Navigácia

Vyhodnotenie fotosúťaže 2

Vyhodnotenie fotosúťaže 2012/2013

Školský rok 2012/2013

 

Téma 1  Voda, všade voda/Water, water everywhere

1. miesto    Peter Závodný           

                 Flip over the Ponton

 

Téma 2  Premeny vody/Metamorphosis of water

1. miesto  Slavomír Melicher          

               Water Mirror

 

Téma 3  Voda v jazerách, riekach a moriach/Water in lakes, rivers and sees

1. miesto   Tamara Mičková               

                 Blue one

 

Ukážky prác  zahraničných účastníkov