Navigácia

Predmetová komisia Hodnotenie 2017/2018 Kontakty na učiteľov Učebnice Jazykové a poznávacie pobyty AKTIVITY Hodnotenie AJ-bilingvál 2017/2018 Hodnotenie AJ-Jazykové zručnosti 2017/2018

Stránky predmetovej komisie - anglický jazyk

AKTIVITY

Informácie o aktivitách pod záštitou predmetovej komisie anglického jazyka

2017/2018

 

Výsledky okresného kola Olympiády v anglickom jazyku.

Všetky naše žiačky obsadili zhodne 2. miesto vo svojich kategóriách.

Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Juliana Čudrnáková sekunda B (kategória 1A)

Lujza Harmanová kvarta B (kategória 1B)

Diana Hanzelová sexta B (kategória 2A)

Patricia Lucia Balajová 5.A (kategória 2B)

 

Poznávací a jazykovo-poznávací zájazd do Veľkej Británie

V tomto školskom roku sme pre Vás, žiakov od kvarty vyššie, pripravili až 2 zájazdy, jeden poznávací zájazd do Škótska a jeden jazykovo-poznávací zájazd do Anglicka. 

Miesto: Anglicko Škótsko
Dátum: 24.4.- 4.5.2018 20.5. - 27.5.2018
Typ zájazdu: jazykovo-poznávací poznávací
Počet dní: 11 8
Informácie:

p.Betušová na stretnutí rodičov

Info o zájazde TU

Anglicko_april_2018.doc

Ing. Jirásková

Info o zájazde TU

SKOTSKO_maj_2018.docx

Prihláška - nezáväzná: Prihláška Anglicko Prihláška Škótsko

 

 

 

 

 

 

 

 

SHAKESPEARE MEMORIAL

Súťaž pre nadaných žiakov s dobrou angličtinou, ktorí by chceli ukázať svoje umelecké nadanie v prednese poézie a prózy, aj vlastnej,  v anglickom jazyku. Prosíme, prihláste sa čo najskôr u svojich učiteľov anglického jazyka. Školské kolo sa bude konať: 22.11.2017

 

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU  10. novembra 2017

Prihlásiť sa môžete do 27.10.2017 cez internet tu

 

JUVENES TRANSLATORES

Tento rok sme boli úspešní a naša škola bola vybraná do európskej súťaže Juvenes Translatores, ktorá sa uskutoční 23.11.2017

 

Literary Award for Young Writers

 

Téma tohto ročníka:   Smile

Bližšie informácie o súťaži, kategórie, termín.... nájdete TU.

Termín odoslania príspevku: 31.12.2017

 

 


Olympiáda v anglickom jazyku (24.11.2016)

Dňa 24. novembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa 64 žiakov v 6 kategóriách. Úspešnejší žiaci v písomnom teste ukázali svoje schopnosti aj v ústnom skúšaní.

Výsledky - školské kolo

Kompletné výsledky školského kola. Posledná úprava: 28.11.2016

 

Kategória 1A

1. Čudrnáková Juliana

2. Poturnaj Jakub

3. Odorová Nicole

1A_vysledky_web_v2.pdf

Kategória 1B

1. Harmanová Lujza

2. Gerbel Juliane

2. Griščík Jaroslav

1B_vysledky_web_v2.pdf

   

Kategória 2A

1. Hanzelová Diana

2. Jašíčková Lucia

3. Ružičková Katarína

2A_vysledky_web.pdf

Kategória 2B

1. Pekarovič Juraj

2. Kulhányová Anna

3. Balvan Branislav

2B_2C2_vysledky_web.pdf

   

Kategória 2C1

1. Rosinová Mária

2. Kato Ján

3. Ružička Svetozár

2C1_vysledky_web.pdf

Kategória 2C2

1. Elchison Anton Nicolas

2. Fitoš Matúš

 

2B_2C2_vysledky_web.pdf

         

   Do okresného kola postupujú víťazi kategórií 1A, 1B, 2A, 2B a 2C2.  Priamo do krajského kola postupuje víťaz kategórie 2C1.

Všetkým umiestneným gratulujeme a víťazom držíme palce v ďalších kolách, v ktorých budú reprezentovať našu školu. PK AJ

 

Shakespeare Memorial 2016/2017  (11.11.2016)

Výsledky

 

 

Víťazi

1.     KATEGÓRIA – PRÓZA: Johana Keeble - príma B

                                        

2.     KATEGÓRIA – POÉZIA: Timotheos Jozef Kotúľ - príma B

                                         

5.     KATEGÓRIA – PRÓZAMarcela Matisová - 1.NB

 

6.      KATEGÓRIA – POÉZIA: Mária Rosínová  - 4B

 

 

 

 

 

 

 

 

Literary Award for Young Writers

 

Téma tohto ročníka:   In Ten Years...

Bližšie informácie o súťaži, kategórie, termín.... nájdete TU.

