Navigácia

 • Výsledky školského kola Biologickej olympiády v šk. r. 2018/2019

  Prinášame Vám výsledky školského kola Biologickej olympiády s menami postupujúcich žiakov: 

  Kategória D: (Pr, Se,)
  1. Dolníková Hana, S.B
  2. Strapoňová Sofia, S.B + Lička Daniel, S.B
  3. Rybárová Zuzana, S.A + Kraslanová Hana, S.B  Kategória C: (Tr, Kv.)
  1. Štorová Andrea, T.A
  2. Ostertágová Mária, T.B
  3. Klčová Lucia, K.A

   

  Kategória B: (Ki, Sx, I, II. III./bilingválny roč.)
  1. Hubeková Ema, III.NA
  2. Biskupičová Lenka, Ki.B
  3. Matisová Marcela, III.NB + Ružičková Katarína, III.NA


  Kategória A: (Sp, Ok, III, IV, V, roč.)
  1. Tažberik Peter, III.C

  2. Gašpar René, III.C

  Srdečne gratulujeme všetkým úspešným riešiteľom a prajeme veľa ďalších úspechov.
  PK BIOLÓGIE

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Záujemcov o štúdium pozývame na "Deň otvorených dverí", ktorý sa uskutoční 12.12. 2018 v čase od 10,00 do 13,30 h. Tešíme sa na Vás! 

   

 • Naši študenti medzi kandidátmi na najúspešnejšieho športovca  a kolektív - podporme ich

  Študenti Bilíčky medzi kandidátmi na najúspešnejšieho športovca Bratislavy a Bratislavského kraja

   

  Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavské združenie telesnej kultúry vyhlasujú 26. ročník Ankety o najúspešnejšieho športovca a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja za rok 2018. Organizátori ocenia päť najúspešnejších športovcov seniorov, troch juniorov, najúspešnejší športový kolektív, troch talentovaných športovcov, trojicu najúspešnejších telesne postihnutých športovcov a primátor udelí Cenu za úspešnú športovú reprezentáciu hlavného mesta a Slovenska.

  V roku 2018 sú v ankete nominovaní dvaja zástupcovia z nášho gymnázia v kategórii Talent roka: Tamara Hrušecká (volejbal) a Samuel Kováč (karate), obidvaja z tercie A.

  V kategórii športový kolektív sú nominované dva kolektívy, ktorých členmi sú už po niekoľko rokov aj študenti Bilíčky – ŠŠK Bilíkova (volejbal ženy) a District Dance (tanec). Hlas športovcovi alebo športovému kolektívu môžete dať prostredníctvom internetovej stránky hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk. https://bratislava.sk/sk/anketa-o-titul-najuspesnejsieho-sportovca-a-sportoveho-kolektivu-bratislavy-a-bratislavskeho-kraja-2018.

   Hlasovanie začína 30.11.2018 a končí 10.12.2018.

  Svoj hlas môžete dať iba jednému športovcovi/kolektívu v každej kategórii. Hlasovať je možné aj viackrát.

 • Tradičný INFOMEETING – stretnutie maturantov z bilingválneho nemeckého štúdia s absolventami

  Dňa 23.11. 2018 sa uskutočnil v klubovni gymnázia tradičný INFOMEETING – stretnutie maturantov z bilingválneho nemeckého štúdia s absolventami z predchádzajúcich rokov.

  Bývalí Bilíčkari  sa takto chodia pravidelne podeliť o svoje skúsenosti z vysokoškolského štúdia, prinášajú informácie a poznatky, ktoré môžu súčasným maturantom pomôcť pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu.

  Tohtoročné stretnutie bolo mimoriadne bohaté na absolventov, prišlo ich vyše 30, dokonca sa objavili niekoľkí úspešní vysokoškoláci, ktorí u nás maturovali až pred 4 rokmi. Mnohí študujú v zahraničí, pracujú na rôznych úspešných projektoch, majú sa čím pochváliť. Stretnutie bolo určite veľmi inšpiratívne pre všetkých študentov z V.Aa a V.Ab.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 9.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa súťažilo 46 žiakov v 7 rôznych kategóriách. Výsledky si môžete pozrieť na stránkach predmetovej komisie anglického jazyka.

