Navigácia

 • Veľký úspech gymnázia Bilíkova!

  Víťazkou celoslovenského finále medzinárodnej súťaže „Mládež debatuje“ v nemeckom jazyku sa stala opäť  žiačka našej školy.

  Tejto súťaže sa zúčastnilo niekoľko tisíc žiakov z 10 európskych krajín a našu školu vynikajúco reprezentovali Kristína Šúleková z 3.Ab a Ema Marošiová zo 4.A triedy, ktoré po úspešnej kvalifikácii v školskom a krajskom kole postúpili do semifinále. Tu debatovali s ďalšími 6 postupujúcimi žiakmi z celého Slovenska o otázke, či by sa mali na Slovensku zrušiť osemročné gymnáziá. Obidve postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa konalo 9. júna v Pálffyho paláci. Tu sa debatovalo o otázke, či by sa mali na Slovensku zakázať extrémistické strany. Debata bola veľmi napínavá. Víťazkou sa stala Kristína Šúleková, ktorá bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnom finále, ktoré sa bude konať v Tallinne, hlavnom meste Estónska. Rovnako aj Ema Marošiová podala vynikajúci výkon.

  Obidvom žiačkam srdečne blahoželáme!

 • Ročenka školy 2016/2017 v predaji!!!

     Milí študenti, rodičia, absolventi, 

     od pondelka 19. júna sa v priestoroch pri vchode do školy začne predávať dlho očakávaná ročenka školy za školský rok 2016/2017. Okrem spomienok na najdôležitejšie udalosti končiaceho školského roku v nej nájdete aj spoločné fotografie tried či maturantov. Upozorňujeme, že ročenka vyšla v obmedzenom náklade, preto neváhajte s jej nákupom. Cena je 3 eurá. 

   

 • SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

  SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ
   

  Ako dlhoročná tradícia na našom gymnáziu velí, v pondelok po maturitnom týždni, podvečer v DK Dúbravka, sa konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení čerstvým maturantom, už  absolventom našej školy. Slávnostne oblečení spolu so svojimi najbližšími si z rúk p. riaditeľa a triednej učiteľky prevzali maturitné vysvedčenie, vysvedčenie za posledný ročník, diplom a plaketu nášho gymnázia. Najlepší študenti každej triedy boli ocenení aj finančne, knižnou poukážkou. Zo všetkých študentov maturitného ročníka boli zvlášť ocenené dve najlepšie študentky, s najlepšími študijnými výsledkami počas celého štúdia. V bilingválnom štúdiu získala toto ocenenie Daria Čárska z V.A a v štvorročnom štúdiu Paula Čerňanská zo IV.C triedy. Obidve dostali cenu riaditeľa školy spolu s finančnou odmenou 100 €. Všetky ceny boli poskytnuté vďaka podpore nadácie LINGUAGYM a Rodičovského združenia. Našim čerstvým absolventom želáme veľa ďalších, nielen študijných, úspechov v živote.

 • 2. 6. 2017

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  od 1.6.2017 je môžné predĺžiť si platnosť licencie ISIC, ktorá Vám umožní šetriť peniaze na zľavách poskytovaných rôznymi spoločnosťami. Pre tých, ktorí ešte neviete, ISIC má už aj svoju aplikáciu pre všetky operačné systémy mobilných telefónov, takže zoznam prevádzok môžete mať stále poruke - aplikácia Vám pomôže zistiť zľavy v tom okolí, v ktorom sa práve nachádzate. Bližsie informácie o prolongácii a využitiu zliav nájdete na našej stránke - v ľavom paneli - Preukaz ISIC/EURO<26.

 • 2% dane

  Posledná príležitosť odovzdať 2% z Vašich daní - ďakujeme.

  Ján Dančík

 • Krajská prehliadka SOČ Bratislavského kraja

  Dňa 5. apríla 2017 sa konala krajská prehliadka SOČ Bratislavského kraja.

  Zúčastnili sa jej dvaja študenti nášho gymnázia:

  Barbora Cibulová z triedy sexta A obsadila v odbore Zdravotníctvo a farmakológia  s prácou Bioenergetika mitochondrií pečene a koncentrácia CoQ po podávaní simvastatínu 3. miesto.

  Stanislav Olša z triedy septima A obsadil v odbore História, filozofia a právne vedy  s prácou Slovenská armáda (1939 – 1945) : Hrdinovia alebo kolaboranti? 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola .

  Našim študentom blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

   

 • Úspech na celoslovenskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

   

   

   

   

   

   

  2. miesto v naozaj silnej konkurencii najlepších študentov SJL v Slovenskej republike v kategórii A získala naša žiačka Júlia Hlaváčová zo SpA. 
  Srdečne blahoželáme!