Termín odoslania príspevku: 31.10.2016

 


2015/2016

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku

S radosťou Vám oznamujeme, že naše dievčatá úspešne reprezentovali našu školu v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Do krajského kola postupujú naše žiačky - víťazky obvodného kola OAJ

Lujza Harmanová zo sekundy B v kategórii 1A

Andrea Gofjárová zo 4.A v kategórii 2C2

priamy postup zo školského kola

Michaela Čavargová zo 4.B v kategórii 2C1

 

Dievčatá - držíme Vám palce!!!

 

Ďalšie umiestnenia v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku:

Marcela Matisová z kvarty A  v kategórii 1B  9. miesto

Kristína Šúleková z 2.AB v kategórii 2A   3. miesto

Paula Čerňanská z 3.C v kategórii 2B     4. miesto

Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Dňa 10. decembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa 53 žiakov z 64 prihlásených v 6 kategóriách. Úspešnejší žiaci v písomnom teste ukázali svoje schopnosti aj v ústnom skúšaní.

Do okresného kola postupujú víťazi kategórií 1A, 1B, 2A, 2B a 2C2.  Priamo do krajského kola postupuje víťaz kategórie 2C1.

Výsledky

Kategória

 

1A (príma – sekunda)

1. miesto

Harmanová Lujza

 

2. miesto

Kosová Michaela

 

 

 

1B (tercia – kvarta)

1. miesto

Matisová Marcela

 

2. miesto

Herzová Laura

 

3. miesto

Šimeková Chiara

 

 

 

2A (1. – 2.r., kvinta – sexta)

1. miesto

Šúleková Kristína

 

2. miesto

Huong Giang Doan

 

3. miesto

Kulhányová Anna

 

 

 

2B (3. – 5.r., septima-

1. miesto

Knížatová Martina

         oktáva)

2. miesto

Čerňanská Paula

 

 

 

2C1 (1.-5.r. angl.bilingvál)

1. miesto

Čavargová Michaela

 

2. miesto

Feketeová Katarína

 

3. miesto

Ružička Svetozár

 

 

 

2C2 (1.-5.r, kvinta-oktáva,

1. miesto

Gofjárová Andrea

anglofónni)

2. miesto

Elchison Nicholas Anton

 

3. miesto

Kučerák Ondrej

 

Všetkým umiestneným gratulujeme a víťazom držíme palce v ďalších kolách, v ktorých budú reprezentovať našu školu. PK AJ

 

Kompletné výsledky nájdete v priložených súboroch.

 

Kat_1A_1B_web.pdf

 

Kat_2A_2B_2C1_2C2_web.pdf

Oly

 

 

 

Shakespeare Memorial

Výsledky

Dňa 20. novembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese anglickej poézie a prózy. Zúčastnilo sa 11 súťažiacich, z ktorých sme vybrali nasledovných žiakov, ktorí postupujú do ďalšieho kola, ktoré sa uskutoční 2. decembra v Zichyho paláci. Gratulujeme a držíme palce! PK AJ.

1.kat - próza - Woleková Ema (príma B)

2.kat - poézia - Šogoň Adam (sekunda B)

3.kat.- próza - Matisová Marcela (kvarta A)

4.kat. -poézia- Dragúňová Martina (kvarta A)

5.kat. -próza - Kulhányová Anna (sexta A)

6.kat.- poézia 

7 kat -  vlastná tvorba Rosinová Mária (III.B)

8.kat.- vlastná tvorba st. žiaci

 

 

Ešte by sme chceli pripomenúť uzávierku súťaže mladých talentov do 31. 10 2015 na tému Crossing Borders - informácie nižšie na stránke.

 

Európsky deň jazykov

26. september 2015

Aj na hodinách anglického jazyka sme si pripomenuli Európsky deň jazykov.

Na fotografiách vidíte žiakov 1.AB, ktorí vytvárali plagáty o komunikácii a snažili sa rozlúštiť rôzne európske jazyky.

   

 

Milí študenti,

predmetová komisia anglického jazyka Vám bude na tejto stránke poskytovať informácie o rôznych súťažiach a aktivitách, ktoré bude pre vás organizovať alebo sprostredkovávať.

Teraz máte jedinečnú príležitosť prihlásiť sa na krúžok, organizovaný pánom Němcom, ktorý zabezpečil skupinu zahraničných študentov z British International School, ktorá sa bude s vami pravidelne raz do týždňa stretávať a diskutovať s Vami na rôzne témy.

 

 

Prihláste sa na krúžok Pow Wowteraz a tu!!!

Začíname v októbri!

 

Bližšie info: p. Němec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na literárnu súťaž

National Literary Award for Young Writers

Do školy prišla pozvánka na literárnu súťaž, podrobnosti na adrese www.literaryaward.cz.

Ak máte nejaké otázky, napíšte na adresu award@literaryaward.cz

Kategórie:  do 12 rokov, do 15 rokov, do 17 rokov a do 19 rokov