Navigácia

Organizačná štruktúra Školský vzdelávací program Školský rok 2018/19 Naši absolventi Školský vzdelávací program-učebné plány do r.2015 Triedni učitelia v šk. roku 2018 / 2019 Hodnotiaca správa za rok 2017/18 RADA ŠKOLY Rada rodičov RZ

RADA ŠKOLY

Zloženie Rady školy:

Predseda: Mgr. Iveta Sládeková

Členovia: RNDr. Ľubica Petraturová

              Ing. Boris Fundárek

              Ing. Marianna Novysedláková

              JUDr. Adriana Petrová

              PaedDr. Igor Mariančík

              RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

              RNDr. Zora Sninčáková

              PaedDr. Milan Trstenský

              Ing.Milada Sáriová

              Lenka Kubová