Navigácia

 • Krajské kolo Olympiády zo Sj a L

  Nový úspech našej školy:

  1.miesto v kat.A: Júlia Hlaváčová (OkA)
  2.miesto v kat.B: Marcela Matisová (II.NB)

  Súťaž: Krajské kolo Olympiády zo Sj a L
  Kolo: Krajské kolo


  Srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v celoslovenskom kole.

 • Pre žiakov 8 ročných gymnázií, ktorí chcú prestúpiť na bilingválne štúdium.

  Súčasťou žiadosti je kópia vysvedčení z konca šk.r.2016/17 a tohtoročného polroka a kópie diplomov relevantných súťaží. Uvedené treba spolu so žiadosťou doručiť na sekretariát školy do 28.02.2018. Formulár žiadosti o prestup nájdete tu

 • INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV - počet tried pre školský rok 2018/2019 a elektronická prihláška

  INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV - počet tried pre školský rok 2018/2019 a elektronická prihláška

  Na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Odboru školstva budeme v nasledujúcom školskom roku otvárať:

  dve triedy 5-ročného bilingválneho štúdia slovensko-nemeckého zamerania (spolu 56 žiakov)

  dve triedy 5-ročného bilingválneho štúdia slovensko-anglického zamerania (spolu 56 žiakov)

  jednu triedu štvorročného štúdia (28 žiakov)

  dve triedy osemročného štúdia (spolu 52 žiakov)

   

  Záujemcov o štúdium prosíme aj o vyplnenie elektronickej prihlášky (na stranke školy - v časti "Pre uchádzačov"). Elektronická prihláška nenahradzuje papierovú formu, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka prostredníctvom základnej školy, slúži na lepšiu administráciu údajov uchádzačov a zabraňuje tak problémom s tým súvisiacich.  Za pochopenie ďakujeme.

   

   

   

   

 • E-Maturita

  Naša škola umožňuje realizovať časti študentov externú formu maturitnej skúšky zo Slovenského jazyka a Matematiky aj elektronickou formou. Pokiaľ by ste nad touto formou uvažovali, prihláste sa na Generálnu skúšku e-maturity 2018, ktorá sa uskutoční v dňoch 6.-7.2. 2018. Zapísať sa môžete osobne na sekratariáte školy dnes a v pondelok budúci týždeň. 

 • Wanna go to London? US? or just hang out with Amazon?

  Wanna make a little effort to reap the benefits of your English? Wanna give it a try? You've got the chance NOW!!!  Informácie pre študentov o rôznych aktivitách u nás i v zahraničí ponúkaných rôznymi nadáciami nájdete na našej stránke anglického jazyka

 • Nový informačný systém školy - prečíslovanie

  Milí študenti, rodičia, kolegovia, 
  od dnes (9.1.2018) začína na škole fungovať nové číslovanie miestností, ktoré v rámci SOČ vytvorila dvojica našich študentov Sebastián Šillík a Lukáš Cisárik z Oktávy A. Pri jeho tvorbe vychádzali z používaných moderných informačných systémov a konzultovali ho s odborníkmi z praxe. Je to pre nás  veľká zmena a práve preto by sme vám chceli cez ich argumenty zdôvodniť prečo je nové číslovanie vhodnejšie a logickejšie ako doteraz používané a zároveň vysvetliť jeho princípy na príklade. Označenie učebne  A 201 U predstavuje nasledovné: prvé písmeno znamená v ktorom bloku sa daná učebňa nachádza (naša škola je rozdelená na 4 bloky - A-blok smerom k telocvičniam, B-blok s jedálňou, zborovňou atď., C-blok v pravo za jedálňou so suterénom, D- budova bývalej ZŠ). Prvé číslo je číslo podlažia v danom bloku (prízemie má číslo 1) a nasledujúce dvojčíslie je priamo číslo dverí. Posledné doplnkové písmeno U - učebňa, K - kabinet, S - šatňa, X - špeciálna miestnosť. Uvedomujeme si, že zvyknúť si na nové číslovanie vyžaduje trochu času,ale tak ako jeho tvorcovia veríme v jeho význam. Grafické stvárnenie čoskoro vylepšíme tak aby sa podobalo pôvodnej podobe, k dočasnému riešeniu museli študenti pristúpiť z dôvodu termínu realizácie projektu SOČ.  Tvorcom ďakujeme za vynaložený čas a energiu a držíme im palce aj v samotnej súťaži. 

 • Biologická olympiáda

  Biologická olympiáda

  Dňa 12. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády. Teší nás, že sa v štyroch kategóriách zúčastnilo vyše 70 študentov. Gratulujeme víťazom aj  úspešným riešiteľom a prajeme veľa ďalších úspechov.
  PK BIOLÓGIE

  Kategória D: (Prima, Sekunda)

  1. Ufnárová Michaela
  2. Figeľová Eva
  3. Michalková Lujza

  Kategória C: (Tercia, Kvarta)

  1. Biskupičová Lenka
  2. Ódorová Nicole
  3. Linda Hoang Thi Minh Trang

  Kategória B: (Kvinta, Sexta, 1. a 2. ročník, I., II. a III. bilingválny ročník)

  1. Hubeková Ema
  2. Štolcová Michaela
  3. Gašpar René

  Kategória A: (Septima, Oktáva, 3.ročník, IV. a V. bilingválny ročník)

  1. Mayerová Nikolet

 • PF 2018

  Ďalší rok zmizol do dejín a my sa pýtame aký bude ten nový?

  Nuž, len taký, na aký si trúfneme, na aký máme vlohy.

  Nebudeme si klásť nízke ciele, to Bilíčkári nerobia :-)

  Ak si naberú ťažší náklad, oddýchnu si a z pleca na plece si ho prehodia.

