Navigácia

 •  Štefan Bellus - ​​​​​​​MAJSTER SLOVENSKA

  Srdečne gratulujeme nášmu študentovi, Štefanovi Bellusovi (I.AB),  ktorý sa cez víkend stal majstrom Slovenska v behu na 200m  a v štafete 4x200 m finišoval na prvom mieste. Gratulujeme

 • Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom

  23. februára 2018 sa triedy Kvarta a IV.B zúčastnili 73. výročia vztyčenia vlajky na Iwo Jima, kde bol jedným z veliteľov aj slovensko-rusinsko-americký vojak Michal Strank, ktorý sa narodil na Slovensku, ale neskôr spolu s rodinou emigroval do USA.

  Vďaka fotografii Joe Rosenthala,  kde Michal Strank spolu s ďalšími vojakmi americkej námornej pechoty dvíhajú vlajku,  sa stal slávnym a uctievaným hrdinom Ameriky. A bohužial,  my sme o ňom nič nevedeli až doteraz a to vďaka dokumentárnom filme od režiséra Dušana Hudeca - Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom.

  https://www.csfd.cz/film/ 503234-chlapec-ktory-chcel- byt-prezidentom/komentare/

  https://www.youtube.com/watch? v=MCR5RjWGJCA

  Mali sme možnosť nielen vidieť tento výnimočný film, ale zúčastniť sa besedy so samotným režíserom Dušanom Hudecom, ktorý ochotne odpovedal na otázky študentov,  ako aj podrobnejšie opísal povahu a činy Michala Stranka a odporučil nám aj iný film venovaný II. svetovej vojne -  Neznámi hrdinovia, o amerických letcov zostrelených nad Slovenskom a ich slovenským záchrancom.

  http://www.finalmission.eu/

  Pán režiser sa potešil záujmu študentov a v prípade záujmu, rád pride aj do školy na diskusiu

  Patrícia Jurašková

   

 • Školské kolo súťaže v umeleckom prednese HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

   

  21. 2. sa v našej škole znova stretli tí, čo radi čítajú a chcú pekné texty kníh sprostredkovať ľuďom okolo seba prostredníctvom prednesu. Konkurencia bola veľká a my blahoželáme víťazom, ktorí postupujú do okresných kôl.

   

  2. kategória - poézia                         2. kategória -  próza

  1. miesto:        Kristína Benciová (PB)                        Matej Milata (PB)
  2. miesto:       Rian Mitašík (PB)                                Natália Jíchová (PA)
  3. miesto:        Elena Magdolenová (PA)                   Adam Kozák (PB)

   

                          3. kategória - poézia                         3. kategória - próza  

  1. miesto:        Sára Pivková (TA)                               Lenka Biskupičová (KB)
  2. miesto:        neudelené                                         Mária Rašková (KB)
  3. miesto:       Nina Vitteková (TA)                           Andrej Kapacska (SB)
                                                                                     Viktória Valkovičová (SA)
   

                          4. kategória - poézia                         4. kategória - próza

  1. miesto:       neudelené                                         Tereza Dostálová (4.C)
                                                                                     Diana Hanzelová (SxB)
  2. miesto:        Martina Dragúňová (SxA)                  Nataša Zemanová (1. NB)
  3. miesto:        neudelené                                         Veronika Petrušková (1. NA)

   

   

 • 14.február

  Láska je láska...

  Keď ťa nájde, zapáli sa aj stará vráska...

  Nevieš vypovedať, čo chceš, čo by si chcela,

  zasiahol šíp presne do svojho cieľa.

  Nechaj ho, vydrž, je to len trieska...

  Všetko je o konci, tam bič plieska.

   

  Pekného Valentínka všetkým Bilíčkárom!

  JD

 • Krajské kolo Olympiády zo Sj a L

  Nový úspech našej školy:

  1.miesto v kat.A: Júlia Hlaváčová (OkA)
  2.miesto v kat.B: Marcela Matisová (II.NB)

  Súťaž: Krajské kolo Olympiády zo Sj a L
  Kolo: Krajské kolo


  Srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v celoslovenskom kole.