  Odovzdávanie cien bude prebiehať v stredu 14.11.2018 cez veľkú prestávku v átriu za jedálňou.

  Za PK ANJ, M.Popluhárová

 • Medzinárodné certifikáty KET, PET, FCE, CAE, IELTS z anglického jazyka

  skúšobné testovanie – príležitosť pre našich žiakov

  Dňa 7.11.2018 na našej škole úspešne prebehlo testovanie medzinárodnej skúšky IELTS, ktorého sa zúčastnili žiaci oktávy B, IV.AA a septimy A (spolu 15 žiakov), ktorí mali jedinečnú príležitosť absolvovať až 3 časti skúšky zo 4 (okrem hovorenia). Niektorí z nich sa na túto skúšku aj pripravujú, takže využili možnosť si ju vyskúšať priamo v škole.Táto skúška je jednou z požiadaviek ako vstupná jazyková skúška na univerzity v zahraničí (aj v rámci Európskej únie) alebo ako požiadavka na rôzne druhy víz do anglicky hovoriacich krajín (Austrália, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska alebo Kanada).

  Okrem IELTS prebehlo aj testovanie medzinárodných skúšok KET (úroveň A2 - 3 časti skúšky zo 4 a PET (úroveň B – 2 časti skúšky zo 4), ktorého sa zúčastnilo spolu 60 žiakov z 1.AA, 1.AB a kvarty A.

  Dňa 17.10.2018 prebehlo u nás prvé testovanie v tomto školskom roku, v ktorom si 35 žiakov 4. a 5. ročníka anglického bilingválneho štúdia vyskúšalo jednu časť písomnej časti medzinárodnej skúšky CAE (úroveň C1) a ďalších 30 žiakov 3. ročníka a časť žiakov 4. ročníka anglického bilingválneho štúdia tiež jednu časť písomnej časti medzinárodnej skúšky FCE (úroveň B2).

  V ďalšom období pripravujeme v spolupráci s International House Bratislava toto testovanie aj pre žiakov ostatných typov štúdií. 

  Naša škola ponúka svojim žiakom vyskúšať si priebeh rôznych typov medzinárodných skúšok na rôznych úrovniach v rámci vyučovania. Žiaci dostávajú možnosť vyskúšať si jednotlivé úlohy daných skúšok, ktoré im medzinárodné testovacie centrum ohodnotí a odošle spätnú väzbu o tom, aký výsledok by žiaci dosiahli, ak by túto skúšku absolvovali reálne. Táto jedinečná príležitosť pre našich žiakov je zdarma a nemá vplyv na výsledky štúdia, napriek tomu má významný vplyv na motiváciu žiakov. Okrem iného majú žiaci možnosť porovnať si, či požadovaná úroveň ich znalostí zodpovedá medzinárodnej úrovni podľa Európskeho jazykového rámca pre cudzie jazyky.

  Za PK ANJ, PaedDr. Monika Popluhárová

 • Návšteva primátorov a veľvyslancov

  Dňa 12.9. 2018 navštívil našu školu primátor Viedne Michael Ludwig v sprievode primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, rakúskeho veľvyslanca na Slovensku Helfrieda Carla, slovenského veľvyslanca v Rakúsku Petra Mišíka a zástupcov oboch magistrátov a médií.

  Napriek vyťaženému pracovnému programu  prejavili obaja primátori záujem o stretnutie s našimi študentmi z nemeckých bilingválnych tried. Nemecké bilingválne štúdium na našej škole začalo v roku 1990 práve vďaka podpore rakúskeho ministerstva školstva a veľa našich absolventov študuje alebo pracuje v Rakúsku.

  Naši maturanti z bilingválnych tried V.AA a V.AB diskutovali  so vzácnymi hosťami o aktuálnych témach. Zaujímali ich predovšetkým spoločné projekty oboch miest, dosiahnuté úspechy, migrácia študentov a  plány hlavne v oblasti dopravy ( bikesharing, prepojenie našich letísk či rozvoj lodnej dopravy).