 • Školské kolo súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín

       Ešte stále sú medzi nami takí, ktorí si aj v dnešnej uponáhľanej dobe nájdu čas na dobré knižky, prečítajú ich, ale tým sa to pre nich nekončí. Majú ešte aj chuť podeliť sa s úryvkami z nich aj so svojím okolím prostredníctvom umeleckého prednesu. Do školského kola sa zapojilo celkom 26 žiakov v 3 kategóriách. Víťazi nás budú reprezentovať v obvodných kolách. Blahoželáme!

  2. kategória – poézia:                                               2. kategória - próza

  1. miesto - neudelené                                               1. miesto - Andrej Kapacska 
  2. miesto  - Veronika Šmotláková                             2. miesto - Johanna Keeble
  3. miesto -  Andrej Černek                                        3. miesto - Veronika Drobová,Timo Kotúľ

  3. kategória – poézia:                                               3. kategória - próza

  1. miesto - Lenka Biskupičová                                  1. miesto - Paula Knížatová 
  2. miesto  -  Sára Pivková                                         2. miesto - Martina Špačková
  3. miesto -   Janka Petková, Nina Viteková              3. miesto - neudelené

  4. kategória – poézia:                                               4. kategória - próza

  1. miesto - Ella Harrison, Martina Dragúňová            1. miesto - Patrícia Rotterová 
  2. miesto  -  neudelené                                              2. miesto - Veronika Sedmáková
  3. miesto -  Hubeková Emma                                    3. miesto - Karolína Kollárová

   

   

 • ZA NAŠOU KOLEGYŇOU ELENKOU ZIGOVOU

  S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že v piatok 3.2.2017 nás navždy opustila naša kolegyňa a učiteľka  Mgr. Elena Zigová.

  Patrila k prvému profesorskému zboru, ktorým sa začínala písať história nášho gymnázia. Svoje bohaté vedomosti a pedagogické majstrovstvo odovzdala stovkám absolventov a tiež súčasným študentom našej školy. Bude nám všetkým veľmi chýbať. Česť jej pamiatke.

 • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

   

  Dňa 1. 2. 2017 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kde nás úspešne reprezentovala a 1. miesto vo svojej kategórii získala JÚLIA HLAVÁČOVÁ zo SpA. K úspechu srdečne blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole!

 • Beseda s historikom a hercami SND

   

  Dňa 26.1.2017 sa na našej škole uskutočnila beseda s historikom Mgr. Ľubomírom Morbacherom , PhD. a hercami SND Henrietou Mičkovicovou, Alexandrom Bártom a RIchardom Stankem o totalitných režimoch, systéme práce ŠTB na Slovensku od roku 1948  a súdobých politických procesoch. Historik objasnil žiakom politické pozadie bývalého režimu a herci prispeli aj svojimi osobnými skúsenosťami a pohľadmi k pochopeniu vtedajšej doby. Toto podujatie sa uskutočnilo vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju a občianskemu združeniu Living Memory, ktoré cyklom prednášok pomáha  žiakom základných a stredných škôl rozširovať ich historické vedomosti o Slovensku. Občianske združenie Living Memory sa dlhodobo zaoberá históriou a fungovaním totalitných režimov, ktorého poslaním je pochopiť minulosť, poučiť sa z nej a ponúknuť mládeži vyvarovať sa deformácii dejín. 

  Ďakujeme, že aj naša škola mala možnosť sa zaradiť medzi školy v BSK, ktoré študentom pravidelne spestrujú hodiny dejepisu. Na základe pozitívnych ohlasov sa tešíme na budúcu spoluprácu!

  http://www.livingmemory.sk/

 • Prezentácia druhej najstaršej českej univerzity na našej škole

  Dňa 18.1.2017 a na našej škole uskutočnila prezentácia  Univerzity Palackého v Olomouci za účasti samotného rektora Univerzity Prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D.  a predstaviteľov Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku reprezentovaných zástupcom veľvyslankyne JUDr. Pavlem Sladkým, PhD. a  prvým tajomníkom Mgr. Ondřejem Pometlem.  Našu školu si táto prestížna univerzita  vybrala spomedzi všetkých stredných škôl na Slovensku na základe našich výsledkov v posledných rokoch na predstavenie možnosti vysokoškolského štúdia v metropole Hané. Rektor druhej najstaršej vysokej školy v Českej republike Jaroslav Miller uviedol, že motívom návštevy je tiež záujem univerzity neustále skvalitňovať svoju vedecko-výskumnú činnosť a už na strednej škole tak osloviť budúcich nádejných adeptov štúdia. Na základe dojmov a reakcií zúčastnených študentov a všetkých zúčastnených strán môžeme konštatovať úspešnosť celého podujatia a na základe toho predpokladáme aj ďalšiu úspešnú spoluprácu medzi našim Gymnáziom a Univerzitou Palackého v Olomouci. 

   http://www.teraz.sk/regiony/univerzita-v-olomouci-ma-dobru-skusen/238905-clanok.html

   

   

 • Prestup na bilingválne štúdium

  Vážení rodičia terciánov a kvartánov, ktorí máte záujem prestúpiť  na 5 ročnú formu štúdia s bilingválnym zameraním, nájdete vzor žiadosti na prestup na stránke školy v časti Pre rodičov a žiakov /Tlačivá a potvrdenia.

