Navigácia

Organizačná štruktúra Školský vzdelávací program Školský rok 2016/17 Naši absolventi Školský vzdelávací program-učebné plány Triedni učitelia v šk. roku 2016 / 2017 Hodnotiaca správa za rok 2015/16 RADA ŠKOLY Rada rodičov RZ

RADA ŠKOLY

Zloženie Rady školy:

Predseda: Mgr. Iveta Sládeková

Členovia: RNDr. Ľubica Petraturová

              Ing. Boris Fundárek

              Ing. Marianna Novysedláková

              JUDr. Adriana Petrová

              PaedDr. Igor Mariančík

              RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

              RNDr. Zora Sninčáková

              PaedDr. Milan Trstenský

              Marta Jelínková

              Robert Križan