Navigácia

Telefónne čísla zamestnancov

Telefónne čísla

GYMNÁZIUM, BILÍKOVA 24, 844 19 BRATISLAVA          
                     
  TELEFÓNNE ČÍSLA          
                     
  2017 /2018          
                     
  02/602975XX (klapka)                  
  skratka klapka          
1. Mgr.  Dančík Ján 59          
2. Mgr.  Hasonová Alžbeta Hs 28          
3. Mgr.  Kasala Daniel Ks 28          
4. RNDr.  Tedla Pavol Td 53,28          
5. Mgr.  Alakšová Miriam Al 31          
6. Mgr.  Brúder Dušan Bd 12          
7. RNDr.  Dorčáková Anna Do 55          
8. Mgr.  Dzúrik Michal Dz 53          
9. RNDr.  Fečkanová Edita Fe 11          
10. Mgr. Florovič Marian Fl 15          
11. PaedDr.  Foxová Renáta Fx 30          
12. Mgr.  Fremalová Katarína Fr 25          
13. RNDr.  Fuchsová Eva Fu 41          
14. Mag. Garen Theda Ga 30          
15. Ing.  Grellneth Norbert Gr 52          
16. Mgr.  Gughová Carmen Gu 37          
17. Mgr. Halamová Iveta Hl 39          
18. Mgr.  Harrison Silvia Hn 39          
19. Mgr. Henssen Ľubica He 30          
20. Mgr.  Hofmeister Peter Hf 20          
21. Mgr.  Holotňáková Zuzana Hk 52          
22. Mgr. Holubánska                 Katarína       Hb 16          
23. PhDr.  Horváthová Katarína Ht 36          
24. Mgr. Hrubantová                 Dagmar Hu 16          
25. Ing. Jirásková  Iveta Ji 16          
26. Mgr. Joniaková Monika         Jo 10          
27. Mgr. Jurašková Patrícia Ju 39          
28. PaedDr.  Kačániová Beáta 31          
29. Mgr.  Klimová Iveta Km 12          
30. Mgr.  Klimová Petra Ka 12          
31. Mgr.  Klokočníková Vanda Kl 31          
32. Ing.  Kolibiarová Gabriela Kb 11          
33. Mgr.  Koreňová Janka Kr 25          
34. RNDr.  Kubáčková Elena Ku 35          
35. Mgr.  Kubincová Nikola Kn 38          
36. Mgr.  Lacušková Dominika Lu 41          
37. Mgr.  Lazarčíková Katarína Lz 35          
38. Mgr. Manczalová Jana Mz 11          
39. PaedDr.  Michalcová Kristína Mi 55          
40. Mgr. Mikasová Lenka Mk 36          
41. PhDr.  Mrvová Priska Mr 37          
42. Mgr.  Němec Daniel Nc 53          
43. PaedDr.  Okšová Šárka Ok 25          
44. Mgr. Olejníková Ľubica Ol 38          
45. RNDr.  Petraturová Ľubica Pt 41          
46. RNDr.  Pipišková Karin Pp 55          
47. PaedDr.  Popluhárová Monika Po 38          
48. Mgr.  Rybárová Ivana Ry 10          
49. Mgr.  Řezníčková Ľubica Re 27          
50. PaedDr.  Sadovská Zuzana Sd 14          
51. Mgr. Sári Martin Sa 12          
52. PaedDr.  Selešiová Bronislava Se 33          
53. Mgr.  Sirníková Mária Si 39          
54. Mgr.  Sládeková Iveta Sl 34          
55. Mgr.  Sokolíková Ivana So 34          
56. PaedDr.  Svatošová Karina Sv 34          
57. PaedDr.  Škultéty-Diešková Petra Dk 36          
58. Mgr.  Šošovičková Ľubica Šo 51          
59. Mgr.  Štefková Michaela Šk 30          
60. PhDr.  Šturcelová Bronislava Št 16          
61. Mgr. Till Sabine Ti 19          
62. Mgr. Ujjobbagy Katarína Uj 39          
63. Mgr. Urbanský Andrej Ur 36          
64. Mgr.  Varju Dušan Va 51          
65. PhDr.  Výdurková Anna Vy 25          
66. Mgr.  Zajacová Margaréta Zj 33          
67. RNDr.  Zaťovič Martin 53          
68.                    
69.                    
                     
  vrátnica       22          
  školník Čavojský Peter   44          
  jedáleň Melišová Beata   24          
  ekonóm Tiklová Zuzana   50          
  ekonóm Sáriová Milada   50          
  sekretar. Jelínková Marta   58          
  inform. Zakuťanský Vlado   23          
  knižnica Puškelová Priska   21          
  zubárka   02 / 64 369 202              
                     
  e-mail: gymbil@gymbilba.sk          
  tel: 02 / 602 975xx,  02/644 61 200,   fax: 02 / 644 61 200            
  IČO: 000 605 751          
  adresa: Bilíkova 24, 844 19 Bratislava