 • Oznam pre maturantov

  Milí maturanti, na stránke školy v sekcii Pre rodičov a žiakov sme pre Vás vytvorili záložku VŠ štúdium - informácie, kde nájdete vzory vyplnených prihlášok na VŠ. Ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať.

 • Schovaj uši

  Chodiť v zime s holou hlavou, nie je veru žiadnou slávou.

  Omrznú ti uši, aj kôra mozgová, keď hypofýza sa pod čiapku neschová.

  Preto milé deti, okrem separovania smetí,

  noste čiapky, hoc aj krivo, nebude vám s chrípkou clivo.

  J.D.

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  21. 11. 2016

  Školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka

  Dňa 21.11.2016 sa na škole uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.

  Výsledky:

   

  kategória 1A

  1.miesto          Černek Andrej            postup do okresného kola

  2.miesto          Odorová Nicol

  3.miesto          Némethová Noemi

   

  kategória 1B

  1.miesto          Bošňáková Paulína     postup do okresného kola

  2.miesto          Balogová Petra           postup do okresného kola

  3.miesto          Poloncová Lenka

   

  kategória 1C

  1.miesto          Gerbel Juliane             postup do krajského kola

   

  kategória 2A

  1.miesto          Hučková Barbora                   postup do okresného kola

  2.miesto          Cibulová Barbora                   postup do okresného kola

  3.miesto          Juhásová Iveta

   

  kategória 2B

  1.miesto          Feketeová Katarína                postup do okresného kola

   

  kategória 2C

  1.miesto          Šuleková Kristína                   postup do krajského kola

  2.miesto          Schulzová Rebecca

  3.miesto          Jašíčková Lucia

   

  Ďakujeme všetkým účastníkom.

  Víťazom blahoželáme a želáme im veľa úspechov  v nasledujúcich kolách!

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  24. 11. 2016

  Dňa 24.11.2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 62 žiakov v 6 kategóriách. Kompletný výsledkový servis nájdete na stránke predmetu Anglický jazyk  Vyhodnotenie a odovzdanie cien sa uskutoční budúci týždeň - vyhlásime rozhlasom.

  Gratulujeme víťazom a tešíme sa na ďalší ročník. Predmetová komisia anglického jazyka.

 • Pokračovanie Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  V uplynulom týždni sa v našom gymnáziu konalo školské kolo

  Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, tentoraz v kategóriách A a B.

  Výsledky:

  kategória A

  1,Hlaváčová Júlia SpA (postup do krajského kola)

  2.Dzubáková Hana 4.B

  3.Feketeová Katarína 4.B

   

  kategória B

  1.Babinská Martina SxA (postup do krajského kola)

  2.Rotterová Patrícia 2.NA

     Kopčová Simona 2.AA

  3.Matisová Marcela 1.NB

     Prášil Filip 2.NA

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme!

   

   

  Dňa 26.10.2016 sa v našom gymnáziu konalo školské kolo

  Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C – tercie a kvarty.

  Výsledky:         1. miesto: Michaela Štolcová KA

                          2. miesto: Kristína Barankaiová KA

                          3. miesto: Lenka Biskupičová  TB

                                           Juliane Gerbel KA

                                           Magdaléna Šmotláková KB

   

  Miška Štolcová bude reprezentovať našu školu v okresnom kole.

   

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme!

 • ŠPORTOVÉ ÚSPECHY NAŠICH ŠTUDENTOV POČAS LETA

   

  Lenka Malinowska, KiA: preborník SR na 1500 PP ( čo je juniorský majster  SR), vicemajsterka v tejto disciplíne medzi ženami, druhá vicemajsterka SR na 400 PP a preborník SR na 800 PP (juniorský majster  SR) a  v  štafete 4 x 100 PP sú majsterky Slovenska, v dištančnom ( diaľkovom)  plávaní je v B kategórii ( juniorky) majsterka  SR  (druhá celkovo medzi ženami).

   

  Lukáš Častven, KA: reprezentant SR v plutvovom plávaní, zaplával v štafete 4 x 100m PP nový slovenský rekord

   

  Dominik Osuský, SpB: reprezentant SR v plutvovom plávaní,  zaplával v štafete 4 x 100m PP nový slovenský rekord, účastník  19. Majstrovstiev sveta seniorov 2016 v gréckom Volose

   

  Nina Gabaľová, minuloročná OkC: zaplávala 2 nové slovenské rekordy, účastník  19. Majstrovstiev sveta seniorov 2016 v gréckom Volose

   

  Alex Duduc, IV.C: II.miesto na letnej univerziáde SR(akademické majstrovstvá SR) v šerme

 • Rebríček slovenských škôl

  Každý rok postupujeme, tešíme sa.

   

  http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2016&ts=Gym&k=1&l=0&u=&h=skore&ms=0