Navigácia

Školský psychológ Projekt CHIPS Aktuálne Textová podstrana

Školský psychológ

Školský psychológ

PhDr .  E l e n a   T O M K O V Á
 

Utorok: 8.00 - 14.00h
Streda : 8.00 – 16.00h
Piatok: 8.00 -  14.00h

V miestnosti č.163 (pri zborovni)

Objednávanie:

- osobne, cez triedneho učiteľa, výchovnú poradkyňu;
- mailom – etomkova@gymbilba.sk

  • Na siedmu hodinu v stredu (14.10-14.55) môžete prísť bez objednania.

Na psychologické testy voľby povolania sa objednáva u  výchovnej poradkyne  p.Selešiovej.

 V  kontakte so psychológom samozrejme platia pravidlá etiky psychológa a zákon o ochrane osobných údajov.

( pozri Etika_prace_skolskeho_psychologa.doc)

 

O deťoch so Aspergerovym syndromom, týkajuci sa aj voľby skoly a povolania, veľmi poučné príbehy na konci!

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/brozurka-1-autizmus-press-989.pdf

 

S akými druhmi problémov sa môžete obrátiť na psychológa?

Napríklad ak:

  • si chcete zlepšiť vzťahy so svojimi blízkymi
  • sa chcete v sebe lepšie vyznať
  • chcete dospieť k nejakému rozhodnutiu do budúcnosti
  • s niečím v sebe nie ste spokojní
  • vás niečo ťaží
  • sa s niekým chcete podeliť o to, čo prežívate
  • zvýšiť svoju výkonnosť v učení
  • rozhodnúť sa pre budúci smer štúdia, povolania

 

Žiaci našej školy spadajú pod starostlivosť:

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Fedákova 3.

Objednať  sa na číslach:       02/ 6446 1467
                                                 02/ 6428 8090

www.psychologickeporadenstvo.sk

 

Ďalej sa dá obrátiť na :

Nonstop bezplatná linka UNICEF

116 111

Internetová poradňa :  

http://ipcko.upside.sk/

 

Skupina OA - Svojpomocná skupina pre dievčatá trpiace bulímiou sa schádza  každý pondelok o 19h na ulici Cukrová 2.
Predtým je dobré ohlásiť sa Saši - tel. 0915707339, alebo Bibiana 0907573215.

Postup ohlásenia násilia páchaného na dieťati:

 

http://detstvobeznasilia.gov.sk/

http://www.detskyombudsman.sk/potrebujes-poradit