Navigácia

Školská jedáleň

Školská jedáleň - informácie

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Stravu na SEPTEMBER je nutné uhradiť do 25. 8.

V záujme zjednodušenia platenia stravného ako aj odbúrania starostí o platbu, prosím
rodičov, aby si zadali v banke trvalý príkaz k 20. v mesiaci vopred,( s platnosťou od 20.
8. do 20.5. ) na sumu :

1. stupeň (prima-kvarta)                           21 x 1,50 = 31,50 €
2. stupeň  (kvinta- oktáva, 1.-5.ročník)    21 x 1,61 = 33,81 €


cena obeda:  1. stupeň   1,30 eur  ( 0,20 € je réžia)
                     2. stupeň   1,41 eur  ( 0,20 € je réžia)

Spôsob platby- do 25. dňa v mesiaci vopred
- poštovou poukážkou
- prevodom z účtu
- internetbanking
- trvalý príkaz - číslo účtu SK22 8180 0000 0070 0024 8155
Vždy uvádzať pridelený variabilný symbol !

Odhlasovanie a zmena obedov - deň vopred do 14.00 h.
-telefonicky v nevyhnutných prípadoch 02/ 602 975 24
-cez internet - cez prihlasovacie meno a heslo
-vhodiť odhlášku do schránky pri kancelárii vedúcej jedálne do 8,00 v daný deň - meno, trieda, dátum
-mailom - helenkajedalen@gmail.com

Obedy sa odhlasujú minimálne 24 h. vopred do 14,00 h., vo výnimočných prípadoch ráno do
8,00 v daný deň z dôvodu náhleho ochorenia. Stravu je možné si vyzdvihnúť do prinesených nádob u
vedúcej jedálne.

Z dôvodu aktualizácie programu je na nový mesiac prihlásený stravník nielen na základe
platby, ale aj do výšky aktuálneho preplatku. V prípade, ak stravník nechce byť
automaticky prihlásený - je nutné to nahlásiť v kancelárii ŠJ.

                   
Stravovanie je možné až po zapísaní platby do systému, preto je dôležité, aby stravník
včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Prosím uviesť vždy variabilný
symbol, meno, priezvisko a triedu žiaka.

Predpis na úhradu dostávajú stravníci k 15. dňu v mesiaci vopred na mailovú adresu zákonného zástupcu – treba nahlásiť. Stravné je nutné následne uhradiť do 20.dňa v mesiaci,  aby platba prišla na účet do 25.dňa v mesiaci. Stravovať sa môžu len stravníci, ktorí majú zaplatené obedy.
Ak má stravník uhradenú stravu, po zapísaní platby je automaticky prihlásený na obed č.1.
Obed č. 2 (platí len pre študentov 2.stupňa) si stravník prehlasuje sám na internete alebo osobne deň vopred u vedúcej jedálne.

Na mailovú adresu zákonného zástupcu je zasielaný mesačne prehľad stravovania.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Po ukončení stravovania v školskej jedálni zákonný zástupca  požiada o vrátenie finančnej
náhrady za riadne odhlásenú stravu u vedúcej zariadenia. Preplatok sa posiela na účet
zákonného zástupcu.

Ďakujem

Helena Sekaninová

Vedúca ŠJ