_2016.pdf 

  Triedy, ktoré zostávajú doma sú z obedov automaticky odhlásené. Žiaci tried, ktoré idú do školy sú prihlásení, ak z nejakého dôvodu do školy neprídu, musia sa odhlásiť.

  Ján Dančík

 • Vážení  rodičia, milí naši študenti,

  vstupujeme do ďalších dní neobmedzeného štrajku. Napriek tlaku a zavádzaniu zo strany vlády,  médií a aj verejnosti nás veľmi  teší podpora našich súčasných i bývalých študentov a aj Vás rodičov. Pre nás je to spätná väzba, že svoju prácu robíme najlepšie, ako vieme a chceme ju robiť ešte lepšie, v lepších podmienkach. O tom je náš boj.

  Veríme, že v tom nie sme sami. Veríme, že nás podporíte svojím porozumením pre našu situáciu a chápete našu snahu zlepšiť stav slovenského školstva.

 • Naši bývalí študenti z Berlína nám vyjadrili podporu

   

  Vážené učiteľky a profesorky, vážení učitelia a profesori,

  my, študenti na berlínskych univerzitách, Vám vyjadrujeme plnú podporu počas nasledujúcich dní. Vstúpili ste do neobmedzeného štrajku a my obdivujeme Vašu statočnosť.  Pevne veríme, že pôjde o štrajk, ktorý má potenciál formovať budúcnosť školstva na Slovensku a ovplyvniť tak každého občana tejto republiky. Aj vďaka Vám sa predvolebná diskusia odvrátila od imigrantov k témam, ktoré by mali byť pre našu spoločnosť prioritné – je to práve školstvo a zdravotníctvo.

 • Milí Bilíčkári,

  pripomeňme si naše milé stretnutie z jesene pri príležitosti 40 rokov Biličky tým, že vám oznamujem, že sľúbená jubilejná ročenka – finálna verzia - je už na škole. Je veľmi pekná a určite sa vám bude páčiť. Poprosím tých, ktorí si ju predplatili aby si ju od utorka 2.2.2016 prišli vyzdvihnúť na sekretariát školy v čase od 7,30 do 14,30, prípadne po telefonickom dohovore 60297558.

  Veľmi by ste nám tým pomohli, lebo ročenka má atypický formát a nezmestí sa do normálnych obálok. Ďakujeme veľmi pekne za trpezlivosť a ústretovosť.

 • Vážení rodičia,

  učitelia dlhodobo poukazujú na nahromadené problémy v školstve, ktoré sa týkajú nielen nízkych platov pe-
  dagógov, ale aj nedostatočného materiálno-technického vybavenia škôl a systému vzdelávania učiteľov. Žiaľ,

  žiadna z požiadaviek, ktoré predkladáme od roku 2012, nie je dodnes splnená. Vyhlásenie štrajkovej pohoto-
  vosti a príprava neobmedzeného štrajku je len logickým vyústením udalostí posledných mesiacov.

  Všetky doterajšie vlády školstvo dlhodobo ignorujú, a to bez ohľadu na to, či naša krajina prežíva hospodársky

 • Nech je rok 2016 prvým zo zvyšku množstva nádherných rokov v životoch zamestnancov a žiakov Gymnázia Bilíkova 24.

  Zdravie, šťastie, láska, porozumenie, čistá myseľ, empatia nech nás sprevádzajú po celý rok. Ak máme to šťastie, že nám nič dôležité nechýba, podeľme sa s druhými a ono sa nám stonásobne vráti. :-D

  JD

 • Keby som mal tú moc, poslať anjelov všetkým na pomoc.

  Všetkým kto potrebujú silu tela, sile ducha podporu,

  nech sme viac spolu, zdvihnúť tú hlúpu, medzi nami závoru.

  Vianoce vedia takýto zázrak urobiť,

  v ten čas  sa musí aj to tmavé, zlé pokoriť.

  Prajem vám všetkým len pocit šťastia preveľký,

  radosť z darčekov, dúfam aj zo snehovej nádielky.

  Užite prázdnin a keď sa stretneme v Novom roku,

  nech vidím len hviezdičky šťastia v každom oku. J J J

  J.D.

 • INFOMEETING

  4.12. sa na našej škole uskutočnil INFOMEETING, už tradičné stretnutie bilingválnych (nemeckých) maturantov s absolventmi Bilíčky, ktorí sa prišli podeliť o svoje skúsenosti z vysokoškolského štúdia. Zábery zo stretnutia si môžete pozrieť v našej fotogalérii: http://gymbilba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=39

 • Exkurzia Berlín - Drážďany.

  Žiaci bilingválnej sekcie navštívili v dňoch 4. – 7. novembra hlavné mesto Nemecka Berlín. Exkurzia bola spojená s návštevou miest Drážďany a Postupim. Cieľom exkurzie bolo a navštíviť nielen historicky významné pamiatky ale aj moderné časti týchto miest. Galéria.

