Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.AA Triedny učiteľ PaedDr. Petra Diešková
I.AB Triedny učiteľ Mgr. Katarína Ujjobbagy
I.C Triedny učiteľ PhDr. Anna Vydurková
I.NA Triedny učiteľ PaedDr. Renáta Foxová
I.NB Triedny učiteľ PaedDr. Šárka Okšová
príma A
V.AA Triedny učiteľ RNDr. Elena Kubáčková
V.B Triedny učiteľ Mgr. Michal Dzúrik

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.07.2018