Navigácia

ÚVOD Rôzne Aktuality

Aktuálne

 

PhDr .  E l e n a   T O M K O V Á
 

Utorok: 8.00 - 14.00h

Streda : 8.00 – 16.00h

Piatok: 8.00 -  14.00h

V miestnosti č. B 202 X (pri zborovni)

Objednávanie: - osobne, cez triedneho učiteľa, výchovnú poradkyňu p.Selešiovú;
- mailom – etomkova@gymbilba.sk (prípadne poradna.tomkova@gmail.com)

Na siedmu hodinu v stredu (14.10-14.55) môžete prísť bez objednania.

Na psychologické testy voľby povolania sa objednáva u  výchovnej poradkyne  p.Selešiovej.

 V  kontakte so psychológom samozrejme platia pravidlá etiky psychológa a zákon o ochrane osobných údajov.

( pozri Etika_prace_skolskeho_psychologa.doc)

 S akými druhmi problémov sa môžete obrátiť na psychológa?

Napríklad ak:

  • si chcete zlepšiť vzťahy so svojimi blízkymi
  • sa chcete v sebe lepšie vyznať
  • chcete dospieť k nejakému rozhodnutiu do budúcnosti
  • s niečím v sebe nie ste spokojní
  • vás niečo ťaží
  • sa s niekým chcete podeliť o to, čo prežívate
  • zvýšiť svoju výkonnosť v učení
  • rozhodnúť sa pre budúci smer štúdia, povolania

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
POMOC INDE

 

Žiaci našej školy spadajú pod starostlivosť:

CENTRUM PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE, FEDÁKOVA 3

Objednať  sa na čísle:  02/ 6428 8090; https://psychologickeporadenstvo.sk/    aj online objednanie

 

Ďalej sa dá obrátiť na :

NONSTOP BEZPLATNÁ LINKA DETSKEJ ISTOTY UNICEF (www.ldi.sk)

 

116 111

ALEBO:

 

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA :  0800 800 566

 

 

INTERNETOVÁ PORADŇA :   http://ipcko.upside.sk/