Navigácia

Úvod Kritériá 5-r. bilingválne slovensko-anglické štúdium Kritériá 5-r. bilingválne slovensko-nemecké štúdium Kritériá 8-ročné štúdium Kritériá 4-ročné štúdium Výsledky 5-ročné bilingválne nemecké štúdium Výsledky 5-ročné bilingválne anglické štúdium Výsledky 4-ročné štúdium Výsledky 8-ročné štúdium Výsledky prestupového konania

Úvod

Záujemcov o štúdium prosíme aj o vyplnenie elektronickej prihlášky (na stranke školy - v časti "Pre uchádzačov"). Elektronická prihláška nenahradzuje papierovú formu, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka prostredníctvom základnej školy, slúži na lepšiu administráciu údajov uchádzačov a zabraňuje tak problémom s tým súvisiacich.

Za pochopenie ďakujeme.