Navigácia

Telefónne čísla zamestnancov

Telefónne čísla

Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava
           
           
UDALOSŤ/VEC : Kabinety, klapky
         
  Titul Priezvisko Meno Kabinet Klapka
1 Mgr.  Kasala Daniel riaditeľňa 59
2 RNDr.  Tedla Pavol kanc.zást. 28
3 RNDr.  Fuchsová Eva kanc.zást. 28
4 Mgr.  Rybárová Ivana kanc.zást. 28
5 Mgr.  Alakšová Miriam B204K 31
6 PaedDr.  Bartošovič Lukáš,PhD. A106K 22
7 Mgr.  Czafiková  Silvia D232K  
8 RNDr.  Dorčáková Anna A303K 55
9 Mgr.  Dzúrik Michal A304K 53
10 Mgr.  Fančalská  Zuzana B210K 33
11 RNDr.  Fečkanová Edita A106K 22
12 PaedDr.  Foxová Renáta C206K 30
13 Mgr.  Fremalová Katarína C210K 25
14 Mgr.  Gašparovič Tomáš C105K 39
15 Mag. Garen Theda C206K 30
16 Mgr.  Gregorová  Daniela D209K  
17 Ing.  Grellneth Norbert A307K 52
18 Mgr.  Gughová Carmen C211K 37
19 Mgr.  Halamová Iveta C105K 39
20 Mgr.  Harrison Silvia C105K 39
21 Mgr.  Hasonová Alžbeta D208K  
22 Mgr.  Henssen Ľubica C206K 30
23 Mgr.  Hofmeister Peter E104K 20
24 Mgr.  Holotňáková Zuzana A307K 52
25 Mgr.  Holubánska Katarína D105K 16
26 PhDr.  Horváthová Katarína C208K 36
27 PhDr.  Hrubantová Dagmar D105K 16
28 Ing.  Jirásková Iveta D105K 16
29 Mgr.  Joniaková Monika D205K 10
30 Mgr.  Jurašková Patrícia C105K 39
31 PaedDr.  Kačániová Beáta B204K 31
32 Mgr.  Karpeľová  Radoslava A205K 41
33 Mgr.  Klimová Petra E103K 12
34 Mgr.  Klimová Iveta E103K 12
35 Mgr.  Klokočníková Vanda B204K 31
36 Ing.  Kolibiarová Gabriela A106K 22
37 Mgr.  Koreňová Janka C209K 19
38 Ing.  Kovaříková Barbora,PhD. A307K 52
39 Mgr.  Král  Vladislav C210K 25
40 RNDr.  Kubáčková Elena B214K 35
41 Mgr.  Kubincová Nikola C108K 38
42 Mgr.  Laurincová Eva    
43 Mgr.  Kuťka Tomáš E101K 12
44 Mgr.  Lacušková Dominika A205K 41
45 Mgr.  Lazarčíková Katarína B214K 35
46 Mgr.  Manczalová Jana A106K 22
47 PaedDr.  Michalcová Kristína A303K 55
48 PhDr.  Mrvová Priska C211K 37
49 Mgr.  Nemec Daniel A304K 53
50 PaedDr.  Okšová Šárka C209K 19
51 Mgr.  Olejníková Ľubica C108K 38
52 Mgr.  Ondrušková Mária D205K  
53 RNDr.  Petraturová Ľubica A205K 41
54 RNDr.  Pipišková Karin A303K 55
55 PaedDr.  Popluhárová Monika C108K 38
56 Mgr.  Řezníčková Ľubica E102K 27
57 PaedDr.  Sadovská Zuzana D108K 14
58 Mgr.  Sári Martin E101K 12
59 PaedDr.  Selešiová Bronislava B210K 33
60 Mgr.  Sírniková Mária C105K 39
61 Mgr.  Sládeková Iveta B212K 34
62 Mgr.  Soósová  Csilla C206K 30
63 Mgr.  Sokolíková Ivana B212K 34
64 PaedDr.  Svatošová Karina B212K 34
65 Mgr.  Szabó Martina C208K 36
66 PaedDr.  Škultéty -Diešková Petra D232K  
67 Mgr.  Šošovičková Ľubica A206K 51
68 Mgr.  Špányiová  Ida   33
69 Mgr.  Štefková Michaela   33
70 PhDr.  Šturcelová Bronislava D105K 16
71 Mgr.  Till Sabine C209K 19
72 Mgr.  Ujjobbagy Katarína D109K 39
73 Mgr.  Urbanský Andrej C208K 36
74 Mgr.  Varju Dušan A206K 51
75 PhDr.  Vydurková Anna C210K 25
76 Mgr.  Zajacová Margaréta B210K 33
77 RNDr.  Zaťovič Martin A304K 53
           
           
  vrátnica       22
  školník Čavojský Peter   44
  jedáleň Sekaninová Helena   24
  ekonóm Tiklová Zuzana   50
  ekonóm Sáriová Milada   50
  sekretar. Jenisová Andrea   58
  informatika Zakuťanský Vlado   23
  knižnica Puškelová Priska   21
  zubárka   02 / 64 369 202    
           
  e-mail: gymbil@gymbilba.sk
  tel: 02 / 602 975xx,  02/644 61 200,   fax: 02 / 644 61 200    
  IČO: 000 605 751
  adresa: Bilíkova 24, 844 19 Bratislava