Navigácia

Konzultácie

Konzultačné hodiny

Vážení rodičia, konkrétny termín konzultácií si dohodnite mailom alebo telefonicky s učiteľom

Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava    
             
             
UDALOSŤ/VEC :  KONTULTAČNÉ HODINY    
             
             
  Titul Priezvisko Meno konzultačná hodina    
1 Mgr.  Kasala Daniel denne    
2 RNDr.  Tedla Pavol pondelok 8.00-8.45    
3 RNDr.  Fuchsová Eva štvrtok 8.00-8.45    
4 Mgr.  Rybárová Ivana utorok 8.00-8.45    
5 Mgr.  Alakšová Miriam utorok 10.55-11.40    
6 PaedDr.  Bartošovič Lukáš,PhD. utorok 7.05-7.50    
7 Mgr.  Czafiková  Silvia piatok 8.55-9.40    
8 RNDr.  Dorčáková Anna utorok 9.50-10.35    
9 Mgr.  Dzúrik Michal streda 9.50-10.35    
10 Mgr.  Fančalská  Zuzana štvrtok 10.55-11.40    
11 RNDr.  Fečkanová Edita piatok 10.55-11.40    
12 PaedDr.  Foxová Renáta streda 10.55-11.40    
13 Mgr.  Fremalová Katarína utorok 9.50-10.35    
14 Mgr.  Gašparovič Tomáš streda 9.50-10.35    
15 Mag. Garen Theda piatok 8.00-8.45    
16 Mgr.  Gregorová  Daniela utorok 10.55-11.40    
17 Ing.  Grellneth Norbert pondelok 12.45-13.30    
18 Mgr.  Gughová Carmen pondelok 9.50-10.35    
19 Mgr.  Halamová Iveta utorok 11.50-12.35    
20 Mgr.  Harrison Silvia pondelok 8.55-9.40    
21 Mgr.  Hasonová Alžbeta streda 10.55-11.40    
22 Mgr.  Henssen Ľubica streda 9.50-10.35    
23 Mgr.  Hofmeister Peter streda 8.00-8.45    
24 Mgr.  Holotňáková Zuzana streda 10.55-11.40    
25 Mgr.  Holubánska Katarína streda 10.55-11.40    
26 PhDr.  Horváthová Katarína utorok 9.50-10.35    
27 PhDr.  Hrubantová Dagmar utorok 11.50-12.35    
28 Ing.  Jirásková Iveta piatok 8.00-8.45    
29 Mgr.  Joniaková Monika utorok 8.55-9.40    
30 Mgr.  Jurašková Patrícia utorok 11.50-12.35    
31 PaedDr.  Kačániová Beáta pondelok 9.50-10.35    
32 Mgr.  Karpeľová  Radoslava piatok 8.55-9.40    
33 Mgr.  Klimová Petra streda 8.55-9.40    
34 Mgr.  Klimová Iveta streda 8.55-9.40    
35 Mgr.  Klokočníková Vanda pondelok 9.50-10.35    
36 Ing.  Kolibiarová Gabriela utorok 11.50-12.35    
37 Mgr.  Koreňová Janka utorok 10.55-11.40    
38 Ing.  Kovaříková Barbora,PhD. utorok 11.50-12.35    
39 Mgr.  Král  Vladislav streda 10.55-11.40    
40 RNDr.  Kubáčková Elena štvrtok 9.50-10.35    
41 Mgr.  Kubincová Nikola štvrtok 10.55-11.40    
42 Mgr.  Kuťka Tomáš streda 8.00-8.45    
43 Mgr.  Lacušková Dominika streda 9.50-10.35    
44 Mgr.  Laurincová Eva streda 8.55-9.40    
45 Mgr.  Lazarčíková Katarína štvrtok 10.55-11.40    
46 Mgr.  Manczalová Jana utorok 9.50-10.35    
47 PaedDr.  Michalcová Kristína utorok 8.55-9.40    
48 PhDr.  Mrvová Priska piatok 10.55-11.40    
49 Mgr.  Nemec Daniel štvrtok 10.55-11.40    
50 PaedDr.  Okšová Šárka streda 10.55-11.40    
51 Mgr.  Olejníková Ľubica štvrtok 9.50-10.35    
52 Mgr.  Ondrušková Mária pondelok 12.45-13.30    
53 RNDr.  Petraturová Ľubica utorok 9.50-10.35    
54 RNDr.  Pipišková Karin pondelok 9.50-10.35    
55 PaedDr.  Popluhárová Monika streda 8.55-9.40    
56 Mgr.  Řezníčková Ľubica utorok  8.00-8.45    
57 PaedDr.  Sadovská Zuzana streda 12.45-13.30    
58 Mgr.  Sári Martin utorok 8.00-8.45    
59 PaedDr.  Selešiová Bronislava utorok 8.55-9.40    
60 Mgr.  Sírniková Mária utorok 8.55-9.40    
61 Mgr.  Sládeková Iveta pondelok 7.05-7.50    
62 Mgr.  Soósová  Csilla pondelok 8.55-9.40    
63 Mgr.  Sokolíková Ivana streda 8.00-8.45    
64 PaedDr.  Svatošová Karina streda 8.55-9.40    
65 Mgr.  Szabó Martina streda 8.55-9.40    
66 PaedDr.  Škultéty -Diešková Petra streda 11.50-12.35    
67 Mgr.  Šošovičková Ľubica štvrtok 9.50-10.35    
68 Mgr.  Špányiová  Ida utorok 8.55-9.40    
69 Mgr.  Štefková Michaela štvrtok 8.55-9.40    
70 PhDr.  Šturcelová Bronislava utorok 8.55-9.40    
71 Mgr.  Till Sabine pondelok 12.45-13.30    
72 Mgr.  Ujjobbagy Katarína utorok 11.50-12.35    
73 Mgr.  Urbanský Andrej štvrtok 8.55-9.40    
74 Mgr.  Varju Dušan pondelok 8.55-9.40    
75 PhDr.  Vydurková Anna utorok 9.50-10.35    
76 Mgr.  Zajacová Margaréta pondelok 8.55-9.40    
77 RNDr.  Zaťovič Martin pondelok 7.50-8.00