  Návšteva Bratislavy bola prvou zahraničnou cestou viedenského primátora. Symbolicky pricestoval vlakom, aby podporil umelecký projekt „T.R.A.M. – cesta časom Viedeň – Bratislava“, ktorý iniciovalo rakúske veľvyslanectvo v Bratislave a ktorého cieľom je podpora kultúrnej mobility medzi našimi krajinami. V štyroch vozňoch vlakovej súpravy sú inštalované výstavy súčasného rakúskeho a slovenského umenia.

  Tento zážitok si môžete vychutnať aj vy, milí žiaci a rodičia, ak pocestujete do Viedne vlakom do konca novembra.

   

 • ISIC a doprava

  Pred odchodom na prázdniny si aktivujte dopravu, nech môžete využívať zľavy aj cez prázdniny. Pošlite SMS podľa priložených pokynov, počkajte na spätnú SMS a potom priložte ISIC kartu k terminálu pred riaditeľstvom školy.

 • Hodnotenie slovenských škôl v externej maturitnej skúške

  Výsledky škôl v externej časti maturitných skúšok nájdete na stránke NÚCEM:

   

  http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml

   

  Dozviete sa tu, že v poradí škôl (podľa percentilu úspešnosti) sme sa umiestnili takto:

   

  Predmet                             počet hodnotených škôl/poradie našej školy v rebríčku

  Slovenský jazyk a literatúra                         676/33

  Anglický jazyk úroveň C1                              41/4

  Anglický jazyk úroveň B2                              439/38

  Nemecký jazyk úroveň C1                           6/1

  Nemecký jazyk úroveň B2            nehodnotené, mali sme len 1 žiačku

  Matematika                                                      344/1

   

  Prezentované výsledky dokumentujú vysokú úroveň poskytovaných vedomostí študentom našimi pedagógmi a veľkú mieru vedomostí, ktoré študenti našej školy preukázali na EČ MS 2018.  Za tieto dosiahnuté výsledky patrí veľká vďaka v prvom rade našim maturantom a v neposlednom rade aj pedagógom, ktorí ich počas stredoškolského štúdia viedli a odovzdávali im vedomosti. 

   

  Ján Dančík

 • Aktivity a projekty pod záštitou PK anglického jazyka

 • TESTOVANIE PISA 2018 na našej škole.

  PISA 2018 -testovanie žiakov na našej škole

   

  PISA – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ

  Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky.

  Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Hlavnou testovanou oblasťou prvého cyklu štúdie OECD PISA bola čitateľská gramotnosť.

  Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 2003, keď bola hlavnou sledovanou oblasťou matematická gramotnosť.

  Poslednou z troch obmieňaných oblastí je prírodovedná gramotnosť, ktorá sa prvýkrát stala hlavnou skúmanou oblasťou v roku 2006. Každý cyklus štúdie OECD PISA skúma všetky tri oblasti (gramotnosti), jednu ako hlavnú a dve ako doplnkové.

  Od roku 2012 sa Slovensko zúčastňuje testovania aj novo pridaných testovaných domén - finančná gramotnosťelektronické testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti a riešenia problémov. Počnúc hlavným testovaním PISA 2015 bude testovanie na Slovensku prebiehať kompletne v elektronickej podobe.

  Všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na okolnosti vzdelávania (zisťované dotazníkmi) a spracovávajú z pohľadu OECD (napr. výsledné priemery sa počítajú len z dát členských krajín OECD).

  Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.

  V tohtoročnom testovaní PISA 2018 bola naša škola vybratá zo všetkých relevantných škôl na Slovensku a naši vybraní žiaci (ústavom NÚCEM) sa ho zúčastnia. Testovanie bude prebiehať vo štvrtok, 26.4.2018, v doobedňajších hodinách, teda počas vyučovania. Test bude viacúrovňový, zameraný na široké spektrum vedomostí, skúseností a zručností. Netreba sa naň nijako špeciálne pripravovať, ide o komplexný pohľad na vzorku študentov 15-ročných detí.   Ani výstup z testovania nebude adresný, bude len poskytovať celkový obraz o vedomostiach, skúsenostiach a kompetenciách študentov. Celý bude prebiehať elektronickou formou v počítačovej učebni, pod dozorom vyškoleného administrátora (pedagóga našej školy).