  PF 2018

  JD

 • Prezident SR Andrej Kiska

  ...a prišiel...

  https://www.ta3.com/clanok/1118563/prezident-volal-nasim-vojakom-stretol-sa-aj-so-studentmi.html

 • Tradičný Infomeeting

   

  Tradičný Infomeeting - stretnutie absolventov Bilíčky s  maturantmi sa v tomto roku uskutočnil v piatok 8.decembra. Vysokoškoláci sa prišli podeliť o svoje skúsenosti a zážitky súvisiace so štúdiom, pochváliť sa úspechmi a najmä poradiť svojim mladším spolužiakom pri výbere štúdia. V bohatej diskusii odpovedali na mnohé otázky maturantov z bilingválnej 5.A triedy.

 • V stredu k nám príde pán prezident...

 • Deň otvorených dveri

  Ďakujeme všetkým záujemcom o štúdium za návštevu a tešíme sa na stretnutie na prijímacích skúškach

  Ján Dančík

 • Úspech v literárnej súťaži

  Naša žiačka Karolína Kollárová z II.NB sa tento mesiac zúčastnila literárnej súťaže usporiadanej ministrom obrany Petrom Gajdošom. Z 210 súťažných prác na tému NAŠA BEZPEČNOSŤ NIE JE SAMOZREJMOSŤOU postúpila do druhého kola, kde si vybojovala 2. miesto.

  Srdečne gratulujeme!

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 21. novembra  2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Potešil nás veľký záujem žiakov dokázať svoje vedomosti a tvorivé schopnosti v materinskom jazyku. Víťazom školského kola gratulujeme a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať v krajskom kole.

   

  Kategória A:

  1. Júlia Hlaváčová OkA

  2. Patrícia Tornócziová  4.B

  3. Juliana Potoczká  4.B

   

  Kategória B:

  1. Marcela Matisová  2.NB

  2. Michaela Štolcová  KiA

  3. Emma Papánková  1.NB

 • Projekt "Vianočná pohľadnica"

  Naša škola sa zapojila do projektu s názvom „Vianočná pohľadnica“ Cieľom je potešiť klientov domovov seniorov doručením vianočnej pohľadnice, deťmi vytvorenej a zohľadňujúcej záujmy konkrétneho seniora, spolu s malým darčekom od detí s možnosťou pokračovania korešpondencie v prípade záujmu.

  Generálnym riaditeľom občianskeho združenia AKTIVPRO je náš absolvent Filip Turan.

  Na škole koordinuje túto akciu Chiara Ianos z 2.NA

  Sme radi, že sa môžeme takýmto spôsobom podieľať na spríjemnení Vianoc starším ľuďom, ktorí už nemajú možnosti byť v úzkom kontakte s okolitým prostredím a ďakujeme organizátorom aj za nich.

  Ján Dančík

 • Lukáš Urban, ďakujeme...

  https://www.facebook.com/groups/384174288261777/

 • Majster sveta Samo Kováč. Gratulujeme!

  Vážená pani učiteľka, rada by som Vám oznámila, že Váš študent - Samuel Kováč, ktorý  sa v termíne od 25. do 29.10. 2017 zúčastnil Majstrovstiev sveta v  karate WTKA v meste Carrara v Taliansku, získal tituly  Majstrov sveta  vo viacerých kategóriách. Tým úspešne v silnej  konkurencii reprezentoval Slovensko.Zároveň by som sa chcela touto cestou poďakovať aj Vašej škole, že umožnila tomuto študentovi - reprezentantovi SR, zúčastniť sa tohto významného športového podujatia. 

  S pozdravom Erika Letková, trénerka a reprezentačný kouč

 • Ponuka pracovného miesta

  Gymnázium, Bilíkova 24 Bratislava-Dúbravka

  prijme pomocnú pracovnú silu do školskej jedálne. 

  Pracovná doba: pondelok – piatok (7,00 – 15,00). 

  Informácie na tel.č. 02 602 975 24 v čase 7,00 – 9,00

  NÁSTUP IHNEĎ.

 • Športový úspech našej študentky, Liliany Chorvátovej

 • Výstava Anna Franková - odkaz dejín dnešku

  Výstava Anna Franková - odkaz dejín dnešku

       V piatok 6.októbra bola na našej škole v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku slávnostne otvorená putovná výstava Anna Franková - odkaz dejín dnešku.  Výstava je tvorená 30 veľkorozmernými panelmi, ktoré spolu s odborným výkladom našich študentov pojednáva o životnom príbehu Anny Frankovej, ktorý je vsadený do kontextu historických udalostí v Nemecku a v Európe. Cez jej myšlienky a názory, ktoré zvečnila vo svojom denníku, núti ľudí aj v súčasnosti sa zamyslieť nad svetom okolo nás.  Jej výpoveď totiž nie je len spoveďou mladého človeka opisujúcou jedno  z najhorších období dejín cez osobné zážitky plné strachu a úzkosti, ale je to  zároveň a možno ešte viac vyjadrená viera v ľudské dobro a víťazstvo morálnych hodnôt a porozumenia medzi ľuďmi.

  Žiaci našej školy sa výstavy zúčastnia prostredníctvom  vyučujúcich dejepisu, občianskej náuky a etiky, záujemcovia z radov  iných škôl a verejnosti kontaktujte ohľadom dohodnutia termínu vedúcu predmetovej komisie Dejepis p. Mgr. Zajacovú na mailovej adrese zajacovamargareta@gmail.com

  Ďakujeme a veríme  že si každý účastník odnesie so sebou aspoň kúsok z  Anninho odkazu so sebou.