Navigácia

Naši partneri

Naši partneri

1. Koordinátor

Regionale Scholengemeenschap Tromp Meesters, Steenwijk, Holandsko

www.rsgtrompmeesters.nl

Škola sa nachádza v mestečku Steenwijk, ktoré má asi 30 000 obyvateľov. V jej priestoroch sa učí asi 1600 žiakov (od žiakov so špeciálnymi potrebami až po žiakov, ktorí sa pripravujú na univerzity).Špeciálna pozornosť sa venuje cudzím jazykom a internacionalizácii školy. V organizácii výmenných pobytov a rôznych medzinárodných projektov škola má dlhoročnú tradíciu.

2. Koordinátor

Askim videregående skole, Askim, Nórsko

www.askim.vgs.no

Uvedenú školu navštevuje asi 900 žiakov vo veku od 16 do 18 rokov, pracuje v nej asi

170 učiteľov, ponúka štúdium v 8 rôznych odboroch, ako prípravu do praxe alebo pre štúdium na vysokej škole.Nakoľko v tejto oblasti je veľký počet migrantov a utečencov, prostredie je naozaj internacionálne a škola každoročne otvára triedy aj pre túto skupinu obyvateľov  (im je poskytované základné vzdelanie s veľkým počtom hodín nórskeho jazyka). Škola otvorila aj tzv. „international department“, ktorého podstatou je práca na medzinárodných projektoch. S prácou na takýchto projektoch škola má niekoľkoročné skúsenosti.

 

1. Partner

Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gimnázium, Pécs, Maďarsko

http://gimnazium.ank.sulinet.hu/

www.educentrum.hu

Škola sa nachádza v južnej časti Maďarska, pripravuje žiakov vo veku od 14-18 rokov pre štúdium na univerzite, dôraz kladie na vzdelávanie v angličtine a nemčine. Škola je členom tzv.

„Eco-School“ siete,  ochrana životného prostredia je preto tiež súčasťou jej učebných osnov.

2. Partner

Collegio Vescovile Barbarigo, Padova, Taliansko

www.barbarigo.edu

Škola sa nachádza na severovýchode Talianska, v centre historickej Padovy. Je tu nižšia stredná skola a vyššia stredná škola so 4 odbormi: prírodovedným, humanitným, ekonomickým a hudobným. Veľká pozornosť sa venuje cudzím jazykom, najmä angličtine.

3. Partner

1o Geniko Lykeio Chaidariou, Chaidari, Grécko

http://speech.di.uoa.gr/globe/Haidari/Haidarigr.html

Škola je situovaná na západ od Atén, v prímestskej časti Chaidari. Vzdelávajú sa tu nielen deti gréckeho pôvodu, ale aj deti imigrantov z východoeurópskych krajín, ako z Albánska, Rumunska a Ruska, ktoré tiež chcú byť súčasťou európskej rodiny. Rovnako deti gréckeho pôvodu ako aj tieto deti imigrantov sa chcú stretávať so svojimi rovesníkmi z iných európskych škôl, vymieňať si skúsenosti, zdokonaľovať sa v angličtine a spoznávať iné európske kultúry a krajiny. 

 

4. Partner

Instituto de Educación Secundaria Licenciado Francisco Cascales, Murcia, Španielsko

www.murciaeduca.es/ieslicenciadofranciscocascales/

Škola sa nachádza v historickom centre, pripravuje žiakov hlavne pre štúdium na 3 univerzitách v meste Murcia, pričom špeciálny dôraz kladie na európske záležitosti a vyučovanie v jazyku anglickom. V organizovaní medzinárodných projektov škola má dobré skúsenosti.

5. Partner    

Gimnazija Ptuj, Slovinsko

www.gimptuj.si

Gymnázium je situované na severovýchode Slovinska, pripravuje žiakov pre štúdium na univerzitu, vyučovanie v anglickom jazyku je na poprednom mieste, v súčasnosti škola úspešne pracuje na viacerých medzinárodných projektoch.

6. Partner

Gymnázium Bratislava, Slovensko

www.gymbilba.sk