 • Pracovné miesto

  Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka, prijme kuchárku do školskej jedálne. Pracovná doba: pondelok - piatok 7,00 - 15,00 informácie na tel. 02 602 975 24 v čase 7,00 - 9,00 NÁSTUP 20. 8. 2018

 • Postup našich študentov do štátneho kola SOČ

  Dňa 5. apríla 2018 sa konala krajská prehliadka SOČ Bratislavského kraja.

  Zúčastnili sa jej dvaja študenti nášho gymnázia,

  Tomáš Bisták z triedy sexta A

  Alexandra Mattová z triedy III.C

   

  Alexandra Mattová obsadila v odbore Chémia a potravinárstvo  s prácou

  Zdraviu škodlivé látky vznikajúce počas vyprážania

  prvé miesto

   

  Tomáš Bisták  obsadil v odbore Informatika

  Help Out: Mobilná aplikácia určená pre pomoc

  druhé miesto.

  Obidvaja študenti postupujú do celoštátneho kola.

  Našim študentom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy  a želáme veľa úspechov v celoštátnom kole.

   

 • September/október 2018 - poznávací pobyt vo Veľkej Británii

  Poznávacie a jazykovo-poznávacie zájazdy do Veľkej Británie

  Predmetová komisia anglického jazyka prijala uznesenie, že sa bude snažiť uskutočňovať 2 zájazdy do Veľkej Británie počas 1 školského roku. Jeden zájazd (september/október) bude bývať poznávací, tj. bez školy a druhý zájazdy (apríl) bude jazykovo-poznávací, tj. žiaci budú navštevovať aj školu.

  Na základe veľkého záujmu o zájazdy v tomto školskom roku, Vám už ponúkame poznávací zájazd do Worthingu, v školskom roku 2018/2019. Keďže sa odchádza už v septembri, je potrebné vedieť už teraz, kto má záujem, či sa môže zájazd uskutočniť.

  Miesto:Anglicko - Worthing

  Dátum: 28.9.- 5.10.2018

  Typ zájazdu:poznávací

  Počet dní:8

  Informácie a prihlášky: p. Škultéty-Diešková, kab. ANJ   C 208 K

  Info o  zájazde TU  8_denny_Worthing___Disneyland__BIlikova.doc

  Prihláška - nezáväzná:   Prihláška Worthing sept 2018

  Záloha do 20.4.2018     150 €

 • Medaila Sv. Gorazda

  Pani Ministerka Martina Lubyová, prostredníctvom riaditeľa, ocenila prácu pedagógov Gymnázia, Bilíkova 24

 • 2% z Vašich daní

  Vážení rodičia a priatelia Gymnázia, Bilíkova 24,

  opäť sa blíži zdaňovacie obdobie a znova sa k vám obraciame s prosbou o to, aby ste zákonom povolenú časť Vašich daní venovali na Nadáciu LINGUAGYMBIL, a teda pre naše gymnázium, v ktorom študujú Vaše deti alebo ktoré ste sami absolvovali.

  S potešením Vám oznamujem, že v predchádzajúcom roku ste venovali nadácii viac ako 26.000,- Eur.

  Spolu s príspevkami do rodičovského združenia nám to umožnilo podporiť mnohé projekty súvisiace s výmennými pobytmi našich študentov, nakúpiť počítače a iné multimediálne a interaktívne zariadenia, učebnice, učebné pomôcky, podporiť akcie organizované študentskou radou. Inštalovali sme nové svetlá v triedach a v niektorých toaletách sme inštalovali nové kabínky.

  Veľmi pekne Vám za to chcem poďakovať.

  Som rád, že môžem konštatovať, že aj štát sa ukázal byť v závere kalendárneho roka ako starostlivý zriaďovateľ a poskytol nám sumu 250 000,-Eur na výmenu radiátorov, okien a kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení v telovýchovnom trakte.

