Navigácia

VŠ štúdium - informácie

Textová podstrana

V priložených súboroch nájdete vzory vyplnených prihlášok na VŠ podľa triedy.

Prihlaska_5AA_5AB_5NB_5NA.docx

Prihlaska_OkA_OkB.docx

Prihlaska_4C_1.docx

 

 

Pripájame odkaz na užitočný portál, kde si nájdete dôležité informácie ako termíny odovzdania prihlášok, prijímacích skúšok a podobne, je priebežne inovovaný. (lebo až v tomto období zasadajú niektoré akademické senáty a stanovujú napr. termíny).

https://www.portalvs.sk/sk/terminy?strana=2