Navigácia

Erasmus +

Zmluva o poskytnutí grantu na:Projekt v rámci programu ERASMUS+

Číslo zmluvy2014-1-SK01-KA101-000294

Zmluvné strany:       Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR

Svoradova 1

811 03 Bratislava

                                                      

Gymnázium, Bilíkova 24

Bilíkova 24, 844 19 Bratislava

 

 

Názov projektu:        Hospitácie odborných predmetov na stredných školách v Hamburgu

Začiatok projektu:    24.11.2014

Koniec projektu:       24.11.2016

Partnerská organizácia:

                                 IFEL – Institut

                                 Institut für europäische Lehrerfortbildung UG

                                 Hamburg