  V tomto roku chceme pokračovať v modernizácii tried. Chceme dokončiť vybavenie všetkých tried dataprojektormi napojenými na počítač a internet, dokončiť osvetlenie tried. Chceme sa pustiť do rekonštrukcie starej plavárne na účely športového a kultúrneho centra, nakoľko rekonštrukcia na pôvodný účel je príliš nákladná a prevádzka nerentabilná.

  Okrem toho budeme podporovať všetky vyššie spomenuté projekty.

  Ešte raz Vám všetkým ďakujeme a pripomíname možnosť poukázať 2% daní. Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

 •  Štefan Bellus - ​​​​​​​MAJSTER SLOVENSKA

  Srdečne gratulujeme nášmu študentovi, Štefanovi Bellusovi (I.AB),  ktorý sa cez víkend stal majstrom Slovenska v behu na 200m  a v štafete 4x200 m finišoval na prvom mieste. Gratulujeme

 • Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom

  23. februára 2018 sa triedy Kvarta a IV.B zúčastnili 73. výročia vztyčenia vlajky na Iwo Jima, kde bol jedným z veliteľov aj slovensko-rusinsko-americký vojak Michal Strank, ktorý sa narodil na Slovensku, ale neskôr spolu s rodinou emigroval do USA.

  Vďaka fotografii Joe Rosenthala,  kde Michal Strank spolu s ďalšími vojakmi americkej námornej pechoty dvíhajú vlajku,  sa stal slávnym a uctievaným hrdinom Ameriky. A bohužial,  my sme o ňom nič nevedeli až doteraz a to vďaka dokumentárnom filme od režiséra Dušana Hudeca - Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom.

  https://www.csfd.cz/film/ 503234-chlapec-ktory-chcel- byt-prezidentom/komentare/

  https://www.youtube.com/watch? v=MCR5RjWGJCA

  Mali sme možnosť nielen vidieť tento výnimočný film, ale zúčastniť sa besedy so samotným režíserom Dušanom Hudecom, ktorý ochotne odpovedal na otázky študentov,  ako aj podrobnejšie opísal povahu a činy Michala Stranka a odporučil nám aj iný film venovaný II. svetovej vojne -  Neznámi hrdinovia, o amerických letcov zostrelených nad Slovenskom a ich slovenským záchrancom.

  http://www.finalmission.eu/

  Pán režiser sa potešil záujmu študentov a v prípade záujmu, rád pride aj do školy na diskusiu

  Patrícia Jurašková

   

 • Školské kolo súťaže v umeleckom prednese HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

   

  21. 2. sa v našej škole znova stretli tí, čo radi čítajú a chcú pekné texty kníh sprostredkovať ľuďom okolo seba prostredníctvom prednesu. Konkurencia bola veľká a my blahoželáme víťazom, ktorí postupujú do okresných kôl.

   

  2. kategória - poézia                         2. kategória -  próza

  1. miesto:        Kristína Benciová (PB)                        Matej Milata (PB)
  2. miesto:       Rian Mitašík (PB)                                Natália Jíchová (PA)
  3. miesto:        Elena Magdolenová (PA)                   Adam Kozák (PB)

   

                          3. kategória - poézia                         3. kategória - próza  

  1. miesto:        Sára Pivková (TA)                               Lenka Biskupičová (KB)
  2. miesto:        neudelené                                         Mária Rašková (KB)
  3. miesto:       Nina Vitteková (TA)                           Andrej Kapacska (SB)
                                                                                     Viktória Valkovičová (SA)
   

                          4. kategória - poézia                         4. kategória - próza

  1. miesto:       neudelené                                         Tereza Dostálová (4.C)
                                                                                     Diana Hanzelová (SxB)
  2. miesto:        Martina Dragúňová (SxA)                  Nataša Zemanová (1. NB)
  3. miesto:        neudelené                                         Veronika Petrušková (1. NA)

   

   

 • 14.február

  Láska je láska...

  Keď ťa nájde, zapáli sa aj stará vráska...

  Nevieš vypovedať, čo chceš, čo by si chcela,

  zasiahol šíp presne do svojho cieľa.

  Nechaj ho, vydrž, je to len trieska...

  Všetko je o konci, tam bič plieska.

   

  Pekného Valentínka všetkým Bilíčkárom!

  JD