Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava
  Bilíkova 24
  844 19 Bratislava
 • +421 2 602 975 58

Mapa

Novinky

 • Dňa 13.1.2020 sa uskutočnilo online okresné kolo OAJ, kde sa Veronika Duchajová, kvarta B a Juliane Gerbel, V.NA umiestnili na 1. mieste a spolu s Jakubom Bagom, IV.AA postupujú do krajského kola.

  Jakub Poturnaj, kvinta B a Katarína Ružičková, V.NA sa stali úspešnými riešiteľmi a získali 2.miesto.

  Srdečne gratulujeme a víťazom prajeme veľa úspechov v nasledujúcich kolách súťaže.

 • 12. 1. 2021

  Výsledky Biologickej olympiády kategórie C

 • Srdečne blahoželáme Karolíne Kollárovej z V.NB k získaniu 1. miesta v literárnej súťaži Opportunity Award 2020 na tému: Ženy - príležitosť pre IT (vyhlásenej spoločnosťou Ditec, a.s. v spolupráci s občianskym združením AJ Ty v IT a občianskym združením APEL).

  Sme radi, že aj v týchto časoch, keď vyučovanie nefunguje v bežnom režime, sa zapojila do mimoškolskej činnosti a reprezentovala dobré meno našej školy.

 • Milí študenti,

  v piatok 27.11.2020 sa napriek súčasnej situácii sa uskutoční tradičné podujatie Európska noc výskumníkov 2020 online formou. Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.nocvyskumnikov.sk/.

 • Aktualizujeme informácie k opatreniam MŠVVaŠ SR, ktoré sú uvedené v „Manuáli pre stredné školy k úprave organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021“ zverejnenom na stránke MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/.

  Vstup do školy a komunikácia so školou

  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente.

 • V piatok 18.9.2020 sa na našom gymnáziu uskutoční verejná zbierka určená na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Prispieť môžete u dobrovoľníkov z našej školy, ktorí budú počas každej prestávky vo vestibule budovy gymnázia alebo na prízemí budovy základnej školy. Vyzbierané prostriedky budú odovzdané Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Je dôležité aby sme aj v tejto pohnutej dobe nezabúdali na ľudí okolo nás, ktorí potrebujú našu pomoc.

  Úprimne ďakujeme.

  https://bielapastelka.sk/

 • Vážení rodičia, milí študenti,

  Obraciam sa na Vás v súvislosti so začiatkom nového školského roka. Našim hlavným cieľom v týchto dňoch bolo pripraviť všetko tak, aby sa na škole nielen spustilo pravidelné vyučovanie, ale sa aj udržalo počas najbližších týždňov a mesiacov. Na to, aby sa nám to podarilo, potrebujeme Vašu pomoc. Prosíme Vás preto, aby ste sa spolu s nami riadili pokynmi zodpovedných inštitúcií a v prípade pobytu v zahraničí v posledných dvoch týždňoch zvážili odloženie nástupu vášho dieťaťa do školy po dobu 14 dní od návratu. Žiaci spolu so zamestnancami školy tvoria viac ako tisícdvesto člennú skupinu, preto je naozaj dôležitý zodpovedný prístup každého jedného z nás. Uvádzame v nasledujúcich riadkoch podmienky pre vstup do školy vydané MŠVVaŠ SR:

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  z dôvodu sprísnených hygienických opatrení vás žiadame dodržať nasledujúci harmonogram nástupu do školy 2.9. 2020:

  Vchod do bloku D (vedľajšia budova ZŠ):

  8,00 hod. - prímy a prvý ročník 4-ročného štúdia

  8,15 hod. -prvý ročník bilingválneho štúdia

  8,30 hod. - sekundy až kvarty

  Vchod do hlavnej budovy:

  8,00 hod. - kvinty až oktávy

  8,15 hod. - druhý ročník

  8,30 hod. - tretí ročník

  8,45 hod. - štvrtý a piaty ročník

  Je dôležité dodržať stanovené časy a nezhromažďovať sa pred budovou školy. V prílohe tejto správy je priložený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka, ktorý je potrebné vytlačiť, vyplniť a priniesť pri nástupe (odovzdať triednemu učiteľovi) .

 • Utorok 25.8.

  8,00 – Slovenský jazyk a literatúra

  9,30 – Občianska náuka

  11,00 – Informatika

  Streda 26.8.

  8,00 – Dejepis

  9,30 – Matematika

  11,00 –Fyzika

  Štvrtok 27.8.

  8,00 – Nemecký jazyk

  9,30 – Anglický jazyk

  11,00 – Biológia

  Piatok 28.8.

  8,00 – Chémia

  9,30 – Geografia

  Komisionálne skúšky budú prebiehať v zborovni školy. Upozorňujeme žiakov na povinnosť nosiť rúško v priestoroch školy.