   

 • Olympiáda v anglickom jazyku - výsledky obvodného kola

  Olympiáda v anglickom jazyku - výsledky obvodného kola

  V dňoch 13.1. a 14.1. 2015 sa naše žiačky zúčastnili obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku, kde nás úspešne reprezentovali. Blahoželáme víťazkám Lujze Harmanovej zo sekundy B a Andrei Gofjárovej zo 4.A k postupu do krajského kola. Umiestnenie ostatných našich dievčat si môžete pozrieť na stránkach PK AJ:  https://gymbilba.edupage.org/text/?text=subjects/35108&subpage=5   Dievčatám želáme veľa šťastia v krajskom kole.  PK AJ

 • Lyžiarske kurzy - rozpis

  V nasledujúcom súbore nájdete rozpis lyžiarskych kurzov na rok 2015/2016  -  LVK_2015.pdf

 • Milí priatelia,
  nezabudli sme na Vás, tých čo ste si objednali a zaplatili Jubilejnú ročenku. Robíme na jej vylepšení a hneď ako bude hotová Vám ju doručíme.
  Ďakujeme za pochopenie
  Ján Dančík

 • Fotografická súťaž

  Študentská školská rada vyhlasuje pri príležitosti Mesiaca fotografie súťaž pre všetkých študentov. Podrobnosti nájdete tu:  Fotosutaz.pdf

 • Milí Bilíčkári,

  štyridsiaty rok od založenia našej školy je aj dôvodom pochváliť sa našimi bývalými študentmi. Takmer na každého môžeme byť právom hrdí. Nezáleží na profesii, ktorú vykonáva, na tituloch, ktoré získal, na podnikateľských úspechoch, všetci patria do našej „rodiny“.

  Predsa len, niektorí sú známi, iní ešte známejší . Radi by sme vytvorili galériu tých, ktorých pozná aj široká verejnosť. Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie informácií o takýchto našich bývalých žiakoch, o ich životných úspechoch, prípadne kontaktoch na nich. Ako príklad uvádzame niektorých:

 • Shakespeare Memorial - výsledky

  Shakespeare Memorial

  V piatok 20. novembra sa úspešne uskutočnilo školské kolo súťaže Shakespeare Memorial a na základe stanovených kritérií ( vhodnosť výberu, prednes, jazyk, naspamäť) sme z 11 súťažiacich ( niektorí sa nedostavili) vybrali týchto žiakov, ktorí postupujú do ďalšieho kola.:

  Woleková Ema - PB - próza
  Šogoň Adam - SB - poézia
  Matisová Manuela - KA - próza
  Dragúňová Martina - KA - poézia
  Kulhányová Anna - SxA - próza
  Rosinová Mária - 3B - vlastná tvorba

  Títo žiaci sa zúčastnia 2. decembra celoštátnej súťaže v Zichyho paláci. GRATULUJEME A DRŽÍME PALCE! PK AJ

 • PROJEKT VÝMENY ŽIAKOV S BAMBERGOM

   

  Už šiesty rok sa na našej škole organizovala výmena žiakov s našou partnerskou školou Kaiser-Heinrich Gymnasium z Bambergu.

  Tento rok pracovali žiaci na spoločnom projekte na tému „Umenie okolo nás“. Do projektu bolo zapojených 33 našich žiakov (z 1AB, KiA, 2A, 3A) a 33 nemeckých žiakov, ktorí pracovali v 6 workshopoch ( 1. maľba, 2. architektúra, 3. remeslo, 4. hudba a spev, 5. film a 6. tanec).

  Zaujímavé úlohy, nové informácie, pestrý program počas celého týždňa a hlavne zdokonaľovanie sa v nemeckom jazyku sú hlavné dôvody, prečo je o „Austausch“ každý rok veľký záujem.

 • ČIPOVÁ PROLONGÁCIA ISIC na dopravu!!!
  2. 6. 2015

  Milí žiaci,

  chceli by sme Vás upozorniť na významnú zmenu v čipovej prolongácii preukazu ISIC v súvislosti s dopravou a zľavami v doprave. 

  Od 1.6.2015 si môžete aktivovať dopravu na školský rok 2015/2016 prostredníctvom svojho mobilného telefónu zaslaním SMS správy.

  Aktuálne nastavenie čipov ISIC pre dopravu je platné do 30.6.2015    

  Od 1.7.2015 Vám nemusia dopravcovia uznať zľavy, tj. ani na vlaky zdarma a pod.

  Podrobnosti a postup čipovej prolongácie preukazu ISIC sa nachádza v module O škole - Školský preukaz - Doprava.

 • Dňa 11.2.2015 sa na našej škole konalo 25. krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Dve naše žiačky dosiahli skvelé umiestnenie:

  Lucia Jašíčková z triedy tercia B obsadila 1.miesto v kategórii 1B a postupuje do celoslovenského kola a Juliane Gerbel z triedy sekunda A sa umiestnila na 2.mieste v kategórii 1C, kde bolo najviac súťažiacich a teda silná konkurencia.

  Obidvom dievčatám gratulujeme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu našej školy.

 • http://www.dikymoc.sk/bilimagazin/skola/slova-maju-silu/

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
Streda 23. 1. 2019

Partneri