Navigácia

2% dane - podpora na výstavbu spoločenskej sály

Vážení rodičia a priatelia Gymnázia, Bilíkova 24,

 

   opäť sa blíži zdaňovacie obdobie a znova sa k vám obraciame s prosbou o to, aby ste zákonom povolenú časť Vašich daní venovali na Nadáciu LINGUAGYMBIL, teda pre naše gymnázium, v ktorom študujú Vaše deti alebo ktoré ste sami absolvovali.

Získané prostriedky nám umožnili podporiť mnohé projekty súvisiace s výmennými pobytmi našich študentov v zahraničí, nakúpiť počítače a iné multimediálne a interaktívne zariadenia, učebnice, učebné pomôcky, podporiť akcie organizované študentskou radou. Vďaka Vašej podpore sme pokračovali vo výmene svietidiel v učebniach a úprave sociálnych zariadení pre žiakov.

   Jedným z najdôležitejších projektov podporovaných v nasledujúcom období z prostriedkov nadácie bude realizácia prestavby priestorov bývalej plavárne na spoločenskú multimediálnu sálu, ktorú naša škola s vyše tisíc žiakmi veľmi potrebuje.  Uvedený priestor si každoročne vyžaduje nemalé prostriedky na udržiavanie a je bez reálneho využitia. Naša nadácia je hlavným investorom realizácie projektovej dokumentácie prestavby a bude dôležitým partnerom aj pri financovaní stavby. Zo štátneho rozpočtu máme predbežný prísľub zodpovedajúci tretine predpokladaných nákladov, zvyšnú časť si musí škola zabezpečiť z vonkajších zdrojov. Preto okrem podpory cez poukázanie 2% dane  uvítame akúkoľvek pomoc či už formou mimoriadnych príspevkov alebo kontaktov na ďalších partnerov s reálnou možnosťou pomoci. Na to, aby naše gymnázium malo vlastný priestor, vhodný pre organizovanie spoločenských podujatí a prednáškovú činnosť, bude potrebné vyvinúť veľa úsilia a bez Vašej podpory a to nielen finančnej to nedokážeme.  

Veľmi pekne Vám zároveň chceme poďakovať za predchádzajúcu podporu a urobíme všetko preto, aby sme si ju zaslúžili aj  naďalej.  

 Spolu s poďakovaním pripomíname možnosť poukázať 2% daní. Editovateľné tlačivo si môžete stiahnuť tu:

 

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

 

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf

 

Ing, Daniela Lecká, predsedníčka správnej rady nadácie

Mgr. Ján Dančík, správca nadácie 

Mgr. Daniel Kasala, riaditeľ školy

 

Údaje pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

 

Nadácia LINGUAGYMBIL

Právna forma: nadácia

IČO:  000030849926

Obchodné meno: Nadácia LINGUAGYMBIL
Sídlo:
Ulica: Bilíkova
Číslo: 24
PSČ: 84419
Obec: Bratislava

 

Účet nadácie pre príspevky a dary mimo 2%:

SK 20 1100 0000 0026 2770 1723