 • Úradné hodiny v termíne od 27. 07. 2020 do 31. 08. 2020:

  Potvrdenia, žiadosti a pod. - každú stredu od 8.00 h do 12.00 h.

  ISIC preukaz pre nových žiakov (4 a 5 ročné štúdium) -

  Pondelok 8-12 hod. 3.8, 10.8, 24.8, 31.8.2020

  Utorok 8-12 hod. 4.8,11.8, 25.8.2020

  Streda 8-12 hod. 5.8, 12.8, 26.8.2020

  Instrukcie_na_vyplnenie_Prihlasky_za_clena_ISIC-EURO26__8_rocne_studium.doc

  Prihlaska_za_clena_ISIC-EURO26_Gym._Bilikova.docx

  Prihlaska_na_eticku_alebo_nabozensku_vychovu_(PDF__966_kb)(1).docx​​​​​​​


 • Potvrdenie o návšteve školy


  Pre prípad potreby bola aktivovaná možnosť vygenerovať si kedykoľvek potvrdenie o návšteve školy elektronicky prostredníctvom EduPage stránok.

  Návod pre rodičov i žiakov:

  Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa

  ​​​​​​​https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

 • V prílohe prikladáme informácie ohľadom prolongácie ISIC (prosíme riaďte sa pokynmi na letáku) a súťaže, ktorú pre vás pripravila spoločnosť CKM.

 • Uchádzačom o 5-ročné slovensko-anglické bilingválne štúdium, 5-ročné slovensko-nemecké bilingválne štúdium a 4-ročné štúdium oznamujeme, že ku dňu 5.6.2020 sú miesta na prijatie obsadené.

  Mgr.Daniel Kasala, riaditeľ školy

 • Vážení uchádzači,

  v časti PRE UCHÁDZAČOV-PRIJÍMACIE SKÚŠKY sme zverejnili výsledky prijímacích skúšok na 4-ročné štúdium v šk. roku 2020/2021.

 • Vážení uchádzači,

  v časti PRE UCHÁDZAČOV-PRIJÍMACIE SKÚŠKY sme zverejnili výsledky prijímacích skúšok na 5 - ročné bilingválne štúdium (slovensko-anglické a slovensko-nemecké) pre triedy otvárané v šk. roku 2020/2021. Výsledky prijímacieho konania na 4 - ročné štúdium zverejníme do 26. mája 2020.

 • Oznamujeme žiakom, ktorí mali v marci absolvovať písomné aj ústne jazykové skúšky na DSD1, že KMK stanovila nový termín týchto skúšok na 10. september 2020.

 • Na základe súčasnej situácie, kedy je vyučovanie do odvolania prerušené, oznamujeme rodičom aj zamestnancom, aby si pozastavili trvalé príkazy na úhradu stravy v školskej jedálni. Preplatky, ktoré vznikli doteraz. budú vrátené do konca júna. V prípade zmeny situácie vás budeme včas informovať.

 • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia, Bilíkova 24,

  tlačivo na poukázanie 2% z daní nájdete v odkazoch :

  Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

  Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-ctuinnosti_01-2019.pdf

  Bližšie informácie o činnosti nadácie a možnostiach sponzorskej podpory nájdete v časti NADÁCIA LINGUAGYMBIL:

  https://gymbilba.edupage.org/text/text.php?text=text/text4&subpage=2.

  Za Vašu pomoc a podporu ďakujeme

  Daniel Kasala

 • Vážení uchádzači, termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium sa prekladá na neurčito.

  Prihlášky na stredné školy (4- ročné a 8- ročné štúdium) je možné podať do 15. mája 2020 (k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára).

  Bližšie informácie zverejníme podľa aktuálnej situácie.

  Daniel Kasala - riaditeľ školy

 • Pokračuje prerušenie vyučovania. Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sa vyučovanie prerušuje od 30.3.2020 do odvolania. Náhrada za riadne vyučovanie na našej škole prebieha elearningovou formou, podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.

  Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

 • Vážení rodičia, študenti a kolegovia,

  v priloženom súbore nájdete usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR týkajúce sa mimoriadnych opatrení. Na ich základe sa vyučovanie prerušuje na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Podrobnejšie informácie k maturitným a prijímacím skúškam nájdete v uvedenom usmernení.

  Mgr.Daniel Kasala, riaditeľ školy

  usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

 • Vzhľadom na aktuálnu situáciu i opatrenia prijaté zodpovednými orgánmi sa termín písomnej časti skúšky DSD 1 predbežne presúva z 12. marca 2020 na 26. mája 2020. Termíny ústnych skúšok, plánované na 24., 26. a 27. marca 2020 zatiaľ zostávajú v platnosti. O prípadných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom Edupage.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
Streda 27. 1. 2021

Partneri