Navigácia

Predmetová komisia anglického jazyka 2019/2020 AKTIVITY Jazykové a poznávacie pobyty Olympiáda v anglickom jazyku Olympiáda v anglickom jazyku 2019/2020 Úspechy našich študentov

Stránky predmetovej komisie - anglický jazyk

Úspechy našich študentov

 

SHAKESPEARE MEMORIAL

 

 

Dňa 5.decembra 2019 sa v Zichyho paláci v Bratislave uskutočnil 24. ročník súťaže v prednese prózy a poézie autorov anglicky hovoriacich krajín a v osobitnej kategórii: Tvorivé písanie v  anglickom jazyku. Na tejto súťaži sa tak isto ako po mnohé predchádzajúce roky, zúčastnilo aj 5 najúspešnejších súťažiacich v jednotlivých kategóriách školského kola, ktoré sa konalo 21. novembra 2019.

Celoslovenského kola sa zúčastnilo 60 študentov 8-ročných a 4. - a 5.-ročných gymnázií z celého Slovenska a naši žiaci dôstojne reprezentovali . Hoci sa nám tento rok nepodarilo umiestniť na prvých troch miestach, hneď v dvoch kategóriách sa na 4. miestach umiestnili Veronika Duchajová z TB ( próza) a Ingrid Benciová z KiB ( poézia). Nezaostala ani Natália Čierniková z PB, ktorá sa súťaže zúčastnila po prvý raz a obsadila v prednese prózy 5. miesto. Na tejto súťaži naše gymnázium  reprezentovali ešte Paulína Katreniaková z PA a s Karolína Fabianová z 1NA.

Vďaka všetkým žiakom za záujem, prípravu a prezentáciu a tiež učiteľom, ktorí sa na príprave svojich žiakov na súťaž venovali, ako aj svojím záujmom a odbornou radou v školskej komisii prispeli k hladkému a príjemnému priebehu súťaže.

PhDr. Katarína Horváthová

PK ANJ