 • Pre žiakov 8 ročných gymnázií, ktorí chcú prestúpiť na bilingválne štúdium.

  Súčasťou žiadosti je kópia vysvedčení z konca šk.r.2016/17 a tohtoročného polroka a kópie diplomov relevantných súťaží. Uvedené treba spolu so žiadosťou doručiť na sekretariát školy do 28.02.2018. Formulár žiadosti o prestup nájdete tu

 • INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV - počet tried pre školský rok 2018/2019 a elektronická prihláška

  INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV - počet tried pre školský rok 2018/2019 a elektronická prihláška

  Na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Odboru školstva budeme v nasledujúcom školskom roku otvárať:

  dve triedy 5-ročného bilingválneho štúdia slovensko-nemeckého zamerania (spolu 56 žiakov)

  dve triedy 5-ročného bilingválneho štúdia slovensko-anglického zamerania (spolu 56 žiakov)

  jednu triedu štvorročného štúdia (28 žiakov)

  dve triedy osemročného štúdia (spolu 52 žiakov)

   

  Záujemcov o štúdium prosíme aj o vyplnenie elektronickej prihlášky (na stranke školy - v časti "Pre uchádzačov"). Elektronická prihláška nenahradzuje papierovú formu, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka prostredníctvom základnej školy, slúži na lepšiu administráciu údajov uchádzačov a zabraňuje tak problémom s tým súvisiacich.  Za pochopenie ďakujeme.

   

   

   

   

 • E-Maturita

  Naša škola umožňuje realizovať časti študentov externú formu maturitnej skúšky zo Slovenského jazyka a Matematiky aj elektronickou formou. Pokiaľ by ste nad touto formou uvažovali, prihláste sa na Generálnu skúšku e-maturity 2018, ktorá sa uskutoční v dňoch 6.-7.2. 2018. Zapísať sa môžete osobne na sekratariáte školy dnes a v pondelok budúci týždeň. 

 • Wanna go to London? US? or just hang out with Amazon?

  Wanna make a little effort to reap the benefits of your English? Wanna give it a try? You've got the chance NOW!!!  Informácie pre študentov o rôznych aktivitách u nás i v zahraničí ponúkaných rôznymi nadáciami nájdete na našej stránke anglického jazyka

 • Nový informačný systém školy - prečíslovanie

  Milí študenti, rodičia, kolegovia, 
  od dnes (9.1.2018) začína na škole fungovať nové číslovanie miestností, ktoré v rámci SOČ vytvorila dvojica našich študentov Sebastián Šillík a Lukáš Cisárik z Oktávy A. Pri jeho tvorbe vychádzali z používaných moderných informačných systémov a konzultovali ho s odborníkmi z praxe. Je to pre nás  veľká zmena a práve preto by sme vám chceli cez ich argumenty zdôvodniť prečo je nové číslovanie vhodnejšie a logickejšie ako doteraz používané a zároveň vysvetliť jeho princípy na príklade. Označenie učebne  A 201 U predstavuje nasledovné: prvé písmeno znamená v ktorom bloku sa daná učebňa nachádza (naša škola je rozdelená na 4 bloky - A-blok smerom k telocvičniam, B-blok s jedálňou, zborovňou atď., C-blok v pravo za jedálňou so suterénom, D- budova bývalej ZŠ). Prvé číslo je číslo podlažia v danom bloku (prízemie má číslo 1) a nasledujúce dvojčíslie je priamo číslo dverí. Posledné doplnkové písmeno U - učebňa, K - kabinet, S - šatňa, X - špeciálna miestnosť. Uvedomujeme si, že zvyknúť si na nové číslovanie vyžaduje trochu času,ale tak ako jeho tvorcovia veríme v jeho význam. Grafické stvárnenie čoskoro vylepšíme tak aby sa podobalo pôvodnej podobe, k dočasnému riešeniu museli študenti pristúpiť z dôvodu termínu realizácie projektu SOČ.  Tvorcom ďakujeme za vynaložený čas a energiu a držíme im palce aj v samotnej súťaži. 

 • Biologická olympiáda

  Biologická olympiáda

  Dňa 12. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády. Teší nás, že sa v štyroch kategóriách zúčastnilo vyše 70 študentov. Gratulujeme víťazom aj  úspešným riešiteľom a prajeme veľa ďalších úspechov.
  PK BIOLÓGIE

  Kategória D: (Prima, Sekunda)

  1. Ufnárová Michaela
  2. Figeľová Eva
  3. Michalková Lujza

  Kategória C: (Tercia, Kvarta)

  1. Biskupičová Lenka
  2. Ódorová Nicole
  3. Linda Hoang Thi Minh Trang

  Kategória B: (Kvinta, Sexta, 1. a 2. ročník, I., II. a III. bilingválny ročník)

  1. Hubeková Ema
  2. Štolcová Michaela
  3. Gašpar René

  Kategória A: (Septima, Oktáva, 3.ročník, IV. a V. bilingválny ročník)

  1. Mayerová Nikolet

 • PF 2018

  Ďalší rok zmizol do dejín a my sa pýtame aký bude ten nový?

  Nuž, len taký, na aký si trúfneme, na aký máme vlohy.

  Nebudeme si klásť nízke ciele, to Bilíčkári nerobia :-)

  Ak si naberú ťažší náklad, oddýchnu si a z pleca na plece si ho prehodia.

  PF 2018

  JD

 • Prezident SR Andrej Kiska

  ...a prišiel...

  https://www.ta3.com/clanok/1118563/prezident-volal-nasim-vojakom-stretol-sa-aj-so-studentmi.html

 • Tradičný Infomeeting

   

  Tradičný Infomeeting - stretnutie absolventov Bilíčky s  maturantmi sa v tomto roku uskutočnil v piatok 8.decembra. Vysokoškoláci sa prišli podeliť o svoje skúsenosti a zážitky súvisiace so štúdiom, pochváliť sa úspechmi a najmä poradiť svojim mladším spolužiakom pri výbere štúdia. V bohatej diskusii odpovedali na mnohé otázky maturantov z bilingválnej 5.A triedy.

 • V stredu k nám príde pán prezident...

 • Deň otvorených dveri

  Ďakujeme všetkým záujemcom o štúdium za návštevu a tešíme sa na stretnutie na prijímacích skúškach

  Ján Dančík

 • Úspech v literárnej súťaži

  Naša žiačka Karolína Kollárová z II.NB sa tento mesiac zúčastnila literárnej súťaže usporiadanej ministrom obrany Petrom Gajdošom. Z 210 súťažných prác na tému NAŠA BEZPEČNOSŤ NIE JE SAMOZREJMOSŤOU postúpila do druhého kola, kde si vybojovala 2. miesto.

  Srdečne gratulujeme!

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 21. novembra  2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Potešil nás veľký záujem žiakov dokázať svoje vedomosti a tvorivé schopnosti v materinskom jazyku. Víťazom školského kola gratulujeme a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať v krajskom kole.

   

  Kategória A:

  1. Júlia Hlaváčová OkA

  2. Patrícia Tornócziová  4.B

  3. Juliana Potoczká  4.B

   

  Kategória B:

  1. Marcela Matisová  2.NB

  2. Michaela Štolcová  KiA

  3. Emma Papánková  1.NB

 • Projekt "Vianočná pohľadnica"

  Naša škola sa zapojila do projektu s názvom „Vianočná pohľadnica“ Cieľom je potešiť klientov domovov seniorov doručením vianočnej pohľadnice, deťmi vytvorenej a zohľadňujúcej záujmy konkrétneho seniora, spolu s malým darčekom od detí s možnosťou pokračovania korešpondencie v prípade záujmu.

  Generálnym riaditeľom občianskeho združenia AKTIVPRO je náš absolvent Filip Turan.

  Na škole koordinuje túto akciu Chiara Ianos z 2.NA

  Sme radi, že sa môžeme takýmto spôsobom podieľať na spríjemnení Vianoc starším ľuďom, ktorí už nemajú možnosti byť v úzkom kontakte s okolitým prostredím a ďakujeme organizátorom aj za nich.

  Ján Dančík

 • Lukáš Urban, ďakujeme...

  https://www.facebook.com/groups/384174288261777/